Multifunkční pracanti

Zamávejte na rozloučenou tiskárně dole v hale a faxovacímu přístroji, kopírce a skeneru, které jsou vedle. Multifunk


Zamávejte na rozloučenou tiskárně dole v hale a faxovacímu přístroji, kopírce a
skeneru, které jsou vedle. Multifunkční zařízení (MultiFunction Printer, dále
jen MFP) spojují funkce těchto čtyř přístrojů do jednoho a slibují, že ušetří
místo, peníze, odstraní potíže s údržbou a poskytnou sofistikovaný document
management. Na následujících řádcích vám představíme celkem šest takových
zařízení střední velikosti z dílen renomovaných společností, jakými jsou HP,
Konica Minolta, Kyocera Mita, Ricoh a Toshiba.
Všechna multifunkční zařízení, která jsme testovali, disponovala černobílým
laserovým mechanismem s výkony 35 nebo 40 str./min a byla schopná v rámci sítě
tisknout, kopírovat a skenovat (většina byla připravená i faxovat, ale tuto
funkcionalitu jsme nezkoušeli). Každé MFP bylo vybaveno podavači dokumentů o
různé velikosti, duplexními jednotkami, plochými (deskovými) skenery, zásobníky
papíru a interními pevnými disky pro lokální uložení souborů. (Většinu zařízení
jsme testovali se standardním výstupním zásobníkem.) Každý dodavatel ke svému
zařízení nabízí mnoho dokončovacího příslušenství, určeného pro stohování,
sešívání, děrování, nebo dokonce ohnutí ve hřbetu a výrobu složených brožur.
Produkty společností Hewlett-Packard LaserJet 9040mfp a Xerox WorkCentre Pro 35
pro dokončovací operace (jde o tzv. finišery) vyžadují externí zařízení.
Moderní MFP při zpracování dokumentů nabízejí užitečné "finty". Například při
práci stroje dokáží sdružit skenované nebo kopírované dokumenty do jedné
výstupní úlohy. Dále dovolují přerušit práci stroje (zastavit zpracování
konkrétní úlohy), zpracovat jinou a potom se vrátit k té přerušené, což je
užitečné při návalu práce. Je možné také změnit pořadí úloh ve frontě. Abychom
uplatnili všechny výše zmíněné dovednosti, vyžadují tato multifunkční zařízení
doplňující zdroje. Nejdříve se proto ubezpečte, že máte k dispozici dostatek
prostoru pro hlavní jednotku a finišer. Hlavně si zkontrolujte své elektrické
možnosti všechny stroje, které jsme testovali, odebírají od 1,1 do 1,5 kW a
většina vyžaduje nebo preferuje samostatnou zásuvku.
Na místě je ještě jedno dodatečné upozornění. Každý systém, který jsme
testovali, má oddělené oblasti určené běžným uživatelům a další pro
administrátora (chráněné heslem). Žádný však neposkytuje adekvátní skryté
nástroje administrátora pro řízení přístupu ke specifickým možnostem zařízení.
Pokud tápající nebo všetečný uživatel změní jazyk řídicího panelu na kandži
(japonštinu), bude volání servisu pro navrácení panelu do původní podoby
nevyhnutelné.
IT oddělení firem, které jsou zvyklé nakupovat zařízení přímo za pevné ceny,
čeká nemilé překvapení. Multifunkční zařízení mají cenu postavenou na modelu
firemní kopírky, kde je normální leasingová a servisní smlouva a všechno cena
zařízení, spotřební materiál, cena za stránku, podmínky leasingu, financování
je nepublikované a je předmětem jednání. Z tohoto důvodu uvádíme pouze koncové
ceny, jež firmy uvádějí v ceníku, je-li k dispozici.

HP LaserJet 9040mfp
LaserJet 9040mfp firmy Hewlett-Packard je mezi testovanými MFP jedinečný ve
třech směrech: můžete jej koupit přímo, třeba po internetu, má jednoletou
záruku (rozšířitelnou na tři roky za 2 899 dolarů) a je navržený tak, aby si ho
mohl uživatel sám nainstalovat (měli jsme sice několik problémů při rozbalování
a nastavení; pár krátkých telefonátů do servisu HP to ale spravilo). Některé
kanceláře samozřejmě takto koncipované (méně komplikované) zařízení uvítají,
zejména když poskytuje vysoký výkon a mnoho dalších užitečných vlastností.
Zaznamenali jsme ale drobné problémy s konstrukcí a kvalitou obrazového
výstupu, jež nám trošku pokazily dojem z tohoto jinak silného soutěžícího.
Stejně, jako je tomu u Xerox WorkCentre Pro 35, i HP dodává k LaserJetu 9040mfp
dokončovací jednotku (finišer) ve formě doplňkového zařízení, které rozřazuje,
stohuje, sešívá a ohýbá ve hřbetu složené brožury. K dispozici jsou rovněž i
další finišery.
Tiskárna LaserJet 9040mfp je obecně důkladně a dobře navržená. Zásobníky papíru
pracují hladce a automaticky rozlišují velikost papíru. Dvojitý skener
zachycuje obě strany listu papíru najednou v jednom průchodu, šetří tak čas a
opotřebování podavače. LaserJet 9040mfp byl mezi testovanými zařízeními jediný,
který ze skeneru nabídl barevný výstup. Za zmínku dále stojí fakt, že řadič
obsahuje otvor pro kabelový zámek. Nelíbilo se nám, že hlavní vypínač na přední
straně je nechráněný, během testování jsme o něj totiž několikrát zavadili.
Při testování tohoto zařízení jsme měli potíže při používání řídicího panelu.
Například jsme přišli na to, jak náhodně očíslovat stránky brožur. Zdlouhavé je
z panelu nastavování IP adresy, které je ukryto příliš hluboko v nabídkách menu
(tento úkol můžete také vykonat pomocí softwaru JetAdmin). Pokud budete chtít
přerušit úlohu, musíte namísto zvláštního tlačítka (které naleznete u systémů
Konica Minolta a Toshiba) použít funkci z LCD obrazovky.
V testech rychlosti a kvality výstupu si LaserJet 9040mfp počínal se střídavými
úspěchy. Textové dokumenty stroj kopíroval rychlostí 38,1 str./min, což byl
druhý nejlepší výsledek. Textové dokumenty tiskl solidní rychlostí 23,1
str./min, s grafikou a výsledkem 6,3 str./min rovněž skončil ve středu pole.
Kvalita textu nás ale zklamala: Písmena všech velikostí a fontů byla obklopená
slabým kruhem toneru (tzv. haló efekt). Stejný jev jsme pozorovali u dvou
dalších zařízení. Tištěná grafika vypadala mnohem čistěji, kvalita kopií
tiskárny LaserJet 9040mfp byla sice trochu slabší, ale celkově dobrá. Při
skenování text a čárová grafika vypadaly docela ostře, ale samotná grafika byla
zrnitá, chyběly detaily a vytvářelo se moaré.

Konica Minolta Di3510f
Multifunkční zařízení Konica Minolta Di3510f se pyšní bohatými vlastnostmi,
zejména co se týká faxování, na nás ovšem zapůsobila i dobrou kvalitou výstupů;
ke zvládnutí jejího rozhraní ale budete potřebovat nějaký čas navíc.
Konica Minolta Di3510f nabízí některé neobvyklé vlastnosti. Byl to jediný
testovaný systém, který může počítat stránky při vícenásobném kopírování, ale
neumí přidat normální čísla stránek. Dále dokáže zmenšovat nebo zvětšovat výšku
a šířku skenovaného obrázku v různém rozmezí (nezávisle na osách X a Y), což je
užitečné pro kopírování na již předtištěné stránky. Další zajímavou funkcí je
Výmaz knihy, jež u kopie vyčistí okraje kolem hřbetu při snímání rozprostřených
dvoustran knihy. Systém může také skenovat do počítače pomocí stálého
nastavení, vytvořeného na ovládacím panelu Di3510f dotykovými tlačítky řízenými
utilitou IP Scanner. A něco extra: Pokud budete potřebovat ovládací panel
očistit, můžete jej kdykoliv vypnout, (aniž byste pak cokoliv aktivovali).
Pokročilé schopnosti faxu zahrnují podporu F kódů: Jde o proměnné, které
doručují faxy na specifické adresy, o řízení dokumentů v odesílané frontě a o
další úlohy. Řetězové vytáčení vám dovoluje ukládat faxová čísla odděleně od
kódů oblastí a potom je jen kombinovat při odesílání. Systém také může ukládat
příchozí faxy přechodně do paměti, aby se vyhnul jejich nakupení a následným
kolizím.
Konica Minolta Di3510f však má i některé slabé stránky. Tou nejmarkantnější je
menu ovládacího panelu, které může neškoleného uživatele zmást. Například výzva
pro opuštění menu bez uložení změn je často představována tlačítkem OK, namísto
Storno nebo funkce skenování do PC (scan-to-PC) je umístěna ve faxových menu.
Poslední výtku směřujeme na adresu toneru. Pokud jej odstraňujete, nádobka se
sama neutěsní, čímž riskujete velké znečištění.
Konica Minolta Di3510f se zařadila mezi zařízení, jejichž kvalita výstupu patří
k těm lepším (byla ale při různých úkonech odlišná). Di3510f v našich testech
dokázala kopírovat rychlostí 38,1 str./min, avšak tištěný text a grafiku
produkovala ve vlažnějším tempu s rychlostmi 23 a 4,8 str./min. Tištěný text
vypadal ostře a čistě, grafika byla jemná a obsahovala detaily. Dobře vypadal i
naskenovaný text a pérovky, ale černobílá fotografie působila mdle a monotónně.
Co se týká kopírování, byl na tom nejlépe kopírovaný text, ale grafika byla
nevýrazná, přestože obsahovala detaily.

Kyocera Mita KM-4035
Vzpomínáte si na úsloví "vytvořené pro pohodlí, nikoliv pro rychlost"? Kyocera
Mita KM-4035 toto heslo bezezbytku naplňuje, je rychlá, ale ne komfortní.
Konstrukce tohoto stroje rachotí a komponenty tiskárny a skeneru vyžadují
samostatné ethernetové porty. Toto multifunkční zařízení je ale velmi rychlé,
nicméně kvalita jeho výstupů je špatná.
Při kopírování textu jsme tiskárně naměřili rychlost 39,8 str./min a 27,8
str./min dokázala zvládnout při tištění textu. Oba výsledky byly mezi
testovanými stroji nejlepší. V rychlosti tisku grafiky skončila Kyocera s
výsledkem 10,5 str./min. druhá za zařízením Ricoh Aficio 2035e.
Kyocera KM-4035 nabízí mnoho promyšlených vlastností. Můžete například skenovat
různé dokumenty na její interní pevný disk a nasměrovat je k vytištění jako
skupinu což je užitečné při jejich provázání se souvisejícími formuláři. Ve
frontě úloh může každý přeskakovat ty nevyřízené. Pokud kopírujete, můžete pro
opětovné použití úlohu uložit a přiřadit její nastavení některému tlačítku.
Jiná multifunkční zařízení v tomto ohledu vyžadují samostatný programovací mód.
Při skenování do PC můžete určit dávku jménem souboru a systém bude automaticky
přiřazovat sériové číslo každému dokumentu v dávce.
Faxová část KM-4035 je schopná zašifrovat faxy vyměňované s jinými zařízeními
Kyocera. Také faxuje "štafetově" to znamená, že faxuje nějakému zařízení s
instrukcí předat fax dalšímu zařízení. Při výpadku proudu chrání vnitřní UPS
(nepřerušitelný zdroj napájení) tok faxů přibližně jednu hodinu. Kyocera Mita
KM-4035 co do kvality tiskového výstupu upřednostňuje text před grafikou. Text
tiskla při běžných rozměrech docela dobře, ale při jeho zvětšení vykazoval
kostrbaté okraje. Grafika se stupnicí šedi obsahovala pruhy. Skenovaný text
naopak vypadal čistě a čitelně, naproti tomu skenovaná grafika působila špinavě
a tmavě. Kopírovaný text byl rovněž skvělý, ale kopírovaná grafika nasnímala
moaré vzory a náhodné proužky.
Multifunkční zařízení KM-4035 by dle našeho názoru mělo být snadnější na
používání. Při práci s ovládacím panelem menu nabízí často nelogickou
terminologii, jako je Close na místě, kde bychom očekávali Enter a Back nebo
Stop namísto Cancel. Stroj vám také posvítí do očí světlem ze skeneru, kdykoliv
začínáte zavírat kryt pouze Xerox WorkCentre Pro 35 byl v tomto směru stejně
tak nepříjemný.
Náš testovaný systém disponoval objemnými zásobníky: dva měly kapacitu 500
listů a víceúčelová přihrádka vestavěná ve stroji pak nabízela další kapacitu.
Spodní zásuvku je možné vyměnit za dvojitý podavač rovněž na 500 listů. K
dispozici je i velký výběr vysokokapacitních podavačů, dokončovacích zařízení a
doplňků pro manipulaci s papírem.

Ricoh Aficio 2035e
Mezi testovanými zařízeními nejvíce zabodoval Ricoh Aficio 2035e. Tento stroj
totiž spojuje vysokou rychlost s velmi dobrou kvalitou výstupu a navíc jeho
mnohé prvky se obecně daly snadno používat. Jestliže Aficio 2035e splňuje vaše
požadavky a můžete docílit slušnou cenu, vidíme velmi málo důvodů, proč vaše
nové multifunkční zařízení hledat jinde.
Tiskárna Aficio 2035e si nás získala svými užitečnými a přístupnými možnostmi.
Zařízení tiskne v podavači dokumentů červenou tečku na odeslané faxy. Jedná se
sice o zastaralou, ale účinnou techniku identifikace odeslaných stránek, kterou
žádný jiný systém v testu nenabízí. Aficio 2035e na vás zapípá, jestliže
necháte originál na skle skeneru, a kontrolky vás upozorní na další problémy,
takže nepotřebujete příliš podrobně studovat LCD displej. Ricoh Aficio 2035e
byl také jediným z testovaných přístrojů, který podporuje tři faxové linky;
deska jedné faxové linky stojí 1 095 dolarů a za každou další zaplatíte 650
dolarů.
Ovládací panel Ricohu má jasně označené mechanické a obrazovkové klávesy,
logickou strukturu menu i informativních výzev. Zajímavá je funkce Generation,
která přímo odstraňuje špatné kopie. Když zmenšujete a kopírujete více než
jednu stránku na list, můžete číslovat buď každý list, nebo každou zmenšenou
stránku. Tlačítko přerušení pozastaví kopírování nebo skenování tak, aby běžela
jiná úloha, a potom Aficio 2035e spustí zadržovanou úlohu od místa přerušení.
Rychlost Aficio 2035e a kvalita zobrazení na nás udělaly dojem. Toto
multifunkční zařízení kopírovalo text rychlostí 34,9 str./min velmi blízko své
maximální rychlosti (35 str./min), což bylo více než ostatní testovaná MFP
zařízení. Grafiku zvládá vyprodukovat rychlostí 12,1 str./min a text 27,3
str./min, což je opět nejlepší výsledek mezi stroji se stejným nebo rychlejším
tiskovým mechanismem. Model Aficio 2035 tiskl téměř dokonale text a čistou a
přesnou grafiku a stejně pěkně kopíroval text. Pouze skenovaná a kopírovaná
grafika nás mírně zklamala, vypadala tmavě, špinavě a měla nestejnou kvalitu.
Avšak dokonce i vysoce oceňované Aficio 2035e má své neduhy. Byli jsme
upozorněni, abychom příliš netlačili na přítlačnou desku skeneru, z obavy, aby
se neohnulo šasi. Ostatní testovaná MFP zařízení měla podobný design, takže
jsme ocenili otevřenost Ricohu. Zásobníky papíru vyžadovaly spoustu ručního
nastavování například musíte nastavit stupnice uvnitř zásobníku, abyste stroji
řekli, jaký papír je nainstalovaný, a potom nalepit jednoúčelové štítky zvenku.

Toshiba e-Studio 350
Podobně jako u systémů Ricoh nebo Konika Minolta je i zařízení Toshiba e-Studio
350 relativně malé a plně vybavené. Ačkoliv je ve všech ohledech rychlé a
nabízí mnoho vlastností, výstupní kvalitu dokumentů musíme označit za
průměrnou, rovněž co do snadnosti použití má Toshiba ještě nějakou tu rezervu.
Ovládací panel Toshiby e-Studio 350 vyžaduje stisknutí mnoha tlačítek, ale tyto
postupy mají obvykle svůj smysl. Jako příklad za všechny můžeme uvést funkce
Trim a Mask (výřez/maskování). Pomocí takto pojmenovaných tlačítek označujete
oblast, kterou chcete kopírovat nebo skenovat, jako byste použili pravítek
umístěných okolo skla skeneru. Žádné jiné testované zařízení tuto funkčnost
nenabízí.
E-Studio 350 také mnoho funkcí zjednodušuje. Například můžete nasnímané stránky
do PC poslat ad hoc napsáním cesty a názvu adresáře na ovládacím panelu
(vytvoříte tak novou složku klienta). Některá pracoviště sice mohou v tomto
případě zvažovat jistá bezpečnostní rizika, ale je to mnohem pohodlnější, než
programovat šablonu. Šablony lze samozřejmě rovněž modifikovat a přejmenovat,
abyste se vyhnuli vytváření nových. Příprava práce je trochu komplikovanější,
vyžaduje, abyste ukládali každé naskenování na interní pevný disk.
Výkon zařízení e-Studio 350 je akceptovatelný, co do rychlosti tisku a
kopírování se nachází někde uprostřed startovního pole. Bohužel tištěný text
byl konzistentně světlý (jakoby vybledlý). Menší velikost písma navíc vypadala
vlnitě a větší písmena měla naopak zoubkované hrany. Skenovaný a kopírovaný
text vypadal šedavě a nepřesně a skenované a kopírované fotografie byly tmavé a
tečkované.
Na závěr bychom ještě měli dvě výtky: Instalované zásobníky nenabízejí
automatickou detekci velikosti papíru a uvítali bychom rovněž lepší zajištění.
Toshiba vyvíjí přepisovatelný hardwarový klíč, který se vkládá do USB portu
e-Studia 350. Takováto modulární funkčnost je sice u multifunkčních zařízení
obvyklá, ale myslíme si, že by se moduly měly zamykat uvnitř stroje.

Xerox WorkCentre Pro 35
Zařízení Xerox WorkCentre Pro 35 nabízí dlouhý seznam vlastností a celkově
dobrou kvalitu výstupů. Použití některých možnosti by mohlo být snazší, avšak
rychlost tohoto stroje je nevýrazná.
Z větší části na nás udělaly dojem zejména možnosti kopírování. Při snímání z
vázaného originálu můžete zpracovat jednu stránku z dvojstrany. Funkce Image
Shift vám přitom umožní posunout skenované obrázky od hřbetu více do stránky.
Další zajímavá funkce Background Suppression udělá čitelnými naskenované
dokumenty z tmavých nebo barevných papírů. Pokud programujete složitou úlohu,
můžete změnit nastavení během zpracování. Na druhé straně nemůžete zpracovávat
úlohu, která vyžaduje ručně vkládané dokumenty, všechny části totiž musejí
projít podavačem dokumentů. To samé platí pro zdvojené kopírování "two-up".
Xerox nabízí mnoho vlastností, které usnadňují provoz. Například, nastavení
vodítek papíru uvnitř zásobníku automaticky přenáší informaci o rozměru do
systému a změní štítek s rozměrem na vnější straně zásobníku. Když nemůže
WorkCentre Pro 35 dokončit úlohu (jestliže není řekněme dostatek určitého
papíru), odloží ji stranou a pokračuje s dalšími z fronty. U všech ostatních
testovaných systémů to fungovalo mnohem koplikovaněji.
I přes snadné používání panelu jsme narazili na několik složitostí. Při
faxování nemůžete přidat ad hoc komentář na titulní stránku, musíte jej
nejdříve vepsat do okna, uložit ho a potom teprve můžete přidat komentář na
titulní stránku. Podobně jako v případě stroje Kyocera KM-4035 nám vadila
skutečnost, že při zavírání krytu při kopírování nebo skenování vám snímací
jednotka WorkCentre Pro 35 silně svítí do očí.
Při započetí testování jsme u WorkCentre Pro 35 narazili na jeden zádrhel:
Abychom mohli tisknout v našem testovacím prostředí, které zahrnovalo server s
nainstalovaným OS Windows 2000 Server, potřebovali jsme hotfix. Získání
takového hotfixu obvykle vyžaduje telefonování přímo Microsoftu, ale Xerox v
době vzniku tohot článku s Microsoftem připravoval smlouvu pro distribuci
hotfixu zákazníkům, kteří se setkají s obdobnými problémy.
Xerox WorkCentre Pro 35 prošel našimi testy kvality zobrazení a rychlosti se
střídavými úspěchy. Text všech rozměrů produkovaný tiskovým mechanismem vypadal
velmi čistě a hlavně byl černý, i když některá menší písmena občas byla trochu
bledší. Skenovaná grafika byla dobrá v detailech a působila třírozměrně, díky
jemnému vyváženému tónování. Kopírovaný text rovněž vypadal dobře, ale
kopírovaná grafika byla příliš tmavá. Co do zjištěných rychlostí tak textové
dokumenty zařízení kopírovalo nadprůměrnou rychlostí 35,7 str./min, avšak
tištěný text a grafika zaostávaly za průměrem s rychlostmi 19,9 a 5,6 str./min.
Stejně jako HP LaserJet 9040mfp vyžaduje i WorkCentre Pro 35 externí
dokončovací zařízení. Náš testovaný systém přišel se sešívačkou a stohovacím
zásobníkem na 2 000 listů, toto zařízení lze ještě doplnit o děrovačku. Ale na
rozdíl od přizpůsobivé děrovačky některých jiných strojů nabízí Xerox odlišné
příslušenství s dvoubodovým, tříbodovým nebo čtyřbodovým děrováním jejichž
výměna vyžaduje servisní zásah.Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.