Můj notebook mně zabíjí

Znáte ten pocit, když se bosými chodidly procházíte po rozžhavených uhlících v doutnajícím ohništi? Většina z v


Znáte ten pocit, když se bosými chodidly procházíte po rozžhavených uhlících v
doutnajícím ohništi? Většina z vás pravděpodobně ne (a poznamenejme, že smyslem
tohoto příspěvku ani není přesvědčit vás, abyste se o to kdy pokusili). Ovšem
jestliže používáte notebook a zejména jestliže se tak děje dosti často, možná
vás podobná asociace už někdy napadla.
Zcela evidentně zde narážíme na známou skutečnost, že práce s přenosným
počítačem není obvykle dvakrát příjemná a pohodlná, ať už se tak děje doma na
kuchyňském stole, na konferenčním stolku či při cestě letadlem. Především při
dlouhodobější manipulaci působí stresově na nejrůznější části lidského těla
dlaně a prsty, paže, ramena, ale i např. krk. Je to zatím neodmyslitelná daň za
jinak velmi příjemné výhody spojené s mobilitou. Je však jasné, že příliš častá
práce tímto způsobem může mít velmi neblahé důsledky na vaše zdraví. Nicméně
dnes si už mnozí z vás nedokáží svoji práci bez notebooků vůbec představit
nejsou už pouze výhodou, ale často i nezbytností a nutno dodat, že velmi často
jsou i podmínkou maximální efektivnosti. Jejich výrobci, vědomi si uvedených
nedostatků, sice pracují na nejrůznějších metodách, jak předejít takovýmto
problémům, nicméně prozatím veškerá odpovědnost spočívá na vašich bedrech.
Laptopy jsou populární
Přenosné počítače prošly v průběhu let značným vývojem (který zdaleka není u
konce). Pravda, první z nich přibližně v polovině 80. let připomínaly spíše
větší kufříky, ne-li kufry. Současná generace je ovšem představována širokým
spektrem výrobků od útlých subnotebooků, jejichž váha nepřesahuje 2 kilogramy,
až po výkonné a vybavené systémy s (relativně) velkými displeji a klávesnicemi
takřka standardních velikostí (váha jde popchopitelně nahoru).
Právě přenosnost činí z notebooků velmi atraktivní alternativu ke stolním
počítačům můžete jednoduše pracovat kdekoliv a kdykoliv se vám zachce. Velká
variabilita stylů a možností v kombinaci s klesajícími cenami jsou logickými
příčinami jejich stále rychleji rostoucí popularity. Podle údajů společnosti
IDC bylo už v roce 1997 celosvětově prodáno 14,2 milionu přenosných počítačů. O
2 roky později toto číslo povyskočilo až na téměř 20 milionů a statistické
predikce pro rok 2003 mluví až o 35,3 milionu přístrojů.
Každým rokem je přibližně 1,8 milionu zaměstnanců postiženo problémy
způsobenými příliš častým kontaktem s klávesnicí. Zhruba 600 000 z nich je
přitom nuceno se takového zaměstnání zcela vzdát (dle odhadů organizace Safety
and Health Administration). Nákladovost takových problémů se přitom pohybuje
mezi 15-20 miliardami dolarů za kompenzace zaměstnancům, a 30-40 miliard dolarů
činí další výdaje (zdravotní péče atd.).
Žádné rozsáhlejší studie jak tvrdí doktor Marvin J. Dainoff, ředitel Center for
Ergonomic Research na univerzitě v Miami dosud nebyly věnovány speciálně
notebookům a rizikům spojeným s jejich užíváním. To však zdaleka neznamená, že
tento problém neexistuje. "Přenosné počítače byly původně určeny (resp.
konstruovány) pro krátkodobé a omezené používání. Avšak v poslední době se
staly nástrojem pro častou, ne-li nepřetržitou práci, a to je jádrem problému,"
říká Dainoff.
V čem je problém?
"Je-li řeč o ergonomii, pak je s používáním notebooků spojeno několik
specifických problémů," říká Deborah Quilterová, autorka knihy The Repetitive
Strain Injury Recovery Book. Uvedeme si nyní několik ergonomických úskalí,
která ona i další odborníci uvádějí.
Malá klávesnice: To, že vzhledem k nutnosti úspory místa jsou klávesy menší,
než bývají u standardních klávesnic, není žádným tajemstvím ani objevem. Totéž
platí pro fakt, že taková konfigurace je příčinou zvýšené námahy pro ruce.
Právě nepřiměřeně dlouhá doba strávená psaním na takové klávesnici je jedním z
nejčastějších důvodů možných problémů.
Malá obrazovka: Některé z notebooků používají LCD obrazovky o velikosti 15 ",
což nepředstavuje o mnoho menší plochu než u 17" monitorů. Horší situace je
však u subnotebooků s LSD displeji o úhlopříčce 13 " a méně. Častým jevem dále
je, že poskytují rozlišení pouhých 800 x x 600 bodů to znamená nutnost
skrolování při čtení celého dokumentu. Tato klikání navíc opět zvyšují námahu
rukou a prstů.
Nekomfortní umístění: Správné postavení těla při psaní je také jednou z
klíčových oblastí, jak předejít zdravotním potížím. Blízkost klávesnice a
displeje notebooku (jejich pevné umístění) však nutí uživatele zaujímat polohu
spíše nepřirozenou. Umístíte-li notebook do polohy, která odpovídá ideální
úrovni pro pohled na displej, nachází se klávesnice příliš vysoko. A naopak, v
poloze pro pohodlné psaní trpí jiné části těla (páteř), neboť displej se
nenachází dostatečně vysoko pro jeho pohodlné sledování.
Nešikovná polohovací zařízení: Typickými polohovacími zařízeními notebooků,
která nahrazují myš, jsou trackpad nebo trackpoint. Tato řešení však dosud k
dokonalosti dovedena nebyla není dvakrát jednoduché a pohodlné pohybovat s
jejich pomocí kurzorem po obrazovce. Jsou tedy dalším zdrojem námahy pro ruce
vedoucí případně k bolesti.
Váha vs. velikost: Již jsme se zmínili, že nejmenší přenosné počítače
nepřesahují váhou ani 2 kg. Zde se však přirozeně dostáváme do menšího rozporu
minimální váha znamená také minimální pohodlí z hlediska velikosti klávesnice a
obrazovky. Větší rozměr tento nedostatek do jisté míry řeší, ovšem za cenu
toho, že váha stoupá na 3-5 kilogramů. Ač se to nemusí na první pohled zdát
překážkou, cestování s takovým břemenem není pro záda a ramena příliš pohodlné.
Co můžete dělat?
Řadě potíží se lze víceméně úspěšně vyhnout. Jestliže se hodláte stát
pravidelným a častým uživatelem přenosného počítače, měli byste se zamyslet nad
následujícími body:
Vyzkoušejte si klávesnici: Ta je místem nejcitlivějším, a jak velký komfort při
psaní poskytuje, zjistíte teprve po vyzkoušení. Není-li to možné, tj. např. při
nákupu on-line, zvolte si alespoň prodejce, který zaručí navrácení peněz v
případě nespokojenosti s výrobkem. Můžete se částečně také řídit testy a
recenzemi v odborných médiích.
Dockujte: Experti v oblasti ergonomie doporučují využívat co nejvíce možností
dockovacích zařízení a replikátorů portů. Máte-li možnost připojení externích
periferií, jako např. myši či klávesnice, stane se práce mnohem pohodlnější.
Přitom se nepřipravíte o výhodu mobility.
Používejte klávesových zkratek: Díky funkčním klávesám, klávesovým zkratkám
atd. se jednoduše vyhnete dlouhodobě nepříjemné a namáhavé manipulaci s
polohovacími zařízeními.
Přestávky: Ty se týkají především dlouhodobější práce a psaní na notebooku.
Dejte si čas od času (zejména v případě únavy) pauzu, protáhněte celé tělo atd.
Ač se to nezdá, takto lze mnohým zdravotním problémům velmi jednoduše a účinně
předejít.
Řekněte ne: Z ergonomického hlediska jsou hodiny strávené prací kupříkladu v
letadlech tím nejhorším, co můžete vaší zranitelné tělesné schránce provést. Co
dělat? Nejlépe nic. A jestliže není vyhnutí, vytiskněte si potřebné dokumenty a
dělejte si pouze poznámky perem. Nejlépe je však skutečně spíše relaxovat,
neboť cestování (tedy alespoň v době strávené samotným přemísťováním se z místa
na místo) je už samo o sobě dosti stresující záležitostí. Jakmile však dorazíte
do cíle, budete se cítit lépe, a tím i produktivita vaší práce rázem znatelně
stoupne.
Pomoc ze strany výrobců
Středem zájmu výrobců je vesměs snaha nabídnout maximálně přenosné, výkonné a
cenově přijatelné systémy. Ergonomie má zatím obecně spíše nižší priority, což
je ovšem dáno do značné míry také konstrukčními omezeními (ačkoliv právě
notebooky jsou na druhou stranu důkazem konstrukční vyspělosti). Design
přenosných počítačů se podle všeho v nejbližší budoucnosti dramaticky nezmění.
Přesto se však mezi výrobci začínají objevovat i takoví, jimž ergonomie není,
nebo alespoň přestává být lhostejná. Pokud se tedy v blízké budoucnosti
chystáte ke koupi notebooku, zde je několik doporučení, co by vás v souvislosti
s předcházejícími řádky mohlo zajímat.
Obrazovka s vyšším rozlišením: Větší počet pixelů snižuje námahu oka a na
obrazovku se vejde větší množství informací. Větší rozlišení tak zmenšuje
potřebu skrolování (ruce tedy trpí méně) a minimalizuje pohyby hlavou (tedy
případnou bolest za krkem). Přirozeně se však námaha očí zvyšuje tím, že
velikost znaků klesá to může způsobit problémy hlavně těm, kdož nedisponují
právě orlím zrakem. Příkladem mohou být např. systémy Inspirion 5000 a 7500
společnosti Dell nabízející rozlišení 1 400 x 1 050 pixelů.
Vylepšené skrolování: Někteří z výrobců vybavují notebooky speciálními buttony
ve snaze redukovat nutnost klikání a skrolování dokumentem pomocí běžných
polohovacích zařízení. Příkladem mohou být notebooky ThinkPad od IBM.
Povytáhnutí obrazovky: Zatím nelze poskytnout konkrétní informace, neboť
většina výrobců své plány do vzdálenější budoucnosti víceméně tají. Ovšem podle
informací některých analytiků se již objevily prototypy notebooků, které
umožňují pozvednout či vysunout displej nahoru a nastavit jej do vhodné polohy
pro čtení tak, aby přitom klávesnice nemusela být v poloze nepříjemné při
psaní. Např. Gerry Purdy, prezident společnosti Mobile Insights zabývající se
průzkumem trhu, uvádí, že během 18 měsíců uvede hned několik výrobců takové
notebooky na trh.
Ergonomické dockovací stanice: Alternativou k předchozímu řešení by mohl být
notebook, který lze otevřít až do 180? (tedy do jedné roviny). Ten pak do
dockovací stanice zasunete ve vertikální, nikoliv horizontální poloze. Touto
možností se zatím zabývá společnost Compaq výsledkem by měla být poloha
displeje ve větší výšce při psaní.
Poslední 2 příklady jsou ale prozatím zjevně spíše hudbou budoucnosti. Faktem
zůstává jedna věc: I přes veškeré nevýhody uvedené v tomto článku je nutné
konstatovat, že existence přenosných počítačů má své opodstatnění a práce s
nimi přináší mnohé výhody. Rizika spojená s jejich použitím jsou určitou daní
za ně, ale v první řadě nelze zapomínat na jednu věc: Notebook není
plnohodnotnou náhradou stolního počítače. Ačkoliv jeho cena je paradoxně
většinou mnohem vyšší nežli cena desktopu se srovnatelným výkonem a vybavením,
měl by být spíše doplňkem pro víceméně omezené použití na cestách.
0 1818 / wepn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.