MS Internet Explorer 4.0 Plus

Plná instalace balíku Internet Explorer 4.0 Plus obsahuje kromě prohlížeče samotného ještě Outlook Express (poštovn


Plná instalace balíku Internet Explorer 4.0 Plus obsahuje kromě prohlížeče
samotného ještě Outlook Express (poštovní klient a klient pro práci s
diskusními skupinami), komunikační programy Netmeeting a Netshow, editor HTML
stránek FrontPad Express, Web Publishing Wizard, Microsoft Chat 2.0 a speciální
multimediální rozšíření.
Na první pohled se nový Internet Explorer neliší od předešlé verze. Změnil se
pouze grafický vzhled ikon. Přibyla tlačítka pro aktivaci kanálů a tlačítko
umožňující přepnout se do celoobrazovkového režimu; nenápadná, ale velmi
užitečná funkce. Do funkcí Back a Forward byl integrován přístup do historie,
takže máte možnost se přímo přesunout o několik stránek jediným kliknutím myši.
Další příjemnou novinkou je funkce AutoComplete. Browser si ukládá již jednou
prohlížené adresy, takže jakmile začnete určitou adresu psát podruhé, stačí už
zadat jen několik prvních znaků a zbytek adresy se doplní sám. Napíšete-li
například do řádky adresu IDG a zmáčknete CTRL a ENTER, bude adresa automaticky
doplněna na tvar "http:// www.idg.com".
Zásadní změnou ve funkci prohlížeče jako takového je podpora dynamického HTML
tzv. DHTML. O co se jedná: Všechny prvky jazyka se jeví jako objektové modely s
atributy a metodami, které jsou navíc plně programovatelné. Tím pádem máme
možnost měnit obsah stránky bez nutnosti kontaktovat server. Mezi důležité nové
vlastnosti DHTML patří:
Dynamické styly
Základ tvoří samozřejmě kaskádové styly (CSS Cascadeing Stylesheets).
Jednotlivé atributy stylů lze měnit i po zobrazení stránky. Tyto změny se v
prohlížeči okamžitě projeví.
Polohování objektů
Každému objektu na stránce
je přiřazena absolutní poloha v osách x, y a z (!). To znamená, že během
prohlížení WWW stránky můžete s objekty nejen pohybovat, ale s pomocí osy z i
vzájemně překrývat.
Dynamická změna obsahu
Pomocí DHTML nemusíme zobrazit stránku celou, ale jen její část. Po akci (např.
kliknutí myši) se pak může "rozbalit" zbytek stránky či změnit obsah stávající.
Grafika
Součástí instalace jsou i ActiveX objekty umožňující jednotlivé prvky na WWW
stránce animovat či použít různé přechody a filtry.
Převratnou novinkou je intergrace webového prohlížeče do operačního systému
(při instalaci máte na výběr zvolit buď pouze instalaci prohlížeče, či
instalaci s jeho integrací do systému). Nejvíce patrná změna je na pracovní
ploše (proto se tato novinka nazývá Active Desktop), která se skládá z několika
vrstev (nad stávající vrstvou ikon leží ještě druhá vrstva, kam můžete
umísťovat HTML dokumenty).
V případě, že jste k Internetu připojeni pevnou linkou, máte možnost sledovat
přímo na pracovní ploše aktuální kurzy akcií, kurzy měn či jiné zprávy. Další
novinkou aktivního desktopu je umístění předvolených kanálů.
Stejně jako na vašem televizoru, můžete na vašem počítači přepínat mezi
zprávami z burzy, počasím, novinkami ze světa počítačů... Kdo používá k
přístupu na Internet modem, má tak navíc možnost ušetřit finanční náklady tím,
že si během několika minut předvolený kanál (v podstatě část Webu) stáhne a
stránky si pak v off-line režimu nerušeně přečte, aniž by ho trápilo svědomí,
kolik peněz již "provolal".
Tato technologie není úplnou novinkou. Již déle než rok existují servery typu
PointCastu, které push technologii používaly. Nové je však pojetí: Internet
Explorer se od svých předchůdců liší tím, že namísto speciálního formátu pro
přenášená data používá klasické WWW stránky. Na uživateli je pouze to, aby si
rozmyslel, kdy chce svůj oblíbený kanál aktualizovat nebo aby i to nechal na
počítači, který vše provede zcela sám. Potěší i skutečnost, že aktualizace
kanálů se děje na pozadí.
Definice jednotlivých kanálů jsou na příslušných WWW serverech uloženy v
nenápadných souborech s příponou cdf (z anglického Channel Definiton Format).
Další informace k této záležitosti můžete nalézt na http://www.
microsoft.com/standards/cdf.
htm.
Microsoft Outlook Express
Součástí instalace Internet Exploreru je také klient spravující elektronickou
poštu a diskusní skupiny. Poštovní klient podporuje všechny klasické funkce,
jakými jsou posílání, přijímání, přesměrování elektronické pošty a vkládání
souborů. Velmi elegantně je zpracován import pošty z předchozích verzí.
Speciální wizard při prvním spuštění Outlooku obstará vše téměř sám. Zajímavou
novinkou je rozesílání a příjímání dopisů ve formátu HTML.
Celkový důraz Microsoftu na zabezpečení dat se projevil i v Outlooku. Hackery s
oblibou používaný způsob, jak zneužít cizího účtu, je zjištění uživatelského
jména a hesla v momentu, kdy se uživatel přihlašuje na svůj poštovní server
(uživatelské jméno a heslo je k serveru posíláno v nekódované podobě). Toto
nebezpečí však nyní omezuje použití technologie Secure password authentication
(SASL). Outlook se také od ostatních poštovních klientů liší tím, že podporuje
protokol LDPA, který slouží k přístupu k directory services (tj. adresářovým
službám vyhledávajícím na Internetu lidi). Vlastní poštovní klient podporuje
protokoly POP3, SMTP, IMAP4. E-mail je možno opatřit elektronickým podpisem a
zašifrovat zprávu na základě standardu S/MIME. K příjemným funkcím patří
stahování pošty z více poštovních serverů, které se dá navíc plně
automatizovat, tzn. uživatel má možnost ovlivnit, kdy se má pošta stáhnout, co
udělat s poštou od určitého uživatele (popř. na e-mail automaticky odpovědět)
či od celého serveru (to oceníte, pokud vám chodí e-mailem nechtěné nabídky
"výhodných nákupů" atd.), odmítnout stažení zprávy nebo smazat zprávu přímo ze
serveru.
Microsoft Netmeeting
Microsoft Netmeeting je aplikace umožňující pořádání elektronických konferencí.
Komunikovat je možno pomocí psaného textu, hlasu, videa ( H.323, H.263, H.261),
psaní na "tabuli" a vzdáleného sdílení aplikací.
Microsoft NetShow
Jedná se v podstatě o ActiveX prvek umožňující v reálném čase přehrávat zvuk a
video ve vašem prohlížeči. NetShow podporuje tzv. streaming, což je
přizpůsobení se obsahu přenášených dat v závislosti na rychlosti připojení. V
stávající verzi podporuje NetShow tyto formáty: wav, avi, mov, ppt, jpg, gif a
png.
Microsoft Chat 2.0
Jedná se o program umožňující klasické "chatování" (podobně jako např. na IRC),
ale navíc s možností vidět rozhovor v komiksové podobě. Stačí jen vybrat si
figurku, která vám nejlépe vyhovuje, a můžete se směle zapojit do diskuse. V
pravé části obrazovky pak máte možnost zvolit si "momentální náladu" vaší
postavičky. Jak z výše uvedeného popisu vyplývá, ocení tento program např. děti.
FrontPad Express
Jedná se o zjednodušenou verzi populárního editoru WWW stránek FrontPage.
Umožňuje všechny základní funkce editace, jako je vkládání formulářů, tabulek,
skriptů (JScriptu, VBScriptu), Java appletů či ActiveX komponent.
Po dokončení stránky stačí pomocí Web publishing wizardu stránku umístit na
webový server.
7 3389 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.