Moderní komunikační sítě

Potřeba vzájemné komunikace rychle roste. Ke komunikaci se dnes využívá mnoho různých druhů sítí, s různými proto...


Potřeba vzájemné komunikace rychle roste. Ke komunikaci se dnes využívá mnoho
různých druhů sítí, s různými protokoly a s různými oblastmi použití. Od knihy
s názvem Moderní komunikační sítě od A do Z jsem tedy čekal ucelený a
srozumitelný výklad všech dnes běžně používaných komunikačních sítí.
V první kapitole se seznámíme se základními pojmy, které se používají v dalším
textu. Již zde mne však zarazil styl knihy místo čtivě podaných informací má
text bohužel formu nepříliš záživné učebnice.
Následující kapitola se celá věnuje poměrně podrobnému popisu referenčního
modelu OSI, který nesmí chybět v žádné knize věnované sítím. Třetí kapitola se
věnuje lokálním a metropolitním sítím. Nalezneme zde tedy popis snad všech sítí
založených na IEEE 802.x, FDDI a Fibre Chanell. Čtvrtá kapitola se naopak
věnuje problematice rozlehlých sítí. Mimo jiné zde tedy nalezneme popis ISDN,
X.25 a ATM.
Pátá kapitola se věnuje protokolům. Největší část je zcela pochopitelně
věnována protokolu TCP/IP. Potěšitelné je, že v knize nalezneme zmínku i o nové
verzi protokolu IPv6. Škoda jen, že na toto zajímavé téma jsou vyhrazeny jen
tři stránky a navíc zde není vůbec popsán princip, díky kterému mohou v
Internetu spolupracovat protokoly IPv4 a IPv6. Dále se kapitola věnuje různým
firemním síťovým protokolům, mezi které patří i protokoly používané v sítích
NetWare firmy Novell.
Aktivním síťovým prvkům je věnována kapitola šestá. Dozvíme se tedy, co je to
opakovač, most, přepínač, směrovač a brána. Další, již sedmá kapitola je
věnována managementu a bezpečnosti sítí. Dle mého názoru mohla být tato
kapitola mnohem obsáhlejší.
Dále v knize následují přílohy. Téměř 60 stran zabírají odkazy na různé
normalizační dokumenty, které se týkají sítí. Přehled mi připadá poměrně
zbytečný, protože tyto specifikace jsou zajímavé jen pro vývojáře síťových
zařízení a aplikací běžný uživatel či programátor je nepotřebuje znát. Mezi
přílohami nalezneme i seznam zkratek, doporučenou literaturu, seznam obrázků a
tabulek. Knihu uzavírá poměrně podrobný rejstřík.
Publikace mě, popravdě řečeno, trochu zklamala. Popis všech technologií je
velice strohý a v knize není vůbec věnován prostor praktickým příkladům použití
jednotlivých technologií a jejich vzájemnému kombinování. Kniha tedy těžko
poslouží někomu, kdo si chce rozšířit obzory a dozvědět se nějaké praktické
informace o dnes používaných typech sítí. Místo toho publikace obsahuje zcela
zbytečné popisy hlaviček paketů používaných v jednotlivých protokolech.
Pokud potřebujete mít po ruce knihu obsahující stručný přehled všech
používaných síťových technologií, může se vám kniha hodit. Pokud toho ale o
sítích zatím mnoho nevíte, počkejte si radši na jiný titul, který vše
srozumitelně vysvětlí a bude obsahovat lepší ilustrace ty se zde opravdu
nepovedly.
(Rita Pužmanová: Moderní komunikační sítě od A do Z. Computer Press 1998, 446
stran, cena 370 Kč)
9 0364 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.