MSIE 4.0 a MS SQL Server 6.5

Naší první dnes recenzovanou publikací je další uživatelský manuál o Microsoft Internet Exploreru 4.0. Za pozornost s...


Naší první dnes recenzovanou publikací je další uživatelský manuál o Microsoft
Internet Exploreru 4.0. Za pozornost stojí skutečnost, že IE 4.x získává na
popularitě a knihy o něm považují nakladatelé zřejmě za jistější z hlediska
návratnosti vložených investic, než doposud převládající záplavu manuálů k
Wordu a Excelu. Vydavatelé mají zřejmě pravdu: uživatelů Internetu přibývá a
ještě rychleji přibývá těch, kdo o Síti slyšeli a podobné publikace si budou
kupovat buď pro sebe, nebo s cílem je někomu darovat. Kdo však už nějakou
podobnou publikaci má, toho bych před koupí dalších varoval nedozví se totiž
obvykle nic nového a jen ulehčí své peněžence.
Kniha Microsoft Internet Explorer 4.0 od Petra Šimka je přehledem vlastností
nejen lokalizované verze browseru, ale i doprovodných aplikací tedy Outlook
Expressu, NetMeetingu a Microsoft Chatu 2.0. V tom vidím také přínos publikace,
poněvadž popisů ovládání webových prohlížečů už existuje velmi mnoho, zvlášť
pokud uvážíme, jak intuitivní je jejich rozhraní.
Hned 1. kapitola pojednávající o instalaci prohlížeče však už obsahuje určitý
problém. Na jedné straně se zde popisuje instalace založená na technologii
ActiveX, cabs... Samozřejmě nic proti, ale je poněkud nepřiměřené, že na
následujících stránkách se pak dozvíte,
že aplikaci ukončíte buď kliknutím na X v horní liště, nebo zvolením položky
Zavřít z nabídky Soubor. Tedy na jedné straně se předpokládá poměrně pokročilá
znalost řady odborných pojmů, na straně druhé se opakují základy ovládání
Windows.
Někdy se mi zdálo, že přepis funkcí menu je poněkud mechanický: takže zjistíme,
že v nabídce Úpravy lze funkcí Vložit vsunout obsah schránky na zvolené místo
na WWW stránce. Jiná věc však je, že to u stránek umístěných na Internetu
nejde. Na tuto skutečnost a její příčiny není ovšem nijak upozorněno. Na mnoha
místech jsou prostě opsány funkce programu z nastavení, bez jakéhokoliv
výkladu. Přitom je třeba uvážit, že začátečník z toho nebude moudrý a pro
zkušeného uživatele je řada informací zbytečných. Bylo by tedy zřejmě lepší
vydat obecnou úvodní příručku pro internetového začátečníka, kde by se pohyb
Internetem vysvětloval spolu s použitím Internet Exploreru a další výklad by se
týkal spíše Internetu jako takového. Nebo bylo možné napsat (asi však ne jako
samostatnou knihu) přehled změn, jimiž Internet Explorer prošel mezi verzemi 3
a 4 spolu s výkladem, k čemu uživateli tyto nové možnosti vlastně jsou.
Co se úpravy knihy týče, lze vytknout několik drobných pravopisných chyb (spíše
však na úrovni překlepů). Chybná interpunkce se vyskytuje zejména ve vložených
větách. Okraje na levé straně stránky jsou poměrně široké, což má zřejmě za cíl
knihu "nafouknout" (i tak má pouze 155 stránek).
Výsledné hodnocení této publikace je tedy neutrální. Kniha nějak vysloveně
neuráží, ale oproti menu programů nepřináší žádnou zvláštní užitnou hodnotu
navíc. Kdo používá Internet delší dobu, ten má ke koupi sotva důvod.
Druhou dnes recenzovanou publikací je Microsoft SQL Server 6.5 (podtitulek
Kniha administrátora) od téhož vydavatelství. Tuto knihu bych hodnotil jako
nesporně užitečnější, ačkoliv publikace zřejmě najde podstatně menší počet
uživatelů správců databáze pracující nad Windows NT Serverem je jistě podstatně
méně než uživatelů webových prohlížečů. Sympatické na knize je i to, že na
předsádce je autorem (Michal Černík) upozorněno na to, pro koho publikace je a
komu určena není.
V knize Microsoft SQL Server 6.5 projdeme od úvodu (první definice relačních
databází, databáze v systému klient/server) postupně přes instalaci a
konfiguraci SQL Serveru přes databázové objekty, bezpečnost, uživatelská práva,
zálohování databází, import a export dat až po replikaci a klientský přístup k
databázi prostřednictvím rozhraní ODBC. Nechybí ani rejstřík a seznam použité
literatury. Sympatický se mi jeví i výklad některých databázových technologií a
základních termínů vůbec. Řekl bych dokonce, že i když se s pomocí knihy
nestane ze začátečníka zkušený správce databáze, obzor si zde může rozšířit
každý, kdo se chce prostě více dozvědět o problematice databázových technologií
jako takové.
Ačkoliv je tato publikace opět velmi řídce vysázena a vzhledem ke 135 stranám
textu je cena 195 Kč poměrně vysoká, hodnotím ji výše než první dnes
recenzovanou knihu. Stěžoval jsem si, že příruček o Internet Exploreru přibývá
jako hub po dešti. Na poli databází je naproti tomu českých knih mnohem méně,
často se navíc jedná o skripta, která se přirozeně dostanou pouze k úzkému
okruhu zájemců. Ačkoliv správci databáze nepostrádají tištěnou přiručku v
češtině zdaleka tolik jako uživatelé "obyčejné" aplikace, může Microsoft SQL
Server 6.5 vhodně zaplnit prázdné místo v české počítačové literatuře.
Nepočítám-li cenu, která se podstatně odchyluje od ještě akceptovatelného
poměru počtu stran k ceně (1 : 1), jde myslím o nesporně užitečný vydavatelský
počin.
Snad ještě závěrečná poznámka: obě knihy jsou plné reklamy na další publikace a
služby společnosti GComp. Nějak jsem si stále tak docela nezvykl na to, že se
nejedná o vložené listy, ale o "integrální" součást publikace.
(Petr Šimek: Microsoft Internet Explorer 4.0 a popis dalších součástí, vydal
GComp r. 1998, 155 stran, 145 Kč)
(Michal Černík: Microsoft SQL Server 6.5 Kniha administrátora, vydal GComp r.
1998, 136 stran, 195 Kč)
8 1295 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.