Moderní techniky výuky dobývají vysoké školství

Projekt Tablet PC, který je postupně realizován na Vysoké škole manažerské informatiky a ekonomiky v Praze, je zřejmě...


Projekt Tablet PC, který je postupně realizován na Vysoké škole manažerské
informatiky a ekonomiky v Praze, je zřejmě prvním projektem e-learningu v České
republice, který se snaží studentům nejen zpřístupnit elektronickou formou
podklady pro výuku, ale rovněž jim za přijatelnou cenu dává k dispozici moderní
hardware Tablet PC. Letos na podzim bude moci jeho výhod využívat prvních 50
studentů, cílem však je poskytnout tuto možnost všem účastníkům výuky na VŠMIE.
"Projekt měl od začátku silnou podporu vedení školy," říká Jan Hrabánek,
vedoucího projektu. Příprava a plnění informačního systému daty podle jeho slov
přišlo na cca 1 milion Kč. První pilotní fáze stála školu cca 150 tisíc korun,
u testovací fáze jsou plánovány náklady ve výši cca 2 miliony Kč. Pokud bude
testovací fáze úspěšná, mají pravidelné roční náklady činit zhruba 3 miliony Kč.
Obtížné je podle Hrabánka vyčíslení návratnosti. "Studenti získají snazší
přístup k informacím, což se projeví především možností u studia pracovat třeba
i na hlavní pracovní poměr a při tom se věnovat i ostatním stránkám svého
osobního života, na které by jinak museli zapomenout. Škola získá díky projektu
na hodnotě, a jak předpokládáme, přiláká větší množství studentů. Dodavatel pak
bude moci v naší škole testovat své technologie, ale především si získá důvěru
studentům, u nichž se pak dá předpokládat věrnost ověřené značce," popisuje
přínosy Hrabánek.

Nasazení v praxi
Softwarovou páteř projektu tvoří informační systém školy, který se skládá z
několika částí. Kromě modulu s údaji o studentech (s osobními údaji, seznamem
zapsaných předmětů nebo s informacemi o studijních výsledcích) obsahuje i modul
knihovny, kde si studenti mohou vybrat knihu, zjistit, zda je k dispozici,
případně do kdy je půjčená, rezervovat si ji a podobně. Pomocí informačního
systému se studenti také mohou hlásit ke zkouškám a k zápočtům.
Nejdůležitější je však pro studenty zřejmě modul obsahující informace k
vyučovaným předmětům. U každého z nich je přitom zvoleno stejné členění
informací, což usnadňuje orientaci.
VŠMIE zveřejňuje ke všem vyučovaným předmětům celou řadu podkladů a informací.
Kromě základní charakteristiky předmětů se jedná o doporučenou literaturu,
podklady pro výuku, zadání domácích úloh, otázky k testům a podobně. U všech
předmětů jsou na intranetu zveřejňovány sylaby přednášek a u převážné většiny
předmětů pak i prezentace z přednášek (ať už v souboru PPT nebo v grafické
podobě) a doplňkové texty. Studenti mají možnost si tyto materiály stáhnout již
před přednáškou a poté si do nich zaznamenávat prostřednictvím dotykového
displeje Tablet PC poznámky. Ty pak mohou sdílet mezi sebou. Spolupráce
studentů je umožněna rovněž díky existenci elektronického studentského fóra a
nástěnky.

Místo knih
Studenti si mohou z intranetu školy stáhnout také velké množství literatury, a
zbavit se tak nutnosti používat papírové knihy a skripta. V elektronických
publikacích mají možnost snadného vyhledávání a rovněž sem si mohou činit
poznámky.
"Vedení VŠMIE pracuje na získání autorských práv pro převod co největšího
množství literatury ze své knihovny do elektronické podoby," říká Jan Hrabánek.
"Tyto publikace tak budou snadno dostupné všem studentům i v místě jejich
momentálního pobytu na služební cestě, na dovolené a podobně," dodává.
V některých předmětech se podle Hrabánka počítá i s využitím Tablet PC pro
alternativní způsob testování znalostí. Testy budou distribuovány studentům
elektronickou cestou, ti je perem na displeji svých počítačů vyplní a
vyučujícímu je vrátí zpět.
Připravovány jsou rovněž multimediální videopřednášky doprovázené pásmem
interaktivních prezentací a podpůrnými texty na CD-ROMech. Zatím byla dokončena
sada videopřednášek pro předmět Podniková ekonomika I, postupně však budou
vytvářeny analogické učební podklady i pro další předměty.

Technologie v pozadí
Přenos dat na VŠMIE zajišťuje strukturovaná kabeláž, jíž je část budovy
propojena, na každém patře se rovněž nachází jeden přístupový bod Wi-Fi. Tři
počítačové učebny, všechny kanceláře a přístupové body jsou připojeny
prostřednictvím několika switchů do racku v serverovně.
Studentům i zaměstnancům školy je k dispozici souborový server s operačním
systémem Linux. Celá síť je pak propojena do internetu (pevnou linkou o
přenosové kapacitě 1 Mb/s) prostřednictvím samostatného Traffic Shaperu.
K prostředkům školní počítačové sítě mají přístup pouze oprávněné stanice. To
se týká jak počítačů připojených prostřednictvím strukturované kabeláže, tak
počítačů připojených bezdrátovou sítí. Pro každou stanici jsou pak
personalizována práva pro přístup na internet. Pro posílení bezpečnosti nabízí
bezdrátová síť přenos dat prostřednictvím šifrování PGP.
"Generálním dodavatelem hardwaru je společnost HP," vysvětluje Hrabánek. HP se
však podílí i na financování projektu. "Kromě pomoci studentům zde dodavatel
získá i testovací středisko s nejširším nasazením Tablet PC ve střední Evropě.
Spolupráce s HP je ale podstatně širšího charakteru. Pracovníci HP povedou v
naší škole i některé odborné přednášky, dodají know-how, ale i přijmou naše
studenty na praxi," dodává.
"Jedná se o první projekt, který dává této technologii Tablet PC konkrétní
rozměr," říká Jan Zeman, obchodní manažer divize PSG HP. "Tablet PC se na trhu
prosazuje pomaleji, než se původně očekávalo, ale je vidět, že svoje místo si
postupně nachází. Využití ve školství je exemplárním příkladem propojení
několika funkcí do jednoho zařízení slouží jako elektronická aktovka,
poznámkový blok, interaktivní vyučující tabule, elektronický sešit pro domácí
úkoly a podobně. Budoucí manažeři si prostřednictvím výuky osvojí práci s touto
v současnosti průlomovou technologií a během studia budou schopni maximálně
využít všech funkcí, které Tablet PC nabízí," dodává Zeman.
Zbývá dodat, že VŠMIE nabízí Tablet PC svým studentům za podobných podmínek, za
jakých například mobilní operátoři poskytují zákazníkům mobilní telefony.
Studenti, kteří podepíší smlouvu na 6 semestrů studia, tak za počítač zaplatí
99 Kč, při 4, respektive 2 semestrech se cena zvyšuje na 24, respektive 36
tisíc Kč. Doporučená koncová cena zařízení je přitom 63 tisíc Kč.

Vysoká škola v kostce
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky (VŠMIE) je soukromou vysokou
školou neuniverzitního typu. Studentům nabízí akreditovaný bakalářský studijní
program Ekonomika a management s prezenční formou studia v oborech Manažerská
informatika a Manažerská ekonomika.
V současnosti využívá služeb VŠMIE 124 studentů, v novém akademickém roce
2004/2005 je očekáván nástup cca 60 nových studentů do 1. ročníku. Přibližně
polovina současných studentů studuje všmie při zaměstnání. Na škole pracuje 31
vyučujících a 5 nepedagogických pracovníků.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.