MTBF

Termín MTBF vyjadřuje statistickou spolehlivost počítačové komponenty nebo výpočetního systému. V datových centr...


Termín MTBF vyjadřuje statistickou spolehlivost počítačové komponenty nebo
výpočetního systému.

V datových centrech panuje krutý život. Nic nefunguje věčně, obzvlášť ne
zařízení vybavená velmi rychle se pohybujícími mechanickými součástmi, jako
jsou pevné disky nebo tiskárny. Bylo by velmi užitečné umět předpovídat, kdy se
něco porouchá, nebo alespoň přinejmenším určit, který ze dvou podobných výrobků
v daném období s menší pravděpodobností selže.

MTBF a další
Možné řešení tohoto problému představuje problematika MTBF. Za zkratkou se
skrývá označení střední doby mezi poruchami (Mean Time Between Failures). Její
blízce příbuznou je MTTF, která určuje střední dobu do (příští) poruchy (Mean
Time To Failure). Oba pojmy měří spolehlivost, již lze statisticky definovat
jako počet hodin, po které bude komponenta, soustava nebo systém fungovat, než
se porouchá.
MTTF a MTBF jsou někdy významově zaměňovány, ale ve skutečnosti se liší. MTTF
popisuje průměrnou (v matematické terminologii střední) dobu, než se komponenta
porouchá, nemůže být již opravena, a musí být proto vyměněna. Případně se její
hodnota vztahuje k době rozpadu výrobku, procesu nebo funkční soustavy. MTBF se
správně používá pouze pro komponenty, jež mohou být opraveny a navráceny do
služby. Tato podmínka zavádí několik spojených, zřídka se vyskytujících
zkratek: MTTR střední doba pro opravu (Mean Time To Repair) a ještě méně běžnou
MTTD střední doba pro určení poruchy (Mean Time To Diagnose). Majíce tyto pojmy
na paměti, mohli bychom MTBF definovat vzorcem MTBF = = MTTF + MTTD + MTTR.

Vypočtení MTBF
Definice výpočtu MTBF zní jednoduše: celkový čas měření dělený celkovým počtem
zpozorovaných poruch. Vypočtěme příkladové MTBF nové generace 2,5palcových SCSI
pevných disků pro podnikové servery. Uvedeme do provozu 15 400 jednotek z první
série disků, každou po dobu 1 000 hodin. Tento náš test bude trvat něco kolem 6
týdnů. Během nich objevíme například 11 poruch. Hodnota MTBF činí (15 400 x 1
000) : 11, neboli 1,4 milionu hodin. V našem příkladu nejde o hypotetickou
MTBF, nýbrž toto číslo přísluší soudobé technologii pevných disků v roce 2005.
Co ten výpočet doopravdy znamená? Hodnota MTBF ve výši 1,4 milionu hodin,
určená během šesti týdnů testování, určitě neříká, že konkrétní disk bude
fungovat 159 let, než selže. MTBF reprezentuje statistický údaj a jako takový
nemůže předpovídat životnost jednoho konkrétního kusu. Můžeme však použít údaj
MTBF přesněji, a sice k orientačnímu výpočtu. Máme-li v datovém centru tisíc
stejných disků v trvalém provozu, můžeme očekávat, že jeden selže asi každých
58 dní. Celkově tedy dojde přibližně k 19 poruchám za tři roky.

Odkud se berou
Hodnotu MTBF pro určitý výrobek můžeme určit laboratorními testy, z údajů
reálného nasazení v praxi nebo pomocí předpovědních modelů, jakým je například
MIL--HDBK-217 příručka Military Handbook for Reliability Prediction of
Electronic Equipment vydaná americkým ministerstvem obrany.
MIL-HDBK-217 obsahuje modely četnosti selhání pro různé části používané v
elektronických systémech, jako jsou integrované obvody, tranzistory, diody,
rezistory (odpory), kondenzátory, relé, přepínače a konektory. Tyto modely
četnosti selhání jsou založeny na analýze velkých objemů dat z praxe.(lks) 6
0242

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.