MS Word 7: do (všech) podrobností?

Od nástupu sedmé verze textového editoru MS Word (a že již uplynulo vcelku dost vody!) čekám stále marně na upgrade v...


Od nástupu sedmé verze textového editoru MS Word (a že již uplynulo vcelku dost
vody!) čekám stále marně na upgrade velmi slušné knížky o tomto produktu,
kterou sepsali bratři Pecinovští. Velmi mne to mrzí, protože jejich příručku k
šestce pokládám za ojedinělou (podotýkám, že nehledám text, který mě bude krok
po kroku seznamovat z mého pohledu s banalitami typu zarovnání textu).
Proto jsem byl potěšen, když jsem v knihkupectví objevil knihu Mistrovství ve
Wordu. Jakožto IT manager (in Czech "počítačová holka pro všechno") musím čelit
různým dotazům, a to od uživatelů, kteří mají více času si s Wordem pohrávat
než (bohužel) já. Tudíž potřebuji mít po ruce stále nějakého rádce. V minulosti
tuto službu zastávala již zmíněná publikace Pecinovských či později Kompendium
Word 7 z nakladatelství Unis. Podívejme se nyní, zda dnešní Mistrovství je
jejich důstojným následovníkem.
Celá kniha je po (typo)grafické stránce na vysoké úrovni. Dělí se do 4 hlavních
částí (resp. 3, neboť zbytek jsou dodatky). Po grandiózní Předmluvě se v Úvodu
dočteme o spuštění a zobrazení dokumentu (avšak v části Psaní dokumentů
základní finesy nenalezneme takové maličkosti, jako např. spojení či rozdělení
odstavců) a o formátování (včetně stylů a šablon). První část Základní operace
a 1. kapitola začíná kupodivu opět spuštěním (různé možnosti) a zavřením Wordu.
Poté následuje popis obrazovky. Tvorba dokumentu krok za krokem přináší
praktické rady (neukončovat každý řádek Entrem tento základní princip nalezneme
"již" na 126. stránce) včetně volby písma, vložení obrázku, pojednání, co to je
WordArt a textové pole, kontroly pravopisu, odrážek, tisku záhlaví a paty,
poznámek a komentářů.
Druhá část s názvem Speciální možnosti Wordu začíná nalezením, otevřením a
uložením dokumentu, po kterém následuje generování obsahu a rejstříku a
podrobnější výklad o stylech a šablonách. V kapitole Specifická nastavení
autoři provedou takový exkurz jednotlivými položkami hlavního menu, aby naráz
přeskočili na sloučení dokumentů. Samostatná kapitola je věnována fenoménu
tabulek, hromadné korespondenci a obálkám. Třetí část Doplňky a příkazy začíná
pojednáním o iniciálách, vodoznacích, psaní matematických vzorců, průvodci
šablonami a práci s více dokumenty současně. Poté se již poněkolikáté vrátíme k
tisku a k tabulkám (uvedeme si obsáhlý příklad) a ukážeme si, jak dělat
formuláře. Pak nás čeká 200 stran o makrech a 50 stran o tvorbě WWW stránek (na
straně 684 nalezneme hezoučkého šotka v nadpisu "Další práce s stránka WWWmi").
V dodatku A je popsána instalace MS Office (včetně několika poznámek o síťové
instalaci), dodatek B na 40 stránkách uvádí přehled klíčových slov VBA a v
dodatku C jsou klávesové zkratky.
Nyní k některým nedostatkům publikace. Po prolistování musím říci, že kniha má
v podstatě velmi nestandardní (všimněte si, že jsem použil eufemismu) řazení
kapitol (problémů). Proto bych uvítal na začátku knihy alespoň ještě stručný
obsah (přehled). Obrázky tlačítek jsou titěrné (např. s. 110), přestože je jim
věnováno gigantické místo (celý řádek, číslo obrázku a popis). Nějak jsem
nepochytil, že by autoři hovořili o ukládání různých verzí téhož dokumentu
(novinka ve verzi 97). Také jak je to s importem a exportem do (resp. z)
editoru Text602 není pojednáno. Nenalezneme ani zmínku o tom, jak zařadit do
obsahu nadpis, kterému není přiřazen adekvátní styl (např. jak zařadit kapitolu
Rejstřík, u které není vhodné z důvodu číslování nadpisů použít adekvátní styl).
Vedle popisu WWW stránek mohli autoři uvést i to, jak poslat dokument e--mailem
či že lze z prostředí Wordu brouzdat Internetem (a to nemluvím o tom, že se 40
stránkami o této novince nekoresponduje slovy jedna stránka o vkládání a psaní
matematických vzorců!). Také se moc nedovíme, jak z prostředí Wordu faxovat z
toho by ekologové neměli radost (z faxování je zmíněn pouze průvodce faxem,
další problémy s Outlookem, profily apod. nejsou ani nastíněny). Nejnovější
varianta tvorby tabulky pomocí tužky a gumy je také uvedena jen okrajově. A
jaké jsou adresy buněk v "divokých" tabulkách (rozumějme s prapodivně
pospojovanými a rozdělenými buňkami a to jak vertikálně, tak i horizontálně)?
Za velký neduh pokládám i to, že autoři nevysvětlili, k čemu všemu můžeme
tabulky použít (nejen "klasická" tabulka, ale i menší vícesloupcová sazba,
obrázky apod.).
Vzhledem k nárůstu grupwarových systémů by stálo za to nastínit možnosti
spolupráce s Lotus Notes či alespoň s bratrancem Outlookem. Rejstřík v takto
pojaté knize musí zastávat vyhledávací službu. V dnes recenzované publikaci je
však rejstřík spíše dekorativní záležitostí (nenalezneme hesla vodoznak, pata).
Občas se do Tipů (zvýrazněné odstavce s důležitou informací) vloudil nonsens
("Internet Explorer je speciální program, který umožňuje procházení Internetem"
str. 101). Je to sice správně, ale nechápu, proč je tato informace důležitá pro
práci s Wordem. Dále v těchto oknech (Tip) je upuštěno od rozdělování slov a
tak vznikají neestetické přílišné mezery mezi slovy (např. strana 19). V
nadpisech jsou kupodivu dost často vloženy přebytečné (a proto rušivé) mezery
mezi slovy. Někdy narazíme i na chyby (str. 214 s obrázkem zápatí a následný
postup odkazuje na použití tabulátorů s vodicím znakem 4, ale první tabulátor
má vodicí znak 3). Také jsem nepochopil, proč se píše Záhlaví s velkým Z a pata
s malým p (a proč se nepoužívá termínu zápatí, který notabene nalezneme v menu
Wordu 97).
Kupodivu, tato kniha, jež aspiruje na vrcholné dílo o Wordu, se potýká s
takovým nešvarem, jako je frivolní užívání obou rodů hesla řádek/řádka a to
dokonce na jedné stránce!
Zprvu se mi zalíbila přijatelná cena vezmeme-li v úvahu pevnou vazbu a slušný
papír, pak necelých 600 Kč na 800 stran jde. Ovšem vzhledem k informacím to
není žádná skvělá nabídka.
(David Morkes, Petr Ditmar: Mistrovství v Microsoft Word 97 [pro Windows 95,
Windows 98 a Windows NT]. Computer Press, Praha 1997. 804 stran, cena 580 Kč.)
8 1422 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.