Moderní relaxace s psychowalkmanem

Odpočívat se dá různě, nicméně poslední 3 roky máme možnost jít na relaxaci vědecky, totiž s psychowalkmanem. Co...


Odpočívat se dá různě, nicméně poslední 3 roky máme možnost jít na relaxaci
vědecky, totiž s psychowalkmanem.
Co to je a kde se to tu vzalo? Princip psychowalkmanu se zakládá na
audiovizuální stimulaci mozku, což je metoda, zkoumaná ve světě již od 40. let
našeho století. Ne, že by to znamenalo začátek vědci si ověřili, že upřený
pohled do ohně, třeba spolu s rituálním bubnováním, je účinná forma
audiovizuální stimulace, ověřená praxí snad všech přírodních národů. Konec
konců, kdo by se rád nedíval do přátelského ohně a nenaslouchal jeho
uklidňujícímu praskání?
Byl to anglický neuropsycholog G. Walter, který jako jeden z prvních podrobně
popsal zajímavý jev. Zjistil, že pomocí specifických světelných a zvukových
podnětů lze ovlivnit bioelektrické naladění mozku, a tím i aktuální
psychosomatický stav jedince. Na tomto základě byly v 50. letech sestaveny
první přístroje, které se začaly používat v lékařské klinické praxi.
V 60. a 70. letech byl výzkum a vývoj v této oblasti plně pod kontrolou
státních institucí USA, především NASA, Pentagonu a Air Force. V 80. letech
byly postupně informace o této metodě odtajňovány a pronikaly mezi lékařskou
veřejnost. V roce 1989 byl uveden na trh 1. psychowalkman určený pro domácí
použití. Dnes je většina psychowalkmanů vyráběna soukromými americkými
společnostmi, z nichž nejstarší Synetic Systems působí na trhu od roku 1983.
Sám psychowalkman je většinou přístroj velikosti běžného walkmanu, který je
kromě sluchátek vybaven i speciálními brýlemi. Brýle snad není ani správný
název, jelikož neslouží k vylepšení vidění, ale zprostředkují světelné vjemy,
vysílané podle příslušného programu psychowalkmanu. Cílem je navodit stav
relaxace, neboli naladění mozku na frekvenci, umožňující uvolnění (alfa, 8-13
Hz). Podle výrobců však přístroj pomáhá i při učení (a to i ve spánku),
zlepšování duševních výkonů, pomáhá zvládat stres a konečně se s ním člověk
baví a poznává sám sebe.
Jako vždy, jedná-li se o mozek, vyvstane otázka bezpečnosti. Výrobci tvrdí, že
u zdravých lidí se není čeho obávat. Nicméně určité skupiny lidí nesmějí
psychowalkman používat bez lékařského schválení či dohledu. Jedná se o
epileptiky, lidi po úraze hlavy a nemocné neurologickou nebo psychiatrickou
poruchou.
(dar)
9 0605 / darn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.