MP3.com volí cestu mimosoudních vyrovnání

Firma MP3.com, provozující stejnojmenný internetový server, po sérii žalob ze stran několika hudebních nakladatelství...


Firma MP3.com, provozující stejnojmenný internetový server, po sérii žalob ze
stran několika hudebních nakladatelství pomalu opouští od svého postoje s
nádechem rebelanství a začí-ná se všemi žalujícími subjekty jednat o budoucí
spolupráci a mimosoudním vyrovnání za škody vzniklé provozováním služby
MyMP3.com.
Tato služba dříve umožňovala uživatelům vyměňovat si mezi sebou libovolnou
hudbu ve formátu MP3, což se samozřejmě velkým nahrávacím společnostem příliš
nelíbilo a stejně jako v případě obdobné služby Napster postoupily tyto
subjekty celou záležitost svým právníkům a posléze i soudu.
Nejdříve vedení MP3.com sebevědomě tvrdilo, že jejich společnost zcela změní
momentální situaci na hudebním trhu, nyní však MP3.com pokorně klopí hlavu a
snaží se s nahrávacími společnostmi dohodnout na mimosoudním vyrovnání a podle
všeho jsou velice úspěšní. To je pro firmu dosti překvapivě pozitivní vývoj.
Přestože nejsou k dispozici žádné podrobnější informace, vše nasvědčuje tomu,
že MP3.com nebude muset zaplatit žádné nebo alespoň ne příliš vysoké pokuty,
které by mohly ohrozit budoucí existenci této firmy.
Nahrávací společnosti jsou si asi vědomy toho, že momentální podoba šíření
hudby pomocí distribučních sítí kamenných obchodů v době Internetu asi nebude
mít dlouhého trvání a poštvat proti sobě vizionáře by se jim nemuselo vyplatit.
Jedna věc je ale jasná na serveru MP3.com už asi nikdy nebude k nalezení hudba,
jejíž původ by jakýmkoliv způsobem kolidoval se zájmy některé z velkých
hudebních společností.
V současné době MP3.com disponuje právy na nahrávky společnosti BMG ovšem s
tím, že za ně musí platit odpovídající poplatky a navíc dbát na to, aby
nedocházelo k jejich dalšímu nelegálnímu šíření. Dalším hmatatelným výsledkem
vyjednávání je obdobná dohoda o spolupráci uzavřená mezi MP3.com a firmou
Warner Music.
Do budoucna tedy můžeme očekávat v oblasti digitální hudby jakýsi oboustranný
kompromis, na jehož základě bude možné přistupovat flexibilně k většině
komerčních hudebních nahrávek, nicméně za ně bude samozřejmě potřeba platit.
Kolik a jakým způsobem, v tuto chvíli ještě není úplně jasné. Faktem ale
zůstává, že dohoda mezi MP3.com a některými nahrávacími společnostmi je prvním
velkým krokem kupředu.
0 1982 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.