Modem je vaší komunikační branou do světa

Modem je slovo pocházející z anglického spojení slov modulator-demodulator. Označuje zařízení, které slouží k pře...


Modem je slovo pocházející z anglického spojení slov modulator-demodulator.
Označuje zařízení, které slouží k přenosu dat po telekomunikačních linkách.
Modem můžete s úspěchem používat k připojení na Internet, k homebankingu, nebo
třeba ke spojení se zaměstnavatelem a práci doma. Než ale může modem začít
plnit tyto funkce, je třeba vybrat ten správný typ, nainstalovat ho do počítače
a případně jej nakonfigurovat. A nesmíme zapomenout ani na software, který k
tomu budete potřebovat...
V následujícím textu se zaměříme na základní informace o modemech, jejich
instalaci a konfigurování. Softwaru, který vám usnadní komunikaci, se pak
věnujeme v článku bezprostředně následujícím.

Jak vybrat modem
Prvními možnostmi, mezi kterými případný uživatel modemu volí, je určitě
externí či interní varianta komunikačního zařízení. Jde o to, zda si koupit
externí modem, připojený do počítače z vnější strany, nebo raději kartu dovnitř
do počítače, která nebude zabírat místo na stole.

Interní vs. externí
Obě dvě tyto varianty mají své pro a proti, mají své skalní zastánce i odpůrce.
Jednoznačnou výhodou interních modemů je úspora místa. Ta se týká nejen
vlastního modemu, který je při tomto uspořádání zcela uschován uvnitř skříně
počítače, ale také napájecího zdroje, neboť modem získává elektrickou energii
ze zdroje v počítači.
Druhou výhodou, možná ještě důležitější, je vždy nižší cena interního modemu,
než jeho externího kolegy. To sice nelze zevšeobecňovat a tvrdit tak, že každý
interní modem je levnější než ten nejlevnější externí, ale můžete-li si vybrat
mezi interní či externí variantou téhož přístroje, věřte, že zrovna ta interní
bude o poznání levnější. Cenový rozdíl však není nijak závratný, navýšení bývá
většinou na 1,5násobek ceny interního provedení.
Mezi výhody externích modemů patří především to, že je velmi dobře, bez
jakékoliv softwarové podpory a zcela vždy přesně poznat, co modem dělá,
případně také nedělá. K tomu slouží většinou skupina světélek na krabičce
modemu. Některé, zvláště ty dražší modemy, bývají vybaveny také displejem,
který může ukazovat třeba aktuální přenosovou rychlost či použité protokoly.
Další výhodou je také to, že externí modem lze v případě větších problémů s
komunikací zresetovat, aniž by bylo nutné přestartovat celý počítač. U
interního modemu je každý reset modemu doprovázen také restartem celého
počítače a tím i případným přerušením práce.
Externí modemy se většinou dodávají připojitelné ná sériové porty, některé
firmy však zvládly technologii připojení modemu na port paralelní a nabízejí to
jako standardní řešení. Paralelní port oproti sériovému má výhodu především v
nižší zátěži systému během komunikace a také ve vyšší teoreticky dosažitelné
rychlosti přenosu.

PCI modemy
Zvláštní formou interních modemů jsou přístroje, připojitelné na sběrnici PCI.
Jejich hlavní výhodou je především to, že při stejné rychlosti, jakou mají
klasické interní či externí modemy, o hodně méně zatěžují celý systém. Uživatel
pak může např. přenášet soubory z Internetu na pozadí a mezitím psát nebo
počítat v tabulkovém procesoru, aniž by se nějak citelně snížila rychlost
výpočtů.

Modemy pro notebooky
Dalším zvláštním druhem modemů jsou přístroje určené pro přenosné počítače.
Jsou totiž kapotovány do speciálního formátu tzv. PC Cards. To jsou ty
placičky, které se vkládají do štěrbiny na straně notebooku. Výkonové i
rychlostní parametry PC Cards modemů jsou srovnatelné s interními i externími
modely, jejich cena je však zatížena "poplatkem" za miniaturizaci.

Rychlost modemů
Velmi důležitou věcí, která výrazně ovlivňuje komfort používání modemu, je jeho
rychlost. V současné době jsou na trhu modemy s rychlostí 33,6 kilobitů za
sekundu a 56 Kb/s. Rychlost 33,6 Kb/s je poměrně dobře standardizovaná a pokud
koupíte modem vybavený touto rychlostí, zřejmě nebude problém se jí skutečně
připojit na libovolný jiný modem, který ji také podporuje.
U rychlosti 56 Kb/s je několik problémů. Především jde o omezení v podstatě
fyzikální. Takové rychlosti totiž lze dosáhnout pouze na telefonní lince, která
má přímé spojení na digitální ústřednu JTS. Při jakékoliv jiné konfiguraci,
třeba na starší ústředně nebo za některými druhy pobočkových ústředen, nelze
takové rychlosti dosáhnout.
Druhým problémem, který se týká této rychlosti, jsou 3 standardy definující
spojení při 56 Kb/s. Existují 2 firemní protokoly a to K56flex a X2 a jeden
protokol mezinárodní telekomunikační organizace V.90. Tyto 3 protokoly však
nejsou vzájemně kompatibilní, nicméně modem může podporovat i 2 z nich zároveň.
Připojení rychlostí 56 Kb/s
Při volbě rychlosti modemu je nutné uvážit, jestli máte či nemáte možnost být
připojeni na digitální telefonní ústřednu a zda rychlost 56 Kb/s podporuje také
druhá strana. Pokud nejsou splněny tyto dvě podmínky, připadají v úvahu spíše
33,6Kb modemy. V této souvislosti je třeba poznamenat, že přenos rychlostí 56
Kb/s je nesymetrický. To znamená, že rychlost 56 Kb/s může být uskutečněna
pouze jedním směrem a to vždy od poskytovatele ke koncovému uživateli. Při
propojení dvou uživatelů, přestože oba modemy disponují rychlostí 56 Kb/s,
NEMŮŽE mezi nimi dojít ke spojení touto rychlostí a komunikace se uskuteční
pravděpodobně rychlostí jen 33,6 Kb/s.
Když budete kupovat modem, který zvládá komunikaci při rychlosti 56 Kb/s, je
především dobré vědět, který z protokolů podporuje nebo v blízké době hodlá
podporovat poskytovatel spojení. To bude nejspíš některý z poskytovatelů služeb
Internetu (ISP), také to však může být služba vzdáleného přístupu (RAS) do
firemní sítě. Jestliže poskytovatel umožňuje komunikaci protokolem K56flex, je
samozřejmě nutné koupit si modem s touto specifikací. Stejně tak u
poskytovatele, který používá modemy s protokolem X2, je třeba zakoupit modem s
tímto protokolem. Vždy je ovšem třeba dát pozor na to, aby modem dovedl
používat nový standard V.90, neboť časem na něj přejdou všichni poskytovatelé.
Možnosti, jak může modem současně podporovat svůj firemní protokol a standard
V.90, jsou dvě. Buď lze provést jedno volání protokolem např. X2 a druhé V.90 a
modem automaticky přepne na ten správný protokol, nebo je nutné před používaním
jiného protokolu spustit speciální program, který v modemu protokol změní.

Homologace
Homologace, tedy Rozhodnutí o schválení telekomunikačního zařízení pro
připojení k JTS, je dokument, jímž telekomunikační zákon podmiňuje připojení
modemu k telefonní síti, a měl by tedy být součástí každého balení modemu. Na
druhou stranu však homologace přímo nezaručuje, že modem bude rychlý a
připojení zcela bezproblémové.

Připojení modemu
Instalace a zprovoznění interního modemu se velmi liší od připojení modemu
externího a proto popíšu oba dva typy zvlášť.

Instalace interního modemu
Balení interního modemu nejčastěji obsahuje modemovou kartu, diskety a/nebo
CD-ROM se softwarem a telefonní kabel. V našich podmínkách se někdy přidává
také redukce z telefonní zásuvky podle ČSN do zásuvky typu RJ-11. Nezbytnou
součástí každého modemu by měl být též návod, zákon na ochranu spotřebitele
také stanoví jeho jazyk na český.
Před jakýmkoliv zásahem dovnitř počítače je dobrým zvykem vyndat napájecí
kabel, stejně jako odstranit většinu kabeláže vykukující ze zadní strany skříně.
Po úspěšném otevření a odstranění krytu počítače vidíme dovnitř na vlastní
útroby systému. V jednom z rohů se nachází pravděpodobně zdroj. U přední stěny
je možno zahlédnout disketové, CD případně i ZIP mechaniky a pevné disky.
Rozměrná plochá součástka na dně, na které je několik konektorů a ze které
vystupuje množství vodičů, se nazývá základní deska.

Sloty
Na základní desce jsou namontovány podlouhlé plastové konektory, které slouží k
uchycení přídavných desek. Tyto konektory se odborně nazývají sloty. Na většině
současných základníceh desek se nacházejí 2 až 3 druhy slotů. Jednak jsou to
krátké, nejčastěji bílé sloty PCI. Jejich délka je asi 85 mm a od kraje desky
jsou vzdáleny 35 mm. Druhým typem, který se však nachází jen v nejmodernějších
strojích, jsou přibližně stejně dlouhé sloty AGP. Ty mají nejčastěji barvu
hnědou a jsou asi o 2 cm dále od kraje desky, než PCI. AGP slot je většinou v
počítači pouze jeden. Posledním druhem, který nás však zajímá ze všech nejvíce,
je slot ISA. Sloty ISA jsou podlouhlé, barvy tmavě hnědé až černé. Pro
instalaci interního ISA-modemu je třeba, aby v počítači byl jeden ISA slot
volný a stejně tak aby byla přístupná a uvolnitelná záslepka na zadní straně
skříně.
Odstranění záslepky je prvním krokem. Postačí k tomu křížový šroubovák. V
některých typech skříní jsou záslepky vylamovací a tak stačí pouze silou
odtrhnout kousek plechu. Při této manipulaci je velmi důležité nepoškodit
základní desku.
V případě, že modem na sobě obsahuje nějaké jumpery (zkratovací propojky), je
nejlepším řešením zvolit ve spolupráci s manuálem takové nastavení, aby se
modem choval jako Plug&Play.
Pak přichází nejnebezpečnější část celé instalace a to zasunutí modemu do
slotu. Existuje několik postupů, jak co nejbezpečněji a nejjednodušeji dostat
kartu do škvíry mezi konektory, nejčastěji používaným postupem je nejspíš "celá
řada konektorů zároveň". Tedy nasunout kartu a pomalu ale vytrvale zatlačit
směrem dolů. Při této manipulaci je třeba dát pozor na přílišné prohnutí
základní desky. Je sice pravda, že několikavrstvá pryskyřičná báze vydrží
poměrně velký tlak, ale drobné a citlivé plošné spoje, kterými je základní
deska pokryta, mohou mít na věc jiný názor. Pokud dochází k velkému prohnutí už
při malé síle, je možné mezi desku a skříň v místě instalace vložit nějakou
podložku, ústřižek koberce apod.
Modem by se měl zasunout do slotu asi o necelých 10 mm. Pak už bude dalšímu
násilí velmi odolávat a dál s ním nepohnete ani o milimetr. Poté je třeba kartu
upevnit šroubkem, který zůstal po vyndané záslepce. Jestliže nová kovová
záslepka s konektory na modemové kartě příliš nepasuje do otvoru po záslepce
původní, zřejmě je nějaký problém se zasunutím karty do slotu. Po upevnění
karty šroubkem je možné celý počítač zakrytovat. Stejný postup se použije i v
případě, že modem nemá konektor ISA, ale PCI. Pak jde samozřejmě o uvolnění
slotu PCI a příslušné záslepky.

Instalace externího modemu
Instalace externích modemů se velmi podobá instalaci jejich interních kolegů.
Hlavním rozdílem je především to, že není třeba zasahovat dovnitř počítače.
Po vybalení modemu se s pomocí dodaného modemového kabelu spojí jeden ze
sériových portů v počítači se sériovým portem na modemu a ten se pak pomocí
napájecího adaptéru zapojí do elektrické sítě. Pokud máte externí modem, který
připojuje na paralelní port, samozřejmě zapojíte kabel mezi paralelní port
počítače a paralelní port modemu.

Připojení k telefonní síti
Dalším krokem by mělo být připojení modemu pomocí kabelu s konektory RJ-11 na
každé straně k telefonní síti. Důležité je, aby kablík, směřující k telefonní
zásuvce, byl zastrčen do zdířky na modemu označené LINE, zatímco další
zařízení, zapojené za modemem (např. telefon) musí být zapojeno do zdířky
označené PHONE.

Software
Po hardwarové instalaci následuje instalace softwaru a ovladačů. U interního
modemu naleznou Windows 95 nejdříve nový sériový port. To není žádná chyba, ale
zcela přirozená reakce na novou součástku v počítači, která také sériový port
obsahuje. Při další detekci nového hardwaru je vysoká pravděpodobnost, že bude
nalezen také nový modem. Windows si k němu vyžádají také správné ovladače. Ty
se nejspíš budou nacházet na některé z disket, dodané spolu s modemem.
Konkrétní instalace ovladačů se může model od modelu lišit a proto je dobré
konzultovat tuto část instalace s dokumentací.
Poté by měla následovat instalace případného telekomunikačního softwaru.
Nejspíše půjde o nějakou aplikaci, která v sobě kombinuje možnost terminálového
provozu, faxovací driver a telefonní záznamník. Nabídka takových programů je
velmi rozmanitá některým z nich je věnován následující článek.
U externího modemu naleznou při dalším restartu Windows 95 nový modem a
vyžádají si od něj ovladače. Další instalace je shodná jako u interního modemu.

Instalace připojení k Internetu
Připojení k Internetu si koncový zákazník pravděpodobně zakoupí v krabici nebo
v deskách od svého vybraného poskytovatele připojení. Nebudeme se teď zabývat
tím, kterého poskytovatele zvolit, neboť na toto téma vyšlo již několik článků.
Zaměříme se jen na technické řešení vlastního připojení, tedy jak co nastavit,
aby to fungovalo.
Bohužel, v tomto směru není mezi poskytovateli Internetu (ISP) žádná jednota,
každý realizuje připojení jinak, aby tak reflektoval skutečný typ softwaru na
přístupovém serveru. Pokud je to možné, nainstalujte připojení s pomocí
nějakého průvodce, kterého dostanete na CD spolu s připojením. Taková instalace
bude po vás vyžadovat odpověď jen na několik otázek a o zbytek se postará sama.
Další možností je instalování a nastavování přesně krok po kroku podle nějakého
vytištěného či napsaného návodu od konkrétního providera. V tomto případě se
vyplatí co největší obezřetnost a pečlivé splnění všech vyžadovaných kroků.
Poslední možností je ruční nastavení a právě takovou nepříjemností se budeme
teď zabývat.

Ruční nastavení
Nejčastěji se připojení k Internetu nastavuje pomocí dvou adres na tzv. DNS
servery, z nichž jeden je primární a druhý sekundární, a jedné adresy brány. V
naprosté většině případů se konfiguruje standardní služba Windows 95
Telefonické připojení sítě.
Některým poskytovatelům stačí, když se vytvoří nové telefonické připojení sítě,
kde se na listu Typy serverů nastaví Typ serveru na PPP, a mezi možné síťové
protokoly zahrne pouze TCP/IP. Tlačítkem Konfigurace TCP/IP se ještě nastaví
Adresy názvových serverů (DNS) na udanou primární a sekundární adresu. Box
Použít výchozí bránu sítě musí zůstat zaškrtnut.
Někteří poskytovatelé vyžadují, aby byla udaná brána napsána také v nastavení
sítě, dostupné z Ovládacích panelů. Zde by mezi klienty neměl chybět Klient
sítě Microsoft a mezi protokoly TCP/IP. V jeho nastavení lze pak změnit také
výchozí bránu sítě na bránu udanou poskytovatelem připojení.

Závěr
A to je k základům práce s modemem vše. Nyní je tedy váš nový komunikační
nástroj zakoupen, zapojen a schopen základní komunikace s okolním světem. Přeji
vám při ní hodně štěstí!
8 3049 / pen


Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.