Multifunkční pětka: Barevné All-in-One na vzestupu

V aktuálním Testu týdne se budeme věnovat výkonnějším multifunkčním zařízením, které mohou kopírovat, skenovat,...


V aktuálním Testu týdne se budeme věnovat výkonnějším multifunkčním zařízením,
které mohou kopírovat, skenovat, tisknout dokumenty a někdy také faxovat.
Pozvání k testu přijalo celkem pět výrobců, tři z nich nám poskytli zařízení
podporující černobílý tisk a kopírování, dvojice výrobků zastupuje novou
(věříme, že v budoucnu velmi progresivní) skupinu barevných laserových a LED
produktů.

Testovaná zařízení v rámci tohoto přehledu jsou určena pro náročnější
kancelářský provoz, mohou snímat dokumenty ze skla zabudovaného stolního
skeneru, který v mnoha případech podporuje i barevný režim skenování, a
nezřídka nabídnou také automatický podavač předloh, s nímž je možné rychle
převádět vícestránkové originály do digitální podoby. Nebudeme se věnovat
faxovým přístrojům s průchodovým skenerem, v porovnání nenajdete ani inkoustové
multifunkční produkty. Faxy sice stále mají na trhu své nezastupitelné místo (a
někteří výrobci se po dvouleté odmlce díky zájmu zákazníků k výrobě znovu
vrátili), ale jejich měsíční zátěž není právě vysoká (1-3 000 výtisků). Výrobky
s inkoustovou technologií tisku mohou nabídnout vyšší zatížení kolem 5 000
stran A4 za měsíc, často i zajímavou výbavu v podobě čtečky paměťových karet
digitálních fotoaparátů nebo PictBridge port pro přímé propojení digitálního
fotoaparátu. Dnes se jim ale věnovat nebudeme, neboť je podrobíme důkladnějšímu
testu v některém pozdějším vydání Computerworldu.

Novinky a osvědčený pracant
Nové produkty jarní sezóny nám poskytli společnosti Brother, Konica Minolta, HP
a Oki. Ve dvou případech se jedná o přístroje s černobílým tiskem a
kopírováním, druhou dvojici tvoří zařízení, která využívají při práci čtyři
barevné tonery. Pětici doplnil produkt Ricoh od společnosti Impromat, s nímž se
zákazníci na pultech prodejen setkali již v loňském roce. Do přehledu jsme jej
zařadili proto, že v uplynulém období došlo k výrazné úpravě jeho pořizovací
ceny a zároveň se nezměnila výše výrazně výhodných provozních nákladů. Rychlost
černobílého tisku a kopírování se u produktů pohybuje v rozmezí 13-20 stran A4
za minutu, u zařízení s barevným tiskem se jedná o rychlost opakování 4-12
stran za 60 sekund. Dva výrobky v našem testu pracují s vestavěným faxovým
modulem, čtyři nabídnou průchodové snímání dokumentů a stejný počet se může
pochlubit podporou síťového připojení. Jestliže se na pultech prodejen setkáte
se zařízením, které nemá přímo zabudovaný fax, nemusí to automaticky znamenat,
že faxování nebo jiný způsob doručení zpráv není podporován. Softwarová výbava
dnešních zařízení spoléhá na to, že moderní počítače jsou vybaveny modemem,
ISDN rozhraním nebo ADSL připojením, případně pracují v počítačové síti. Faxový
software (správa přijatých a odeslaných dokumentů, tvorba první stránky s
adresou příjemce, telefonní seznam adresátů) může být součástí programového
vybavení a záleží na jednotlivých uživatelích, zda jej budou používat. Faxy
jsou nahrazovány i odesíláním sejmutých dokumentů prostřednictví elektronické
pošty. Některé produkty mohou odesílat data přímo prostřednictvím sítě, jiné
využijí jako mezistupeň počítač, k němuž je přístroj připojen pomocí USB
rozhraní. Výrobci věnují velkou pozornost snadné správě jednotlivých produktů.
Z pracovní plochy počítače je zpravidla možné řídit skenování i kopírování, k
dispozici jsou nástroje s přesným přehledem o stavu spotřebního materiálu,
multifunkční produkty v sobě mají zabudované webové rozhraní, v němž lze snadno
a rychle konfigurovat zařízení připojené do počítačové sítě.

Průběh testů
Při porovnání produktů jsme se snažili ověřit všechny dostupné funkce, které
jednotlivá zařízení nabízejí. Při tisku jsme měřili rychlost zpracování prvního
výtisku u prostého textu, dokumentu s různými fonty písma a drobnou grafikou,
vektorového a rastrového celostránkového obrazu. Kontinuální tisk dokumentů
jsme vyzkoušeli na 27stránkovém PDF souboru s převahou grafiky. Test probíhal
při použití všech dostupných voleb kvality a rychlosti tisku, do tabulek jsme
zařadili jen dvojice nejpoužívanějších. U barevných multifunkčních produktů
jsme kromě černobílého tisku samozřejmě měřili také barevný tisk. Kopírování
probíhalo při snímání celostránkové grafické předlohy v nízkém, středním a
vysokém kvalitativním stupni. Pokud byl produkt vybaven i podavačem předloh,
zkoušeli jsme rychlost zpracování 6 stran formátu A4. Skenování probíhalo jen v
režimu snímání ze skla skeneru a zahrnovalo nejběžnější rozlišení 300 a 400 ppi
při práci s formátem A4 a rozsah 75-1 200 ppi v průběhu snímání barevné
fotografie 13 x 18 cm. Naměřené údaje jsou uspořádány v našich tabulkách.
Součástí tabulek je i základní konfigurace zařízení, výpočty provozních nákladů
a nechybí ani cena výrobku platná v době testu, tedy na začátku června 2005.
Zbývá dodat, že test probíhal při ethernetovém a USB připojení k počítači s
procesorem AMD 2600+, který byl vybaven 512 MB RAM a základní deskou s
integrovanou grafickou kartou.

Vítané změny
V době plánování testu jsme uvažovali jen o porovnání monochromatických
All-in-One, nebylo totiž jasné, zda výrobci naplní své sliby a stihnou
představit barevné multifunkce ještě v prvním pololetí letošního roku. Nakonec
jsme v našem klání s potěšením mohli přivítat dvě "první vlaštovky" ze skupiny
barevných stránkových přístrojů. Modely společností HP a Oki přitom zastupují
obě zajímavé větve, jimiž se vývoj barevných zařízení bude ubírat. Levnější
modely budou postaveny na tiskárnách se čtyřprůchodovým tiskem dokumentů a
nabídnou rychlý černobílý tisk a pomalejší použití barev. Dražší výrobky se
mohou chlubit vyšší rychlostí opakování i u barevného tisku, neboť používají
jednoprůchodové nanášení barevných tonerů. Ceny produktů se mohou některým
zákazníkům zdát vysoké, ale je třeba si uvědomit, že v podstatě kopírují
pořizovací ceny monochromatických zařízení. Výrobce zatím není zákazníky
výrazně tlačen k úpravě cenové hladiny. K jejímu poklesu jistě dojde s uváděním
dalších konkurenčních zařízení, s nimiž se na trh chystají firmy Lexmark,
Konica Minolta, Canon a mnohé další. Při testu jsme se přesvědčili, že proti
předchozímu období poklesly i běžné ceny monochromatických zařízení. Nemáme
žádný důvod k obavám, že by se nastolený trend měl nějak výrazně měnit. Nákup
samostatné tiskárny a deskového skeneru je nezřídka podstatně výhodnější, a
přestože výrobci u multifunkčních produktů nabízejí sofistikovaný software pro
celkovou správu produktu, nemohou si dovolit, aby výrobek se srovnatelným
výkonem kombinaci skeneru a rychlé tiskárny cenově několikanásobně převyšoval.
Výhoda vyčkávání na příznivější pořizovací či provozní náklady je i nadále na
straně zákazníka. Podívejte se nyní společně s námi na jednotlivé produkty a
rozhodněte, zda vám některý z nich vyhovuje, nebo se alespoň stane inspirací k
pozdějšímu nákupu.

Brother MFC-8840D
Prvním výrobkem v našem přehledu je novinka společnosti Brother s označením
MFC-8840D. Písmeno D v názvu může zákazníkovi napovědět, že je toto zařízení
vybaveno duplexním modulem, a může proto při tisku a kopírování nabídnout i
oboustranné zpracování dokumentů. Brother MFC-8840D je kancelářským strojem se
základní pamětí 32 MB a volitelným rozšířením na 160 MB, který tiskne nebo
kopíruje rychlostí 20 stran A4 za minutu. Vestavěný deskový skener nabízí
optické rozlišení 2 400 x 600 ppi a interpolované nastavení 9 600 x 9 600 dpi
pro barevné i černobílé snímání. Ve víku je zabudován ADF podavač
vícestránkových dokumentů s kapacitou 50 listů. Zařízení podporuje faxový
provoz rychlostí 33,6 Kb/s a jeho ovládací panel je vybaven i dostatečným
počtem tlačítek pro rychlou volbu přednastaveného telefonního čísla. Displej
panelu je poměrně rozměrný a výborně podsvícený, vejde se na něj 5 řádků textu.
V jeho blízkosti se nacházejí směrová tlačítka pro pohyb v menu a nastavení
konfiguračních hodnot, stejně jako trojice přepínačů pro rychlou volbu
kopírování, skenování a faxování. Přímo z panelu multifunkčního zařízení lze ve
stupních šedé snímat dokumenty do souboru nebo je odesílat do e-mailové
schránky. Z pracovní plochy počítače je skenování řízeno pomocí WIA rozhraní,
které nabídne i barevný provoz. Pomocí softwaru lze kromě skeneru přímo řídit i
kopírování a samozřejmě také tisk, pro nějž jsou připraveny emulace PCL6 a
BRScript 3 (firemní PostScript). Ovladače nabízejí tři stupně rychlosti a
kvality zpracování dokumentů, trojice nastavení je dostupná i pro kopírování
předloh. Kvalita tisku či kopírování je poměrně vysoká, pro text postačuje
nízké či střední nastavení, vyšší volbu můžeme doporučit jen pro celostránkovou
grafiku, a to jak v rastrovém, tak vektorovém provedení. Většinu
jednostránkových materiálů Brother vytiskne za méně než 15 sekund. Maximální
nastavení u rastrových předloh dobu tisku zpomalí, přesto patří výrobek k
rychlejším produktům v testu. Při testu skeneru jsme nezaznamenali výraznější
problémy s přesností detailů nebo s barevným podáním, doba skenování je celkem
krátká a uživatele při práci výrazně nezdržuje. Podavač papíru ve spodní části
zařízení má kapacitu 250 listů formátu A4, na výstupní zásobník je možné zaslat
100 výtisků, mezi volitelné doplňky patří další spodní podavač. Cena zařízení
je vysoká, ale celkem odpovídá vysokému výkonu a nabízeným funkcím. Provozní
náklady jsou srovnatelné se současnými laserovými tiskárnami, mezi
porovnávanými monochromatickými produkty jsou ale nejvyšší.

Minolta bizhub 130f
Prvním konkurentem Brotheru je Minolta bizhub 130f, s podstatně pomalejším
tiskem 13 stran A4, ale s výrazně vyšší standardní kapacitou podavačů papíru.
Spodní zásobník pro 500 listů totiž doplňuje boční výklopný podavač na 50 listů
a mezi volitelné doplňky patří další podavač, který celkovou kapacitu vstupu
zvýší až na 1 050 archů formátu A4. Deskový skener nabízí optické rozlišení 600
x 600 ppi a vyššího nastavení nelze docílit. Automatický podavač předloh patří
mezi rekordmany na trhu, nabízí totiž prostor pro uložení 80 listů originálu.
Obsluhu skeneru můžeme rozdělit na dvě části. Při prvním způsobu užití je
snímání dokumentů řízeno z ovládacího panelu multifunkčního zařízení a
zachycené obrazy jsou ukládány do jednoho z dvaceti adresářů, vytvořených v
paměti přístroje. Prostřednictvím nainstalovaného ovladače je možné z
kteréhokoliv síťově připojeného počítače do schránky vstoupit a obrazy stáhnout
na pevný disk počítače. V případě, že je bizhub vybaven jen základní operační
8MB pamětí, jsou k dispozici pouze nastavení černobílého snímání nebo stupně
šedé a rozlišení 200 či 300 ppi. Po doplnění paměti na celkových 32 MB je
nabídnut i maximální režim 600 ppi. Druhý způsob využití skeneru představuje
řízení snímání prostřednictvím TWAIN rozhraní v počítači, který je připojen USB
kabelem. Tento režim nabízí i barevné zpracování obrazu, ovšem rozsah rozlišení
se pohybuje jen v hodnotách 200, 300 nebo 600 ppi. Skener nepodporuje režim
náhledu, v němž by uživatel vybral oblast, kterou chce snímat. Standardně lze
zvolit jen velikost dokumentu A4 nebo A5 a po sejmutí snímku je třeba
požadovaný výřez provést v externím grafickém editoru. Pro tisk dokumentů je
připraven GDI ovladač s dvojicí rozlišení 300 a 600 dpi. Mnoho GDI tiskáren se
pyšní vyšší rychlostí prvního výtisku dokumentů, v případě bizhubu 130f jsme se
ale s rychlejším tiskem (proti PCL či PS produktům) nesetkali. Bizhub 130f
nemůže těžit ani z vysoké rychlosti opakování a proto na dříve testované
zařízení společnosti Brother ztrácí i při kontinuálním tisku. Pořizovací cena
Minolty je nejnižší v našem přehledu, výrazným trumfem je hodnocení provozních
nákladů, které jsou ve srovnání s Brotherem poloviční.

Ricoh Aficio 1515
Třetí výrobek by se podle technické specifikace měl svým výkonem zařadit mezi
stroje společností Brother a Konica Minolta. Kopírování a tisk probíhají
rychlostí 15 stran A4 za minutu a uživatel se může rozhodnout pro práci v
rozlišení 300 nebo 600 dpi. Zařízení je dodáváno s automatickým duplexním
modulem, takže dokumenty lze zhotovit na obě strany papíru. Při kopírování nebo
skenování je možné zvolit jen sklo deskového skeneru, ADF podavač patří mezi
volitelné doplňky. Skener pracuje pouze v monochromatickém režimu a nabízí
pracovní rozlišení do 600 x 600 ppi. Ricoh Aficio 1515 je přizpůsoben pro
provoz v počítačové síti a pro komunikaci s PC používá ethernetovou zásuvku. K
připojení lze využít i USB 2.0 rozhraní nebo volitelný paralelní port, případně
i Wi-Fi. Programové vybavení pomůže uživateli k rychlejšímu pochopení nastavení
tisku i skenování. Většinu úkolů je možné řídit z pracovní plochy počítače, k
dispozici je samozřejmě i panel na multifunkčním zařízení. Ricoh Aficio 1515
byl dodán s ovladači PCL 6, PS 3 a firemním RPCS, který v podstatě předchozí
drivery kombinuje. Postscriptový modul ale nebyl v zařízení zabudován a
nainstalovaný ovladač PS proto nebylo možné využít. Funkční naopak byla
programová nadstavba Desktop Binder, v níž lze do jednoho tisknutelného souboru
kombinovat textové a tabulkové dokumenty i prezentace. Při tisku nemusí
uživatel postupně spouštět Word, Excel a PowerPoint, ale stačí mu jediné
kliknutí na ikonu s názvem vytvořeného svazku. Desktop Binder je provázán také
se ScanRouterem, který přijímá dokumenty sejmuté skenerem. Rychlost výtisku
jednostránkových úloh nás příjemně potěšila, bez ohledu na druh aplikace, z níž
jsme tiskli, jsme naměřili výsledný čas 11,4-12,7 sekundy. Výrobek se tedy stal
"sprinterem" našeho testu. Rychlost mírně snížil jen při kopírování dokumentů.
Svůj podíl na svižném provádění požadovaných úloh má nejen rychlý skener a
tisková mechanika, ale také vestavěná paměť o velikosti 192 MB. Kvalita tisku i
kopírování byla průměrná, můžeme ji srovnat s výtisky Minolty 130f, ale méně
již s kvalitním tiskem Brotheru. Krytí barev v šedé škále bylo velmi dobré a
fonty písma i kontrolní čáry vektorové růžice byly vytištěny přesně. Skener se
může chlubit velmi krátkou dobou snímání dokumentů, pracuje ale jen v
černobílém režimu nebo ve stupních šedé, což je v dnešní době spíše nevýhodné.
Absolutorium si Ricoh Aficio 1515 PS zaslouží za nejnižší provozní náklady v
přehledu.

HP Color LaserJet 2820
Přestože název produktu společnosti HP označuje produkt jako Color LaserJet,
jedná se o plnohodnotné multifunkční zařízení, které může tisknout, skenovat a
kopírovat, a to černobíle nebo barevně. V prvním případě potěší zákazníka
rychlostí opakování 19 stran A4 za minutu, ve druhém jen doplní celkovou
využitelnost o tisk 4 barevných stran za stejný časový úsek. Technická
specifikace produktu hovoří o maximální měsíční zátěži 30 000 výtisků, tomu
však neodpovídá konstrukční řešení výklopného čelního podavače, do nějž se
vejde jen 150 listů papíru. Skener pracuje v nezvykle vysokém optickém
rozlišení a jeho víko na svém hřbetu nese i automatický podavač předloh.
Ovládací panel výrobku je umístěn před skenerem, poskytuje okamžitý přehled o
výdrži spotřebního materiálu a je doplněn tlačítky pro vstup a pohyb v menu. Na
levé straně displeje se nachází numerická klávesnice, vpravo od displeje jsou
tlačítka pro spuštění a úpravy režimů skenování nebo kopírování. Kromě
standardního USB 2.0 rozhraní je testované zařízení vybaveno také ethernetovou
zásuvkou. Ovladače tisku nabízejí v případě monochromatické práce dvojici
režimů s rozlišení 600 nebo 1 200 dpi a pro barevný tisk je připraveno jediné
rozlišení 600 dpi, které ale využívá technologii vyhlazování ImageRet 2400.
Pokud zařízení připojíte pomocí USB kabelu, můžete pomoci utility Nástroje HP
řídit kopírování i skenování přímo z pracovní plochy počítače a zároveň
odesílat data elektronickou poštou. Barevný tisk s PCL 6 nebo PS3 ovladačem je
poměrně kvalitní, ale po vytištění 6-7 stran dokumentu dochází ke kalibraci
zařízení a tento fakt celkovou dobu tisku podstatně snižuje. Při testu skeneru
jsme nenarazili na výraznější barevné odchylky nebo chyby v přesnosti snímání.
Pořizovací cena je poměrně zajímavá, neboť se vyrovná výrobkům s černobílým
provozem. Mnoho spokojenosti jsme ale neprojevili po zjištění celkových
provozních nákladů, které jsou nezvykle vysoké.

Oki C5510 MFP
S testem multifunkčních zařízení se rozloučíme popisem rychlého barevného
produktu společnosti Oki. Při tisku a kopírování rychlostí 12 barevných nebo 20
černobílých stran formátu A4 za minutu využívá LED technologii s obrazovými
válci a tonerovými zásobníky umístěnými v produktu v řadě za sebou. Při tisku
je tedy podstatně rychlejší než konkurenční produkt HP se čtyřprůchodovým
tiskovým systémem. Oki C5510 MFP je složeno ze spodní tiskárny a vrchního
skeneru, který je na obou stranách doplněn podpěrami zapadajícími do víka
tiskárny. Podavače papíru mají kapacitu 300 a 100 listů, výstup tisku může být
směrován na horní plochu tiskárny nebo na zadní výklopnou přihrádku. Celkový
počet uložených výtisků může dosáhnout až 350 listů. Ovládací panel je vybaven
dvouřádkovým displejem a směrovými tlačítky, na levé straně je numerická
klávesnice a dále vedle ní podsvícené diody k nastavení režimů práce. Vpravo od
displeje se nacházejí ovládací prvky monochromatického i barevného kopírování a
drobná tlačítka pro vstup do menu, resetování přístroje a spuštění šetřícího
režimu. Skener a tiskárna má vlastní vypínač, skener tedy může fungovat i v
případě, že je tiskárna vypnutá. Toto opatření je poměrně úsporné a skener,
který zároveň slouží pro odesílání dokumentů do předvolených či zadaných
e-mailových schránek či FTP adresářů, tak může samostatně pracovat jako běžný
digital sender. TWAIN driver pro černobílé i barevné snímání dokumentů nabízí
dostatečný počet pracovních rozlišení. Při práci je skener jen mírně pomalejší
než model Ricoh Aficio, 1515 na rozdíl od něj ale pracuje i v barevném režimu.
Oki C5510 MFP svou převahu prokázal při rychlém barevném kopírování
vícestránkových úloh i při tisku dokumentu PDF. Při testech jsme narazili na
několik menších problémů. Výtisky jsou po zpracování lesklé díky novému složení
toneru a vypadají velmi dobře, přesto nám vadil posun barev do teplejších
odstínů, který je patrný zejména u tělových barev. Při kopírování je tomu
naopak tmavší červené plochy jsou o pár odstínů světlejší. Přístroj bohužel
nenabízí žádné nástroje, kterými by bylo možno barevné posuny korigovat. Oki
C5510 MFP je nejdražším zařízením v našem přehledu, cenu ale ospravedlňuje
celkový výkon. V porovnání provozních nákladů je při černobílém tisku a
kopírování na úrovni Brotheru, barevný režim je však dražší než v případě
výrobku HP.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.