Moduly pro CNC stroje

Přinášíme pohled na některé zajímavé softwarové moduly pro práci s CNC stroji boskovické společnosti M&S. Jedná s...


Přinášíme pohled na některé zajímavé softwarové moduly pro práci s CNC stroji
boskovické společnosti M&S. Jedná se o aplikace umožňující snadnou komunikaci
PC s CNC systémy obráběcích strojů, kombinaci PC s děrovačkou a čtečkou děrné
pásky a aplikaci umožňující generaci NC programu z dráhy zkonstruované v
AutoCADu.
Komunikace PC s CNC systémy obráběcích strojů
Aplikace je tvořena několika programy, které vytvářejí prostředí pro datový
přenos mezi CNC systémy obráběcích strojů a osobním počítačem a umožňují
oboustrannou komunikaci mezi oběma zařízeními. Přenos dat probíhá přes sériové
porty COM1 nebo COM2 osobního počítače a sériové rozhraní RS232 u CNC systému.
Parametry datového přenosu jsou nastavitelné přímo z menu každého programu
tohoto prostředí. Přenos dat na jednotlivá pracoviště je možno realizovat
pomocí ručně ovládaných datových přepínačů.
Kromě přenosu dat je každý z programů vybaven kompletním prostředím pro práci s
datovými soubory. Umožňuje tyto soubory tisknout, prohlížet, editovat (v
libovolném externím editoru), kopírovat, přejmenovávat, mazat, spojovat a
vytvářet (v rámci jednoho uživatelem nastaveného adresáře).
Aktivní nápověda je k dispozici na všech hlavních úrovních menu. Dále obsahuje
každý program tohoto prostředí kompletní nápovědu, kde jsou veškeré informace
od ovládání programu až po nastavení konkrétního CNC systému a zapojení
komunikačního kabelu.
Každý program tohoto prostředí je zpracován pro konkrétní CNC systém a stroj.
Spojení mezi jednotlivými moduly je zprostředkováno pomocí nabídkového menu pro
výběr konkrétního stroje k datové komunikaci. Nabídku tohoto menu si edituje
sám uživatel dle toho, jaký CNC stroj používá a jaké programy aplikace
Komunikace PC-CNC má k dispozici.
V současné době jsou zpracovány komunikační programy pro CNC systémy SINUMERIK
810T, SINUMERIK 6T, SINUMERIK 6M, SINUMERIK SPRINT 8M, SINUMERIK 3T, MANURHIN
CNC 82V4 a FANUC 010M. Komunikační programy pro jiné typy CNC systémů můžete
získat ve velmi krátkém časovém období.
Výhody spojené s užíváním tohoto prostředí
Mezi výhody patří odstranění nepříjemné a zdlouhavé manipulace s děrnými
páskami, snadná a rychlá manipulace s datovými soubory (NC programy), pohodlné
zálohování, evidence a kontrola a snadná, rychlá a komfortní obsluha
komunikačních programů. Veškeré informace jsou k dispozici v aktivních a
pasivních nápovědách na všech hlavních úrovních menu. K dispozici jsou
kompletní informace od ovládání a nastavení komunikačního programu až po
obsluhu. Vestavěný správce souborů je kompletní nástroj pro ošetření a
organizaci dat.
Kromě NC programů je možno vysílat i přijímat strojní data CNC systému, což
podstatně urychlí servisní zásahy v případě selhání CNC systému. Stavebnicová
architektura umožňuje doplňovat prostředí o komunikační programy pro nové CNC
systémy. Mezi výhody patří i nízké nároky na hardware PC.
Komunikace PC s děrovačkou-čtečkou děrné pásky typu FACIT
Aplikace poskytuje prostředí pro práci s děrnými páskami pro CNC systémy
obráběcích strojů a umožňuje oboustrannou komunikaci přenosu dat mezi osobním
počítačem a kombinovanou čtečkou-děrovačkou typu FACIT Nxxxx.
Přenos dat probíhá přes porty COM1 nebo COM2 osobního počítače a sériové
rozhraní RS232 u FACIT. Parametry datového přenosu jsou nastavitelné přímo z
programového menu.
Kromě přenosu dat je aplikace vybavena správcem souborů pro práci s
děrnopáskovými soubory. Umožňuje tyto soubory tisknout, prohlížet, editovat (v
libovolném externím editoru), kopírovat, přejmenovávat, mazat, spojovat,
vytvářet a odstraňovat (doplňovat) prázdné řádky.
Generování NC programů z dráhy zkonstruované v AutoCADu
Aplikace umožňuje generaci NC programů dráhy (obrysu požadovaného tvaru) z
dráhy zkonstruované v AutoCADu. Jedná se o technologickou nadstavbu AutoCADu,
kde AutoCAD slouží jako editor dráhy.
Aplikace generuje NC program pro 6 druhů nejpoužívanějších NC systémů.
Zpracovává soubory formátu DXF a není závislá na verzi AutoCADu. Lze ji
spouštět samostatně nebo přímo z prostředí AutoCADu.
Kromě NC programů vytvoří tato aplikace ke každé dráze rovněž soubor s
protokolem dráhy (datový soubor, který obsahuje geometrický popis dráhy) a
soubor pro grafické znázornění dané dráhy. Dráhu je možno prohlížet přímo v
tomto generátoru, nelze však do ní zasahovat.
Úpravy vygenerovaných NC programů do konkrétní podoby (doplnění řezných
podmínek, nástrojů, ...) lze provádět ve vestavěném správci souborů.
Generátor CNC programů je ideální prostředí pro tvorbu NC programů na tvarově
složité plochy, kdy se daná dráha obrábí jedním nástrojem. Největší použití je
tedy v oblasti frézování vaček či v oblasti drátového řezání. V oblasti
soustružení je vhodný k tvorbě podprogramů konečných kontur.
(jam)
8 2019 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.