Moderní technologie na dosah

Snahou společnosti 3Com je přinášet moderní technologie v takové podobě, aby je mohla využívat co nejširší veřejn...


Snahou společnosti 3Com je přinášet moderní technologie v takové podobě, aby je
mohla využívat co nejširší veřejnost. V loňském roce byla její přednáška na
konferenci ComNet věnována prostředkům pro snadný přístup k Internetu a neméně
aktuální bude i její letošní téma LAN telefonie. Na konkrétní podrobnosti jsme
se zeptali ředitele české pobočky společnosti 3Com Aleše Mudruňky.
Jaké technologie podle vás nejvíce ovlivní rozvoj elektronického obchodování?
Záleží na tom, budeme-li posuzovat, které technologie ovlivní elektronické
obchodování u nás, nebo jinde ve světě, bude-li se jednat o B2B, nebo B2C.
Budeme--li posuzovat objem, nebo množství transakcí, absolutní, nebo relativní
nárůst těchto ukazatelů.
Domnívám se, že hlavním motorem rozmachu elektronického obchodování u nás budou
především změny ekonomické. Na volném trhu bude hrát významnější roli
konkurenceschopnost firmy, minimalizace nákladů, produktivita práce. Vstup do
EU a další změny činí naši republiku velmi atraktivní pro zahraniční investory.
Ti používají standardně B2B, takže i další firmy, které budou zapojeny v
řetězci dodavatelsko odběratelských vztahů, začnou využívat elektronického
obchodování. S rozšiřováním e-businessu a Internetu přicházejí ke slovu
technologie, které zabezpečí zvýšené nároky na množství přenášených dat.
Gigabitový Ethernet, který umožňuje bez dalších investic do infrastruktury
zdesetinásobit propustnost podnikových sítí, a vysokorychlostní VPN budou tou
správnou volbou k zabezpečení těchto požadavků. Menší firmy budou pro B2C nebo
propojení svých poboček využívat ve větší míře ISDN. Je to dáno dostupností a
cenovou přístupností této technologie. V minulém roce se díky ISDN technologii
a 3Com Office Connect routeru připojilo k Internetu několik tisíc zákazníků.
Myslím, že to svědčí jak o oblibě tohoto produktu, tak o technologii samotné.
Využívá vaše firma ke komunikaci s odběrateli a dodavateli technologie B2B?
Samozřejmě, naše firma využívá B2B a v maximální míře se snaží využívat také
Internet pro podporu prodeje. V Americe má pak nezastupitelné místo i B2C.
Myslím, že bez B2B nemůže dnes velká moderní firma ani fungovat. Použití
moderních technologií, zabezpečující vysokou rychlost a bezpečnost přenášených
dat, je samozřejmostí.
Zmíním se o IOM-Integrated Order Managementu, aplikacích, které se mi se jeví v
B2B jako nejvíce viditelné. Před několika lety jsme přijímali většinu
objednávek zákazníků faxem. Ty byly zadány do objednávacího systému, potvrzení
o objednávce bylo zasláno faxem atd. Myslím, že není třeba zdůrazňovat nevýhody
tohoto způsobu obchodu. Dnes realizujeme více než 90 % obchodů s našimi
partnery (odběrateli) pomocí B2B. Došlo zde k rapidnímu zlepšení spokojenosti
partnerů (odběratelů), na všech článcích figurujících v
dodavatelsko-odběratelských vztazích došlo k vyšší přesnosti objednávek,
snížení nákladů, zvýšení produktivity. Dnes si uvedenou objednávku zadá přes
Web přímo odběratel, který okamžitě vidí cenu produktu, jeho dostupnost,
obratem získá potvrzení objednávky a na téže stránce pak najde další informace
o stavu objednávky. Využíváte vy osobně Internetu při nákupu zboží? Jaké s ním
máte zkušenosti? Nákupu přes Internet (B2C) využíváme zejména pro potřeby naší
pobočky. Je to pohodlné a ušetří to čas. Pro soukromou potřebu nakupuji
převážně v klasických obchodech. Je to dáno tím, že se jedná o typ věcí, které
si je potřeba před koupí takříkajíc osahat. Pro některé produkty využívám
Internetu pro získání informací. Nákup ale realizuji, pokud je to možné, v
klasickém obchodě. Jako určité omezení zde vnímám doručování. Čas, který
ušetřím nákupem přes Internet, pak ztratím čekáním na poště nebo dohady, které
odpoledne musím být doma pro převzetí zásilky. Určité komplikace vidím také při
případné reklamaci zboží. Je to jen otázka času, kdy se to zlepší. Skvělou
možnost vidím v nákupu některých odborných knih, které v ČR nejsou k dispozici.
Velmi příjemně mne překvapil v cestovní kanceláři minulý rok nákup letenek na
dovolenou. On-line prověřili, kdy jaké lety přes která města jsou volné, a
objednali na moje jméno letenku přímo u letecké společnosti. Teď mě napadá, že
to B2C vlastně nebylo, ale jako zkušenost s e-businessem se to dá použít.
Čemu bude věnována vaše letošní přednáška na konferenci ComNet?
Minulý rok jsme na ComNetu hovořili o tom, proč je důležité být na Internetu a
mít k němu přístup. Snažili jsme se posluchačům nastínit, jaké jsou současné
možnosti a technologické trendy, co jim uvedené technologie přinesou. Hovořilo
se o přicházejícím Gigabitovém Ethernetu přes stávající měděnou kabeláž, o
bezdrátových sítích standardu 802.11b (řešení tzv. poslední míle), které mohou
být vhodné tam, kde je obtížné dávat kabeláž (konferenční místnosti, sklady), o
širokopásmovém přístupu na Internet a o LAN telefonii. Dnes jsou všechny tyto
technologie běžně dostupné. Mnoho uživatelů našich produktů se již přesvědčilo,
třeba právě u zmiňovaného Office Connect ISDN LAN Modemu (směrovače), že i
nejmodernější technologie se přibližují široké veřejnosti, díky nízké
pořizovací ceně, snadné instalaci a minimálním nákladům na provoz. Toto je
ostatně naše filozofie při vývoji a výrobě produktů.
Na letošní přednášce bychom rádi informovali posluchače o LAN telefonii a
jejích výhodách. Pobočkové ústředny zpřístupňující linky veřejné telefonní sítě
podnikovým uživatelům, telefonní a datové okruhy jsou dostatečně známé všem
podnikovým uživatelům. Síťové pobočkové ústředny (systémy pro LAN telefonii)
umožňují například ušetřit náklady využitím jedné infrastruktury počítačové
sítě pro připojení telefonů i počítačových systémů. Velká výhoda je i v
jednoduché správě telefonního systému, kde změny konfigurace může provádět
přímo správce sítě s nesporně nižšími náklady než u klasických telefonních
ústředen. Tyto ústředny nabízejí proti klasickým ústřednám mnoho užitečných
funkcí, které uživatelům pomohou zvýšit produktivitu práce, minimalizovat a
řídit náklady spojené s obchodem.
1 0578 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.