Motivace lidí aneb peníze nejsou všechno

Stará moudrost říká, že peníze nejsou všechno. Vtipálkové zase tvrdí, že peníze jsou až na prvním místě. A co ...


Stará moudrost říká, že peníze nejsou všechno. Vtipálkové zase tvrdí, že peníze
jsou až na prvním místě. A co motivace? Definice říká, že motivace je
"odůvodnění, zdůvodnění, určení volního aktu nějakým motivem, tedy pohnutkou
jednání". Takovou motivací, mnohdy vlastně jen jedinou, bývá mzda. Logicky by z
toho tedy mělo vyplývat, že peněžní odměny zaměstnanců jsou hlavní příčinou
jejich spokojenosti nebo nespokojenosti. Je tomu opravdu tak?
O jednoznačném závěru můžeme hovořit jen stěží. Odborné statistiky ovšem
ukazují, že narůstá počet lidí, kteří chodí do zaměstnání rádi a s vědomím, že
tak nečiní jenom kvůli finanční odměně. Chodí tam rádi i proto, že si sami váží
své role v systému pracovního procesu.
Málokteré prostředí je natolik konkurenční jako svět informačních technologií.
Špičkoví odborníci se dnes platí zlatem a udržet si výborné specialisty ve
firmě není vůbec jednoduché. Několika osobnostem českého IT jsme proto položili
otázky:
Co považujete za faktor, který nejvíce motivuje lidi k práci?
Co je pro vás osobně největší motivací?
Myslím si, že největší motivací pro zaměstnance Dellu je v první řadě fakt, že
pracují pro jednu z nejúspěšnějších firem na svět. Dalším motivačním faktorem
je určitě podíl na zisku společnosti a stejně tak i možnost nákupu akcií či
obdržení opce na akcie.
Dell se snaží motivovat své zaměstnance i tím, že vytváří maximálně vstřícné
pracovní podmínky, mezi které patří např. školení v zahraničí, možnost nákupu
IT za výhodné ceny, smluvní sportovní a zdravotní zařízení, příspěvek na
penzijní připojištění i týden dovolené navíc.
Mě osobně nejvíce motivují nadprůměrné úspěchy, kterých Dell dosahuje nejen
globálně, ale hlavně v České republice, kde si stabilně udržuje přední pozici v
podílu na trhu.
Motivující je určitě i kontakt s nejnovějšími technologiemi, které Dell
okamžitě zapojuje do svých technologických i obchodních procesů. Další velkou
motivací je pro mě skvělý pracovní tým, který podává nadprůměrné výkony.
Podle mého názoru lidi nejvíc motivuje možnost seberealizace, samozřejmě také
potřeba hmotného zabezpečení pro sebe i své blízké a nepochybně svou roli hraje
i touha po úspěchu a vyniknutí.
Nejsem v tomto směru žádná výjimka a platí pro mě vše výše uvedené.
Za obecný motivátor pro všechny lidi, kteří pracují v telekomunikacích,
považuji skutečnost, že se jedná o dynamické a perspektivní odvětví. V případě
zaměstnanců GTS je to dobré jméno společnosti, jasná strategie, možnost dalšího
osobního i profesního rozvoje a v neposlední řadě finanční ohodnocení velmi
náročné práce.
Mojí osobní motivací je ambiciózní strategie GTS, možnost spolupodílet se na
její tvorbě a realizaci, možnost a zároveň nutnost neustále se učit a
vzdělávat, dynamické a přátelské pracovní prostředí.
Řekl bych, že nejdůležitějšími faktory, které motivují lidi k práci, jsou za
prvé možnost odborného růstu a neustálé zvyšování své hodnoty na trhu práce, na
druhém místě bych uvedl důvěru vedoucího, který je schopen na chyby svých
podřízených nahlížet jako na nejlepší prostředek pro poučení a další růst a za
třetí je to pak atmosféra otevřené komunikace v týmu.
Pro mě je motivující možnost stavět konzultační část společnosti
Hewlett-Packard podle výše uvedených principů s tím, že cítím maximální podporu
ze strany vedení firmy. Velice inspirující je spolupráce s lidmi, kteří jsou ve
svých profesích špičkovými odborníky a kteří jsou minimálně v jedné
profesionální oblasti lepší než já.
(jaf)
0 2291 / jafn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.