Moře DSL služeb

Konec měsíce května přinesl českému telekomunikačnímu trhu druhou fázi pilotního testování ADSL služeb. Bohužel ...


Konec měsíce května přinesl českému telekomunikačnímu trhu druhou fázi
pilotního testování ADSL služeb. Bohužel představa budoucích uživatelů o těchto
službách je poněkud odlišná od první veřejné nabídky a očekávání, která byla
během posledních měsíců vkládána do připravované služby, nedošla naplnění.
První z kategorie těchto řešení pro vysokorychlostní přístup k internetu
přichází ve velmi okleštěné podobě a zdaleka za sebou nechává svůj potenciál.
Základním stavebním kamenem všech služeb postavených na DSL technologii je
princip permanentního připojení v kombinaci s mnohonásobně vyšší přenosovou
kapacitou. Komutované připojení bude až do zavedení pevného měsíčního poplatku
(tzv. flat rate) odsouzeno k tomu, aby bylo určeno pouze pro pasivní využívání
internetu. Pokud by ale k zavedení flat rate v budoucnu došlo, bude i přes
poměrně nízké rychlosti zajímavou alternativou DSL vlašťovek, které se toto
jaro u nás objevily. Háček spočívá v tom, že první DSL služby v ČR vycházejí
pouze z tarifikace měřených dat, které spolu s vysokou cenou za dodatečně
přenesená data přinášejí obdobná omezení jako komutované služby. Důvodů, proč
dominantní operátor přišel pouze s "měřenou" variantou ADSL, může být hned
několik. Jedním z nich je schovávání se za pilotní projekt, i když by se jistě
našlo hned několik logických argumentů, které naznačují, že hlavním důvodem je
spíše technická nepřipravenost a obava ze zahlcení datové infrastruktury.
Myslím si, že nové světlo do nabídky DSL služeb vnese konkurence, která je však
v tuto chvíli odstavena na druhou kolej. Nemožnost dosáhnout na poslední míli
způsobuje plnou závislost ostatních poskytovatelů na velkoobchodní nabídce
dominantního operátora, a tím zesiluje monopolistické pojetí stávajícího
vývoje. Očekávám však, že kategorizace konkurenčních variant bude v budoucnu
velmi podobná, protože velmi nízká ziskovost služeb pro domácnosti nebude
umožňovat garantovanou a kapacitně stoprocentně dostupnou službu.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.