Moderní spolupráce s tablety

Tablet PC, ačkoliv je zatím často přijímáno se skepsí, má potenciál zcela změnit pohled na spolupráci při realizac...


Tablet PC, ačkoliv je zatím často přijímáno se skepsí, má potenciál zcela
změnit pohled na spolupráci při realizaci mnohých projektů, a to díky
schopnosti integrovat množství různých typů vstupů a výstupů. Uživatelé přitom
mohou ocenit schopnost ruční tvorby poznámek a průzkumů, jakož i možnosti pro
spolupráci a produktivní skupinovou interakci. Nový typ aplikací, které to
umožní, je už na obzoru.
Mezi lidmi pohybujícími se v IT se podle všeho objevují v podstatě dva typy
reakce na znovuzrozený zájem společnosti Microsoft o Tablet PC. Pro většinu z
nich jde o další nudný produkt, který je příkladem toho, že "Bill musí být u
všeho" ve snaze najít další trh, jenž by mohl ovládnout tím pádem je příliš
nezajímá a nepočítají s tím, že by si zařízení takového typu pořídili. Zatím
spíše v menšině jsou uživatelé, kteří skutečně věří tomu, že tabletová PC jsou
nejen další variací existujících technologií, nýbrž počátkem nového pojetí
skupinové spolupráce.
K důvodům, proč se na budoucnost Tablet PC dívat optimisticky, lze počítat
fakt, že ačkoliv zatím nedošlo k žádným oficiálním oznámením, mnohé z firem
připravují aplikace, které byly napsány speciálně pro zařízení této kategorie a
které uživatelům umožní zcela změnit styl práce.

Spolupráce s klikyháky
Skutečné možnosti, které Tablet PC přináší, tkví totiž mimo jiné v kombinaci
skupinové spolupráce a tvorby ručně psaných vstupů (poznámek, diagramů atd.).
Představte si spolupráci několika lidí na projektu, který zahrnuje vše od
technického návrhu přes marketing až po celkovou strategii firmy. Tito
uživatelé se sejdou a zkoumají různé možnosti, diskutují o svých myšlenkách,
zapisují si je a kreslí náčrty na tabuli i na papír. Jeden z nich přijde s
nějakým návrhem, druzí jej trošku pozmění, některé jeho části odmítnou a
nahradí je jiným řešením. Pak následuje posuzování dalších návrhů a v průběhu
tohoto procesu vzájemných diskusí postupně vzniká "plán akce".
Zaměřme se na dva důležité znaky celého procesu. Zaprvé, je synchronní: Všichni
zúčastnění se vzájemně ovlivňují v reálném čase. K setkání dojde tehdy,
jestliže předem zkoordinují svůj časový rozvrh. Zadruhé, podstatná část
komunikace je zprostředkována ručně psanou a několikanásobně modifikovanou
grafikou přičemž každý zapisuje/zakresluje do náčrtu toho druhého.
Tradiční groupware řeší první z obou problémů pomocí pracovního prostředí,
které zajišťuje možnost spolupráce prostřednictvím sítě. Tím přináší skupině
uživatelů možnost asynchronní komunikace a interakce. Jeden z nich pošle zprávu
či dokument ve chvíli, kdy je připraven, a každý příjemce si jej přečte a
zareaguje tehdy, když má možnost. To je efektivní, nicméně to, co dnes
představuje spolupráci a groupware, je stále pouze o málo víc než oslavovaný
e-mail.
Druhý problém, improvizovaná grafika, není tak snadno řešitelný jakýmkoliv
vstupním systémem používajícím klávesnici. Bez tabletu nebo podobného zařízení
není rychlá tvorba diagramů a dalších typů grafiky na počítači snadno
realizovatelná, naopak je poměrně zdlouhavá a únavná k provádění okamžitých
změn má tedy velmi daleko. Běžný e-mail si navíc s grafikou příliš nerozumí,
neboť je taktéž závislý na vstupu z klávesnice. Nejlepší cestou, jak to
zvládnout, je proto mnohdy načrtnout si obrázek na papír a poté jej naskenovat
a v digitální podobě rozšířit prostřednictvím sítě či jako přílohu e-mailu
(případně faxem). Je zřejmé, že jde o poněkud těžkopádný jednosměrný proces,
který má ke skutečné spolupráci ještě stále daleko.

Éra nových aplikací
Když se nedávno objevily první Tablet PC od firem jako Hewlett-Packard a
Fujitsu, měli jsme možnost podívat se na betaverze několika aplikací třetích
stran, které jsou příslibem toho, že život nejednoho pracovního týmu bude zase
o něco jednodušší. Mnohé z nových aplikací umožňují zanášet poznámky a
označovat dokumenty, obrázky a grafiku ve vrstvách a přitom mít stále možnost
podívat se na originál a jednoduše se orientovat v provedených změnách. Tzv.
digitální inkoust mnohé z takových úloh očividně zjednodušuje.
Mezi zmíněné aplikace patří např. Grafigo společnosti Corel, která umožňuje
pracovat s digitálním obrázkem či dokumentem a zanášet do něj poznámky ve
vrstvách stylem připomínajícím použití pauzovacího papíru. Ty pak mohou být
podle potřeby snadno skryty nebo zobrazovány. Program Meeting Center firmy
WebEx Communications zase nabízí bezdrátovou interaktivitu, jež z prezentací a
ukázek odstraňuje bariéru jednocestné spolupráce.
Kreslicí program Alias Sketchbook firmy Alias Wavefront umožňuje práci se
stylusem včetně možnosti využívat tzv. stylus gestures pro výběr nástrojů a
voleb v různých menu. Možnost ručního kreslení rámečků či kružnic, které jsou
okamžitě rozpoznány a převedeny na skutečné rámečky, resp. kružnice, je
užitečnější, než se na první pohled může zdát.
TablePlanner, praktický poznámkový blok a organizér společnosti Franklin Covey,
pracuje s digitálním inkoustem a písmem podobně, jako papírový diář, k čemuž
přidává výhody počítače, jako např. rychlé prohledávání, ukládání dat a
možnosti skupinového kalendáře.
Stranou nezůstává ani firma Groove Networks, která pro platformu Tablet PC
adaptuje svůj peer-to-peer systém umožňující vzájemnou spolupráci. Ray Ozzie,
CEO společnosti, k tomu podotýká: "Téměř na denním pořádku mám diskuse nebo
telefonáty s našimi obchodními společníky a partnery, při nichž bych mohl pro
zlepšení komunikace využít náčrtů obrázků či vizuálního sdílení a komentování
dokumentů." Ozzie souhlasí, že tabletové PC může uživatelům pomoci při práci
přirozenějším způsobem s lepší koordinací, čímž se může výrazně urychlit
rozhodování a snížit náklady s tím spojené.

CRM i multimédia
Zřejmě nejkomplexnější aplikací, kterou jsme měli možnost vidět, je betaverze
CRM systému společnosti SAP, který integruje řadu úloh do jediného rychlého
procesu. Při použití Tablet PC může prodejce jednající se zákazníkem přímo
vypisovat objednávku, která obsahuje označené a okomentované obrázky
objednávaných položek. Když je vše hotovo, kupující může objednávku podepsat
pomocí digitálního inkoustu přímo na tabletu. Poté, co je transakce dokončena,
vytvoří aplikace wordovský dokument pro tisk, který obsahuje formulář
objednávky, grafiku (obrázky) i podpis. Ten pak může být přímo na místě
vytištěn vše v rámci jednoho hladkého a rychlého procesu.
Opomenout bychom neměli ani nedávno představený software OneNote společnosti
Microsoft. Nový příslušník rodiny Office, který by měl být oficiálně k
dispozici v polovině letošního roku, je navržen pro tvorbu poznámek a provádění
průzkumů, čímž zhruba zapadá někam mezi aplikace Journal pro Tablet PC a
klasický Word. Vedle textu může OneNote zpracovávat a integrovat bohatý
digitální obsah digitální inkoust, zvuk, HTML i grafiku. Ačkoliv tento software
pracuje i na běžném PC, jsou to právě možnosti digitálního inkoustu pro ruční
psaní a tvorbu diagramů využitelné na Tablet PC, které z něj dělají zajímavý
nástroj.
S pomocí aplikace mohou uživatelé pořizovat audiozáznamy pracovních schůzek a
současně si dělat poznámky ať už pomocí běžné klávesnice, nebo psané ručně. Při
zpětném přehrávání zvuku pak OneNote automaticky synchronizuje a zobrazuje
poznámky přesně v těch momentech audio záznamu, kdy byly vytvořeny. Stejně tak
může uživatel postupovat obráceně a při kliknutí na určitou poznámku si
vyslechne zvukový záznam, který ji doprovází, resp. odpovídá okamžiku zanesení
dané poznámky.

Zatím jenom bety
Žádný z programů, se kterými jsme měli možnost se setkat nebo si je přímo
vyzkoušet, dosud nebyl ve své finální verzi, každý nicméně demonstroval, jak
mohou být tabletová PC využita pro skupinovou spolupráci s využitím všech typů
dokumentů. Kromě toho ukazují, o kolik efektivnější je jednodušší i rychlejší
ruční kreslení linek, kružnic, šipek a diagramů ve srovnání s vyjádřením určité
myšlenky slovy pomocí klávesnice. Osvobozením se od limitací, které vnesla do
zpracování dokumentů právě klávesnice, se tak lze dostat za hranice jednoduše
strukturovaných dokumentů až k volně koncipovaným souborům grafiky, zvuku a
textu, obsahujícím ručně vepsané poznámky, diagramy či opravy. Síla "čmáranic a
klikyháků" je tedy, jak se zdá, konečně přenesena i do světa počítačů.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.