MůjSAP, nejlepší přítel člověka

V těchto dnech uvádí společnost SAP na český trh své internetové řešení my SAP.com, které si svou světovou premi


V těchto dnech uvádí společnost SAP na český trh své internetové řešení my
SAP.com, které si svou světovou premiéru odbylo už v průběhu minulého roku a v
současnosti se může pochlubit více než milionem připojených uživatelů. S
marketingovým heslem "MůjSAP, přítel, který poroste s vámi" hodlá SAP výrazným
způsobem rozšířit počet koncových uživatelů svých podnikových aplikací, které
už dávno přesáhly rámec provozního informačního systému založeného na systému
R/3.
V průběhu minulého roku byly jak o závod představovány nové produkty, tenkrát
ještě pod společným označením Nová dimenze, které pokrývaly kromě základních
oblastí (automatizace a řízení financí, výroby, logistiky a lidských zdrojů)
také řízení vztahů se zákazníky, podporu rozhodování, řízení dodavatelských
řetězců a rozšiřovaly funkčnost v jednotlivých odvětvích. Teď přichází SAP s
internetových řešením mySAP.com, které je vlastně jakousi integrací všech
zmíněných aplikací, doplněné o další funkce nutné k podpoře elektronického
obchodování jednotlivých firem i celých dodavatelských řetězců.
Změna filozofie
Řešení mySAP.com je založeno na naprosto odlišné filozofii a struktuře než
dosavadní aplikace této softwarové firmy. Základem zde nejsou jednotlivé
aplikační moduly (ty slouží pouze jako funkční infrastruktura), ale tzv.
obchodní portály neboli tržiště (Marketplaces) a podnikové či uživatelské
portály (Workplaces). Velmi důležitým prvkem jsou také obchodní scénáře, které
definují procesy prováděné v jednotlivých oblastech činnosti firmy. Patří sem
např. scénáře pro spolupráci v oblastech elektronického obchodování, řízení
péče o zákazníka (CRM), řízení dodavatelských řetězců (SCM), podpory
rozhodování (BI) nebo řízení podnikových zdrojů.
Zatímco dosavadní podniková řešení SAPu umožňovala integrovat procesy uvnitř
jednotlivých organizací, iniciativa mySAP.com jde o krok dál a nabízí
automatizaci spolupráce v rámci celých dodavatelských řetězců a trhů. Funguje
to jednoduše: zaměstnanec jedné firmy provádějící nákup od svého dodavatele
prostřednictvím webového prohlížeče vytvoří nákupní objednávku v informačním
systému svého podniku a ve stejném okamžiku se automaticky vytvoří prodejní
objednávka v systému dodavatele. Nebo dvě firmy využívají software pro společné
plánování, který je poskytován jako služba v rámci elektronického obchodního
portálu, ale který je stále integrován v podnikových systémech obou firem.
Stavební prvky
Základním stavebním kamenem jsou zmíněné obchodní portály (Marketplaces), které
umožňují vzájemnou spolupráci dvou a více podnikatelských subjektů mezi sebou.
V rámci těchto portálů je k dispozici celá řada služeb od burzovních obchodů
přes diskuzní fóra až k hostování aplikací nebo společnému plánování. Tyto
portály si mohou zakoupit organizace, které chtějí vybudovat jak svoje vlastní
elektronická obchodní místa, tak společné portály se SAPem či jinými
společnostmi (obdobně jako řada oborových portálů, které dnes vznikají).
Podnikové portály mySAP.com Workplaces poskytují zaměstnancům, obchodním
partnerům, dodavatelům a zákazníkům přístup k aplikacím, informacím a potřebným
službám z jednoho pracovního místa. Jinými slovy - integrují veškerý informační
obsah na uživatelské úrovni. V závislosti na roli pracovníka ve firmě nabízí
Workplace personalizované pracovní prostředí dostupné dokonce i prostřednictvím
zařízení pro mobilní Internet. mySAP.com Workplace je otevřený portál, což
znamená, že umožňuje integrovat další existující aplikace, software třetích
stran apod. Protože nevyžaduje žádné instalace softwaru u uživatele (stačí jen
webový prohlížeč), považuje ho SAP za jeden z nejsilnějších nástrojů pro
rozšiřování počtu uživatelů jeho aplikací.
Třetím neméně důležitým prvkem jsou obchodní scénáře, které představují
podnikové procesy v jednotlivých oblastech činnosti firmy. Funkcionalita
potřebná ke splnění úkolů v rámci konkrétního scénáře přitom může být obsažena
nejen v sy-stému mySAP.com, ale také v softwaru jiných dodavatelů a ve
službách. Scénáře mohou fungovat jak v rámci jednoho podniku, tak mezi různými
podniky.
Poslední důležitou službou je aplikační hostování, které umožňuje provozovat
pronajatý software na dálku prostřednictvím Webu, což omezuje rizika, redukuje
čas a investice potřebné k zahájení elektronického podnikání. Poskytovatel
aplikačních služeb v tomto případě jednoduše zajistí dodání celého softwarového
řešení (nebo jeho části) danému podniku ve formě služby přes Internet.
Reálné instalace
V průběhu minulých měsíců oznámil SAP otevření internetových obchodních portálů
např. pro oblast finančních služeb (partnerem je Deutsche Bank), pro chemický
průmysl (Basf, Siemens aj.), pro spotřební zboží (Danone, Nestle),
zdravotnictví (Neoforma), ale i pro vlastní zákazníky - mySAP.com Marketplace.
SAP samozřejmě není jediným dodavatelem těchto řešení. Mezi dalšími lze
jmenovat společnosti Oracle, Computer Associates, i Technologies nebo Commerce
One, které už také rozjíždějí společně se svými zákazníky obchodní portály v
nejrůznějších odvětvích. Oracle má vedle svého největšího projektu
(AutoExchange) uzavřené obdobné dohody pro maloobchodní prodejce (Chevron,
McLane), dřevařský a papírenský průmysl (fibermarket.com) nebo sektor
dopravních služeb. Firma Computer Associates založila společně s japonskou
obchodní firmou Nissho Iway horizontální internetové tržiště nazvané Etrade
Lifeline a už vloni na podzim oznámila obdobnou aktivitu společnost i2
Technologies (TradeMatrix.com).

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.