Molekulární elektronika podle HP: Nový nanočip, tentokrát s kovy vzácných zemin

Společnost Hewlett-Packard oznámila, že ve spolupráci s Kalifornskou univerzitou v Los Angeles vyvinula technologii, kter


Společnost Hewlett-Packard oznámila, že ve spolupráci s Kalifornskou
univerzitou v Los Angeles vyvinula technologii, která umožní rychlejší a
jednodušší výrobu molekulárních čipů.
Výzkum se odvíjel od projektů, které grantově podpořilo i americké ministerstvo
obrany. Představitelé HP uvedli, že nový čip je přibližně 100krát menší než ty
stávající křemíkové (rozměry součástky jsou tedy už spíše v nanometrech než
mikrometrech mikronech proto lze mluvit o nanotechnologii v pravém slova
smyslu). HP má údajně k dispozici technologie třetích stran, které umožní
integrovat nové nanočipy do stávajících počítačových systémů. To je přitom
zatím velkým problémem u řady nově nastupujících technologií typu DNA či
kvantových počítačů systémy by se musely budovat vlastně na zelené louce,
stávající PC by mohla hrát leda tak roli síťových terminálů.

Tajemné rotaxany
Nově objevená technologie je založena především na využití kovů vzácných zemin
(yttrium, scandium, thorium), jejichž slitiny se nanášejí na křemíkový
substrát. Díky povrchové chemické reakci vznikne síť paralelních vodičů.
Účinkem elektromagnetického pole se tyto molekuly mohou navíc údajně různě
natáčet, a fungují tak v roli logických hradel. Samotné přepínače, označované
jako rotaxany, mají podobně jako vodiče tloušťku pouhé molekuly. Samozřejmě se
předpokládá, že v blízké budoucnosti by tyto přepínače měly být prostřednictvím
změn vnějšího elektromagnetického pole jednoduše programovatelné.

Zakázka pro genetiky
Společnost Hewlett-Packard současně oznámila, že se jí podařilo získat zakázku
na dodávku IT infrastruktury firmě First Genetic Trust. HP vybaví svého
partnera především servery unixovými servery Superdome 9000, které jsou
nasazovány např. v bankovních institucích. Analogické zabezpečení je přitom
nutné, protože v USA ukládá zákon uchovávat informace o lidské DNA pouze na
patřičně certifikovaných platformách.
Firma First Genetic Trust byla původně vytvořena šéfy bioinformatických divizí
IBM a Motoroly. Nabízí pacientům možnost nechat si zmapovat vlastní genom,
uchovávat ho v databázi a v případě souhlasu k němu umožnit přístup lékařům.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.