Mobilní zprávy

Výdaje na mobilní messaging ve střední a východní Evropě přesáhly podle studie Central and Eastern Europe Mobile Mess...


Výdaje na mobilní messaging ve střední a východní Evropě přesáhly podle studie
Central and Eastern Europe Mobile Messaging Services 2004-2008 Forecast
společnosti IDC v roce 2003 1,2 miliardy dolarů. Zatímco v Polsku bylo posláno
nejvíce SMS, Chorvati měli nejvyšší měsíční průměr zaslaných SMS na uživatele.
Trh mobilního messagingu ve střední a východní Evropě, který měl v roce 2003
přibližně 45 milionů uživatelů, podle IDC stále nabízí podstatný potenciál
růstu. Podle studie, která zahrnuje 11 zemí střední a východní Evropy kromě
Ruska, služby jako SMS s přidanou hodnotou a MMS budou doplňovat tradiční
textové zprávy a budou přispívat ke zvýšení počtu uživatelů, a tudíž ke zvýšení
výdajů, které by měly dle očekávání dosáhnout v roce 2008 kolem 2,9 miliardy
dolarů.
V regionu ale existují i rozdíly. Například SMS se v České republice a
Slovinsku užívá běžně, kde se penetrace mobilů blíží nebo již je na úrovni
nasycení. Naproti tomu v Polsku je penetrace mobilů o mnoho nižší a v roce 2003
použila nějakou formu SMS méně něž polovina populace. V Rumunsku průměrné
použití SMS na osobu za měsíc se rovná pouze třetině užití ve Slovinsku a
pětině užití v České republice, takže nechává spoustu prostoru pro růst. Ale i
v zemích, kde užívání SMS vypadá, že dosahuje vrcholu, je stále dost prostoru
pro rozšíření obchodních aktivit operátorů jde například o SMS hlasování do
televizních show či o služby s přidanou hodnotou, jako je zasílání obrázků a
personalizace mobilních přístrojů.
MMS služba jako nástupce SMS si ve střední a východní Evropě začala budovat své
pevné postavení. Podle studie IDC počet mobilů s podporou MMS ještě nedosáhl
rozhodující hranice, která je nezbytná pro rozšířené využívání této služby.
Nicméně v několika dalších letech IDC očekává výrazné rozšíření MMS služeb s
tím, že jejich podíl na celkových výnosech z posílání zpráv dosáhne do roku
2008 až 40 %. Navíc mobilní operátoři umožňují posílat MMS zprávy mezi
jednotlivými sítěmi a běžným se stává také mezinárodní MMS roaming.
Avšak jako v případě služby SMS, která je stále více závislá na externích
dodavatelích pro doplňky, jako jsou vyzvánění, obrázky anebo hromadné hlasování
při soutěžích, rostoucí užívání MMS povede k poptávce po odpovídajících
službách. V této souvislosti budou mít telefony opatřené fotoaparátem zřejmě
značně kladný vliv na rozšíření MMS. Spolehlivý obsah ale bude důležitý jak pro
marketing, tak i pro příjmy a většina operátorů vidí výhody využití služeb
externích dodavatelů.
Studie se zabývala i službami MIM (Mobile Instant Messaging), která je přítomna
v celém regionu, avšak její dopad na trh je v současnosti podle analytiků
neznatelný.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.