Morálka do obchodu patří

Chcete-li kdekoliv na světě připojit svůj notebook nebo počítač do jakékoliv sítě ať už se jedná o Internet nebo ...


Chcete-li kdekoliv na světě připojit svůj notebook nebo počítač do jakékoliv
sítě ať už se jedná o Internet nebo podnikovou síť učiníte tak s největší
pravděpodobností pomocí nějakého zařízení od firmy 3COM, ať už to bude síťová
karta v počítači, která umožňuje připojení přímo do sítě, nebo modem pro
připojení přes telefonní linku.
Společnost 3COM má pochopitelně k dispozici i kompletní portfolio produktů,
které vytvářejí síť v pozadí těchto, i laiky rutinně používaných, zařízení. To
už je ovšem sféra vyhrazená jenom vyvoleným, kterou řadoví uživatelé obcházejí
uctivým obloukem.
O rozhovor jsme požádali ředitele pobočky společnosti 3COM pro Českou republiku
a Slovensko, Vladimíra Jelena.
Společnost 3COM je jedním ze sponzorů konference Elektronický byznys, která
tvoří doprovodnou část programu veletrhu informačních a komunikačních
technologií ComNet 99. V čem vidíte hlavní smysl podobných akcí?
Náš přístup ke ComNetu je v první řadě determinován tím, že jsme firma, která
celosvětově prodává výhradně přes partnery. Na ComNetu tedy nebudeme přímo
vystavovat, nicméně forma sponzoringu odborné konference se nám již loni velmi
osvědčila, a proto jsme se rozhodli v tomto trendu letos pokračovat. Na
konferenci přednáší náš specialista Juraj Rakovský, který je vynikajícím
odborníkem na produkty související s telekomunikačními službami a s připojením
na Internet.
Pokud se ptáte na to, jak vnímáme postavení ComNetu mezi ostatními počítačovými
veletrhy v ČR, je zde pochopitelně velká konkurence v podobě Invexu. V současné
situaci, kdy ComNet soupeří s Invexem, je pro nás jako pro firmu, ale myslím,
že se to zdaleka netýká jen společnosti 3COM, neúnosné připravovat pro tak malý
trh, jakým je Česká republika, dvě velké expozice do roka. Přesto si myslíme,
že nějaký veletrh specializovaný na síťové technologie má na trhu velkou šanci
a myslíme si, že do budoucna bychom tam mohli jako výrobci vystavovat. ComNet
má z tohoto hlediska velice dobrou výchozí pozici a faktem je, že dnes mnoho
firem zvažuje, zda Invex v současné šíři zaměření je to pravé místo pro
prezentaci a zda není lepší představit své výrobky na úžeji specializovaných
výstavách.
Jak si v současné době 3COM stojí na českém trhu?
Z hlediska obecné situace na trhu jsem velmi spokojen s tím, že přes všeobecný
hospodářský pokles v ČR náš obrat v absolutní hodnotě roste. A to jak v low-end
produktech, tedy v kartách a low-end přepínačích, tak i v oblasti high-endu.
Nárůst obratu 3Com mezi rokem 1997 a loňským rokem činil 40 %. To je z hlediska
ekonomických výsledků České republiky vynikající výsledek. Tolik v obecné
rovině. Mám-li specifikovat, jsem příjemně překvapen tím, jak trvale roste náš
prodej síťových karet. Podíl 3Com na trhu v ČR činí v současné době asi 60 %.
Stejně dobře se vyvíjí situace na trhu modemů, kde jsme jedním z předních
hráčů, ne-li hráčem hlavním, alespoň pokud jde o značkové modemy. A v
neposlední řadě musím říci, že jsem velmi spokojen i s byznysem v oblasti
high-end produktů. Tady bych chtěl zmínit náš nový výrobek CoreBuilder 9000,
který se začíná poměrně úspěš-ně prodávat i na našich malých trzích v České
republice a na Slovensku.
Jaké máte plány do budoucna?
V současnosti je naším cílem posílit postavení 3COM ve Slovenské republice. V
dubnu jsme právně dokončili založení slovenské pobočky, která bude
obhospodařovat tamní trh po obchodní stránce. Technickou a marketingovou
podporu budeme poskytovat i nadále z Prahy.
Jednoznačně se chceme více zaměřit na prodej high-end systémů velkým
zákazníkům. Vzhledem k tomu, že prodáváme přes partnery, chtěli bychom zlepšit
naší práci právě vůči těmto velkým koncovým klientům tak, abychom jim pomohli
vybrat nejlepší řešení jejich problému, abychom jim pomohli optimálně
nakonfigurovat systém. S tím, že potom vlastní prodej a instalaci provede náš
autorizovaný partner.
V počítačovém průmyslu se pohybujete již dlouho. Je něco, co vám na českém IT
prostředí vadí?
V oblasti telekomunikací bezesporu není dobré, že existuje jeden monopolní
poskytovatel. Tím nechci útočit na SPT TELECOM, on sám za tu situaci nepochybně
nemůže, ale určitě to brzdí jakýkoliv další rozvoj v této oblasti. Hodně si
proto slibuji od okamžiku, kdy dojde k liberalizaci.
V tom klasickém počítačovém byznysu mi možná poněkud vadí nevybíravé způsoby
konkurenčního boje mezi firmami na trhu. Někdy se uchylují k velmi demagogickým
tvrzením. Myslím, že firma by měla především prodávat sama sebe a obchodníci by
možná měli přijmout takový morální kodex, ve kterém by sami sobě zakázali
zmiňovat konkurenční firmy ve svých prezentacích. Vím, že třeba v Americe je
ten přístup opačný, tam se všichni neustále vymezují vůči někomu, ale v Evropě
máme poněkud jiné kulturní zázemí a proto by se tady souboje mezi firmami měly
odehrávat spíše v technické rovině, a ne v rovině lží a polopravd.
Nakonec ještě jedna věc vadí vám něco na českých počítačových časopisech?
Někdy mám pocit, že ve svých informacích zůstávají příliš na povrchu. Konkrétně
v oboru, ve kterém působím, v síťových technologiích stále cítím obrovský
prostor pro vzdělávání čtenářské obce. Teď, pravda, vychází poměrně hezká série
přehledových článků o sítích v Technology Worldu to je přesně to, co mám na
mysli. A další věc, kterou vítám, jsou velmi seriozní srovnávací testy,
založené na objektivních metodách tak, aby se koncový uživatel mohl na jejich
základě fundovaně rozhodnout.
Pokud ovšem jde o zmíněnou jistou povrchnost, ta má podle mého názoru kořeny v
problému, který je vlastní veškerému českému tisku a to je otázka příliš silné
závislosti novin a časopisů na inzerentech. Je mi jasné, že je to nepopulární
názor, ale myslím si, že většinu financí by měly časopisy získávat z tržeb,
tedy od čtenářů. Jedině tak se můžeme dočkat skutečně nestranného a
objektivního odborného tisku.
Děkuji vám za rozhovor.
9 1226 / jafn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.