Modem lights

Buďme k sobě tentokrát upřímní, přátelé. Rozumíme si skutečně dobře se svým externím modemem? Ne, nemusíte ho ...


Buďme k sobě tentokrát upřímní, přátelé. Rozumíme si skutečně dobře se svým
externím modemem? Ne, nemusíte ho teď balit do krabice a brát ho ke svému
psychoanalytikovi. Stačí, když si probereme váš vzájemný vztah na následujících
řádcích. A pro ty, kdo nevlastní modem externí, nýbrž interní, na PC-kartě,
nebo jsou dokonce modemem zatím netknutí, stačí konstatovat, že jsou ochuzeni.
Přicházejí o to roztomilé šibalské poblikávání, mrkání, ale i vytrvalé svícení,
kterým se odehrává tichá komunikace mezi modemem a informovaným uživatelem.
No dobře, ale co to na nás vlastně naše modemy blikají? Někomu z nás stačí
otevřít propracovanou dokumentaci k modemu, ale ne všichni, pravda, k modemu
dokumentaci máme. Proto tedy následuje pro někoho jen srovnání a kontrola, pro
někoho se nyní otevře toužebně očekávaná studnice poznání.
Především je třeba správně identifikovat signálky, umístěné většinou na čelním
panelu modemu. Pokud se na modemu nachází signálka pouze jediná, jde s největší
pravděpodobností pouze o indikaci napájení, tedy nikoliv o signálku související
se samotnou komunikací činností modemu. Pokud ovšem na panelu modemu nalezneme
některé z následujících označení: AA, CD, HS, MR, OH, RD, SD nebo TR, potom
jsme na správné stopě. Při provozu modemu je potom možné pozorovat změny stavu
u jednotlivých takto označených signálek a vyčíst z jejich rozsvěcování a
zhasínání některé údaje.
Modem nám těmito signálkami dává "důvěrné" zprávy o probíhajících procesech a
nastalých stavech. Jde především o interakci, tedy vzájemnou součinnost obvodu
UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter univerzální přijímač a
vysílač), starajícího se v počítači o komunikaci modemu. Jinak se dá ještě v
terminologii používané pro rozhraní RS-232C říci, že signálky indikují stavy
při komunikaci mezi zařízením DTE (Data Terminal Equipment datový terminál) a
DCE (Data Communication Equipment datové komunikační zařízení).
A teď už k jednotlivým písmenným označením u signálek. První v řadě zleva bývá
většinou umístěna signálka AA. AA znamená "auto answer", což česky lze nazvat
"automatické odpovídání". Tato signálka nám svým svitem dává najevo, že modem
je právě v režimu automatického odpovídání na příchozí volání. Samozřejmě se
rozumí, že i komunikační program, který modem obsluhuje, musí toto příchozí
volání umět zpracovat. U této signálky je třeba podotknout, že může být během
celého datového přenosu a dokonce během několikahodinového provozu modemu
zhasnuta a tím pádem je její význam sporný.
Druhou signálkou bývá CD. CD znamená "carrier detect" doslova "detekován
přenos". Rozsvícení této signálky oznamuje, že se počítač a k němu připojený
modem vzájemně "našly" a bylo také vytvořeno spojení. Jestliže přijde v
takovémto stavu další volání, může být tento stav dočasně přerušen a v
závislosti na řadě vlivů může být předchozí spojení ukončeno a ztraceno.
Kontrolka HS zase znamená "high speed", tedy "vysoká rychlost", a svým svitem
nám dává najevo, že modem je připraven k datovému přenosu vyšší rychlostí. Opět
se zde dá říci, stejně jako u kontrolky AA, že nemá valného významu, neboť
svítí prakticky pořád.
Nejzákladnějším údajem v řadě signálek modemu je rozsvícená signálka MR, která
oznamuje, že modem je připraven k provozu ("modem ready").
Jestliže na modemu svítí kontrolka označená OH, tedy "off hook", znamená to, že
telefonní linka je připravena k použití.
Asi nejdůležitější kontrolkou je RD, tedy "receive data" (dala by se označit
česky jako "příjem dat"). Pokud tedy poblikává, znamená to, že po dávkách
přijímá data, resp. si data s protějškem (jiným modemem) vyměňuje. Podle poměru
dob svitu a pohasnutí této kontrolky si můžeme udělat například i přibližnou
představu o průchodnosti dálkové sítě apod. Kontrolka RD souvisí samozřejmě s
další kontrolkou, označenou SD, která svým rozsvícením oznamuje vysílání dat
("send data" vysílání dat). Při běžném provozu tedy většinou tyto dvě kontrolky
navzájem "soupeří" o prvenství, která bude svítit déle. Pokud jde o jednosměrné
datové přenosy mezi dvěma počítači, může se vyskytovat případ, kdy svítí téměř
celou dobu přenosu jedna z těchto kontrolek (nikdy tomu tak ale skutečně není,
protože přijímající strana musí vysílat informace o kontrolních součtech,
jakousi kontrolu správnosti předávaných dat). Naopak třeba u práce s Internetem
či s BBS záleží poměr mezi vysíláním a příjmem samozřejmě na tom, zda si právě
prohlížíme rastrové obrázky, přehráváme videoukázky a posloucháme nějaké
audioklipy, nebo zda jen procházíme textové informace, případně právě odesíláme
větší objem zásilek elektronické pošty s přílohami.
Většinou poslední kontrolkou je TR, znamenající "terminal ready", doslova
"připravenost terminálu". Pokud tato signálka svítí, dává najevo, že
komunikační program obsluhující modem je funkční, pokud naopak nesvítí, je to
známkou nefunkčnosti buď programu, nebo počítače.
Externí modemy většiny typů to prostě mají se soukromím a intimitou dost těžké.
Stačí často jediný pohled na řadu jejich kontrolek a hned je nám vše jasné.
8 0031 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.