Multimédia na filmovém festivalu

V Olomouci se ve dnech 1.-5. května 2000 konal mezinárodní festival dokumentárních, vědeckých, populárněvědeckých, ...


V Olomouci se ve dnech 1.-5. května 2000 konal mezinárodní festival
dokumentárních, vědeckých, populárněvědeckých, didaktických a multimediálních
pořadů. Svým 35. ročníkem překročil festival Academia Film Olomouc, který
tradičně pořádá Univerzita Palackého, práh 3. tisíciletí. Přehlídka soutěžních
pořadů z různých částí zeměkoule umožnila zpřesnit představu, do jakého světa
současná filmová, televizní a multimediální produkce vstupuje a jak jej může
pomoci formovat. Motto tohoto ročníku "Společný svět" předznamenalo zaměření
doprovodného programu soutěže. Návštěvníci festivalu našli prostor k zamyšlení
nad společnou odpovědností za zemi, na níž žijí lidé nejrůznějších ras,
národností a vyznání, ale také lidé zdravotně postižení, ohrožené děti i
senioři, jimž mohou moderní technologie, multimédia nevyjímaje, v mnoha směrech
pomoci.
Několik krátkých otázek jsme tentokrát položili PhDr. Janu Schneiderovi, který
je jako ředitel festivalu zástupcem pořádající univerzity. Partnerská firma
Cesnet vytvořila podmínky pro zpřístupnění soutěžních pořadů prostřednictvím
Internetu, proto dostane slovo Ing. Martin Černý. Ing. Pavel Pokorný
reprezentuje firmu Simopt, která se stala prvním držitelem ceny našeho časopisu
za nejlepší český multimediální CD-ROM.
Kdy a proč byla do festivalu zařazena sekce multimédií?
Poprvé to bylo v roce 1997. Festival se od svých počátků orientoval na pořady,
které lze uplatnit ve vyučovacím procesu a vždy také sledoval vývoj nových
technologií (koneckonců prezentace nových technologií ve vyučovacím procesu je
i v podtitulu festivalu). Proto zařazení sekce multimédií bylo pouhým logickým
krokem, který odpovídá cílům naší přehlídky. Možnosti, které má, hrají pro
výuku, vzdělávání, nebo možná lépe a šířeji pro poznávání, nezastupitelnou
roli. A když se CD-ROMy v polovině 90. let staly svébytným médiem, které
rozvíjí svůj vlastní specifický "jazyk" a které má své postavení v šíření
informací, neváhali jsme. A nelitujeme toho, protože o multimédia je mezi
veřejností a zdaleka nejen tou odbornou velký zájem a naše "Mediafórum", kde si
každý může program vyzkoušet, je neustále plné.
Myslíte si, že rozvoj Internetu zasáhne do projekce?
Rozhodně ano. Zkoušeli to už v loňském roce. Prezentace soutěžních pořadů
běžela prakticky paralelně s promítáním v projekčních sálech. K tomu jsme
přidali jisté zpravodajství z Academia filmu, tedy záznamy z nejrůznějších
akcí, které se zde uskutečnily, rozhovory s tvůrci atp. Technologický pokrok
jde velmi rychle kupředu, a tak letos byl přenos mnohem kvalitnější. Změnili
jsme však způsob prezentace. Každý zájemce si mohl vybrat podle svého vlastního
zájmu z videodatabáze asi 80 snímků právě ten, který ho zajímá. Počítáme s tím,
že Academia film na Internetu bude doprovázet klasickou projekci i nadále. A
věříme, že zájem o takovou prezentaci poroste, jak ze strany tvůrců, tak ze
strany diváků.
Co bylo hlavním důvodem vašeho partnerství na AFO 2000?
Jedním z těch hlavních bylo kromě tradiční spolupráce s Univerzitou Palackého v
Olomouci ověření nasazení technologie RealVideo pro přenos audio a videosignálu
na vyžádání v prostředí vysokorychlostní výzkumné počítačové sítě TEN 155 CZ.
Do jaké míry si myslíte, že může Internet zasáhnout v současné době do oblasti
multimediálních pořadů?
Může, a to značně. Zejména v oblasti vysokorychlostních sítí jako nové
alternativní přenosové médium s velkými možnostmi propojení obrazu, zvuku,
textu a jiných médií s možností vzájemné interakce.
Komu je váš CD-ROM primárně určen?
Komukoliv ve věku 12-102 let. Komukoliv, koho zajímá taková malá učebnice
fyziky, chemie, biologie a pár dalších předmětů. Každému, kdo se chce
prostřednictvím multimediálního CD-ROMu vydat na exkurzi od vodního kola po
termonukleární reakci. Od středověkých alchymistů k Einsteinovi. Od větrného
mlýna k atomové elektrárně. Zkrátka pro každého, koho baví listovat v sumáři
poznatků pár tisíců let lidských dějin o tom, co hýbe světem od jeho stvoření.
To cédéčko je prostě pro každého, kdo se chce něco dozvědět o energii. Je o
všech jejích druzích a formách, vzniku a přeměnách, využití a uchovávání. A
především také o tom, jaký vliv má na člověka a jeho život.
Není to trochu příliš velké sousto?
Je, ale snad jsme to zvládli se ctí. Encyklopedie obsahuje obrovské množství
informací to je výhoda tohoto média. A zároveň jsou všechny dostupné různým
skupinám uživatelů laickým i odborným. Vymysleli jsme dva způsoby, jak se
seznamovat s obsahem encyklopedie: Posaďte se pohodlně před monitor a nechte se
unášet po vlnách poznání snadno přístupnou formou mluveného slova doprovázeného
obrázky. Šťastní rodičové mohou vyslat na plavbu v hodinách fyziky tonoucí
potomky. Určitě to ocení. Anebo se začtěte do detailního výkladu připraveného
ve formě hypertextových dokumentů.
0 1329 / wepn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.