Modemy pro postižené

Společnosti Fincom a Microsoft předaly sedmnácti handicapovaným občanům sponzorský dar faxmodemy Microcom DeskPorte 33....


Společnosti Fincom a Microsoft předaly sedmnácti handicapovaným občanům
sponzorský dar faxmodemy Microcom DeskPorte 33.6P a příslušné softwarové
vybavení. Mělo by jim to umožnit zlepšení komunikace s okolním světem i mezi
sebou navzájem.
Uvedená dobročinná akce vznikla po dohodě s CRI Centrem pro rehabilitační
inženýrství v Praze, se kterým Fincom spolupracuje již delší dobu. Podobný dar
předala postiženým již v roce 1995. Společnost Microsoft také není v podobných
akcích žádným nováčkem, aktivně podporuje nadace Bariéry, Respin a Paraple.
Tentokrát se k dárcům připojilo i nakladatelství Computer Press se svou
technickou literaturou.
V průběhu předávání zmíněného daru projevili obdarovaní velký zájem o
nejnovější technologie a vyjádřili politování, že nakonec nedošlo k plánované
technické prezentaci nových produktů. Přesto jejich zástupci vyjádřili
přesvědčení, že modemy, software i odbornou literaturu dobře využijí.
Jenom připomeňme, že darované modemy DeskPorte
33.6P používají technologii APT (Advanced Parallel Technology). Lze je tedy
připojit na paralelní port, což umožňuje docílit vyšší rychlosti přenosu dat
mezi modemem a počítačem. To je výhodné především u dobře komprimovatelných
dat. Blíže se této problematice věnujeme v rubrice Síťové technologie.(pen)
8 1625 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.