Monitorování pro Domino

Pro monitorování systému Lotus Domino nabízí firma IBM řešení Visual Message Center 6 od firmy Tango/04 Computing Grou...


Pro monitorování systému Lotus Domino nabízí firma IBM řešení Visual Message
Center 6 od firmy Tango/04 Computing Group, jež je doplněno o softwarový prvek
Domino Agent. Na vývoji této komponenty se podílela mimo jiné firma PST
Business Solutions spolu s holandskými laboratořemi Eniac Support. Společnosti,
které využívají Lotus Domino v prostředí operačních systémů Windows, Linux,
i5/OS či OS/400, mohou prostřednictvím monitorovacích a automatizačních funkcí
skupiny programů Visual Message Center 6 výkon svých aplikací zvýšit. Inženýry
byl mimo jiné vytvořen seznam všech významných událostí, které je třeba v
prostředí Domina monitorovat pro zajištění provozního chodu. Události lze
přitom rozdělit do pěti kategorií: kriticky závažné, selhání, důrazné
upozornění, upozornění a normální. Domino Agent je dodáván ve dvou verzích:
nadstavbová verze pro zákazníky, kteří již produkt Visual Message Center mají,
a odlehčená varianta Visual Message Center, jež je určena pouze pro
monitorování prostředí systému Lotus Domino.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.