Modulární Modulys

Modulys je UPS typu VFI (napětí nezávislé na frekvenci), to znamená, že invertor, který generuje výstupní napětí, n...


Modulys je UPS typu VFI (napětí nezávislé na frekvenci), to znamená, že
invertor, který generuje výstupní napětí, napájí zátěž trvale a v plné zátěži.
Škála nabízených modulů označovaných jako Mod-Power je široká, s výkonem od 1,5
po 4,5 kVA. Moduly typu plug-in (mohou být tedy vyměňovány za provozu) lze
jednoduše kombinovat umisťováním do rackových nebo věžových skříní, a tím
dosáhnout optimální konfigurace. Všechny samostatně stojící jednotky mohou být
také začleněny do tzv. Mod-System a vytvořit robustní záložní systém. Každý
individuální modul Mod-Power má vlastní integrovaný řídicí obvod a automatický
by-pass. V konfiguraci Mod-System je toto uspořádání zárukou toho, že zátěž
bude napájena i v případě selhání kteréhokoli z modulů.
1 1922 / zaj

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.