Monitoring rychlých sítí

Evropský projekt Scampi (Scalable Monitoring Platform for the Internet), na němž se podíleli i odborníci z České republ...


Evropský projekt Scampi (Scalable Monitoring Platform for the Internet), na
němž se podíleli i odborníci z České republiky a který trval tři roky, byl
úspěšně završen. Jeho hlavním cílem bylo navrhnout a realizovat architekturu
pro monitorování provozu ve vysokorychlostních sítích s kapacitou do 10 Gb/s.
V rámci projektu Scampi byla vyvinuta hardwarově akcelerovaná platforma pro
pasivní monitorování vysokorychlostních sítí, přičemž Češi (vědci u Cesnetu a
Masarykovy univerzity v Brně) měli na starosti především vývoj firmwaru
monitorovacího adaptéru, jeho ovladače, knihovny funkcí a implementaci rozhraní
MAPI.
Na Scampi nově navazuje projekt Lobster (Large Scale Monitoring for Broadband
Internet Infrastructure), jehož hlavním úkolem bude nainstalovat v evropském
regionu síť monitorovacích uzlů založených právě na zmiňované platformě Scampi.
Lobster by měl být ukončen v průběhu příštího roku a podílí se na něm
konsorcium institucí z pěti evropských zemí a také z Nového Zélandu.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.