Monitoring zaměstnanců

Software LAN-Console[workstation] uvedla na náš trh společnost Unicorn. Jde o řešení umožňující sledování vešker


Software LAN-Console[workstation] uvedla na náš trh společnost Unicorn. Jde o
řešení umožňující sledování veškerých aktivit uživatelů na pracovních
stanicích, kontrolu důvěrných dat či používání systémů, a to v reálném čase.
LAN-Console[workstation], jehož výrobcem je firma ViewPointTechnology, zahrnuje
dvě klíčové komponenty monitor aplikací a monitor internetu. V prvním případě
jsou registrovány všechny používané aplikace na sledovaných stanicích, přičemž
výsledky lze zobrazovat v tabulkách a grafech, v časových nebo procentuálních
jednotkách. Monitor aplikací dovoluje zablokovat určitým uživatelům nebo
skupinám uživatelů přístup k některým aplikacím. Je také možno vytvářet časové
plány činností, které omezují použití určitých aplikací pouze v předem
definovaných časových úsecích (například spouštění zábavných aplikací pouze
mimo pracovní dobu).
Monitoring internetu zaznamenává všechny navštěvované webové stránky a umožňuje
zobrazovat výsledky ve stejné podobě jako monitor aplikací. Správce také může
vytvářet seznamy povolených nebo zakázaných URL, jež mohou být aplikovány dle
definovaných časových plánů. K dispozici jsou i doplňkové nástroje, jako je
monitor obrazovky (v předem definovaných intervalech se ukládají snímky
obrazovek uživatelů a možné je sledovat aktivity až šestnácti uživatelů na
jedné obrazovce zároveň), monitor dat (sledovány jsou aktivity s ohledem na
konkrétní soubory a složky) či tzv. spouštěč a varovný systém (v případě, že
dojde k nedodržení nastavených firemních postupů, se spustí varovný systém).
Novinka dále umožňuje centralizovanou správu všech pracovních stanic z jednoho
místa. Správce tak má ze své pracovní stanice přehled o veškerých aktivitách na
ostatních stanicích.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.