Mobilní telefon při jednání

Zvykáme si na nové způsoby vzájemné komunikace. Už nám nestačí mít telefonní sluchátko, musíme mít "utržené sl...


Zvykáme si na nové způsoby vzájemné komunikace. Už nám nestačí mít telefonní
sluchátko, musíme mít "utržené sluchátko", které chodí všude s námi. Získáváme
relativní svobodu svobodu pohybu, ale do jisté míry ztrácíme své soukromí. Vždy
něco za něco.
Mobil při jednání
"Utržená sluchátka" pronikají i k nám do personální agentury. Velmi si proto
vážím lidí, kteří před každým jednáním telefon vypnou. Ukazují jednak, že první
vlnu opojení z vlastnictví mobilního telefonu mají úspěšně za sebou, ale
hlavně, že si váží času druhé osoby i svého, že následující rozhovor pokládají
za velmi důležitý a pro ně samotné prospěšný a že zkrátka pro tento okamžik
vědí, že se musí soustředit více na své odpovědi a nebýt náhodně rušeni.
Bohužel, někteří uchazeči o práci v bláhové snaze ukázat svou důležitost
nejenže telefon nevypnou, ale demonstrativně jej položí před sebe na stůl. Má
kolegyně dokonce podezřívala jednoho takového, že si nechal úmyslně zavolat
právě uprostřed rozhovoru. Neukazuje to zhola nic, ani důležitost, ani
nepostradatelnost v současné firmě. Pouze to negativně působí na člověka, který
vás hodnotí. Proto, když zcela náhodně zapomenete telefon vypnout a budete
dodatečně o to požádáni, udělejte to s úsměvem.
P. S. aneb jak na to jdeme my
Naše agentura má problém jednoznačně vyřešen má totiž v kancelářích signál jen
na dvou místech a tam vás nepustíme, protože tam máme telefony my.
8 1178 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.