Multimediální atlasy směřují na vánoční trh

Především na vánoční trh směřují nově uváděné atlasy: Multimediální atlas Prahy a Ortofotoatlas Prahy od firmy ...


Především na vánoční trh směřují nově uváděné atlasy: Multimediální atlas Prahy
a Ortofotoatlas Prahy od firmy MultiMedia Computer. Kromě užitné hodnoty nelze
zapomínat ani na fakt, že mapy mají nespornou funkci estetickou.
Společnost MultiMedia Computer je v oblasti počítačové kartografie známá
především svým geografickým informačním systémem MaGIS. Z jejích zkušeností v
této oblasti vyplývá i aktivita na poli CD-ROMů, které jsou připravovány
především ve spolupráci s Kartografií Praha (tedy jakási záruka kvalitních
vstupních dat).
Oba disky jsou k dispozici v češtině, němčině i angličtině. Vzhledem ke svému
obsahu (včetně centra města, přehledu památek apod.) směřují tedy produkty
nejen do rukou českým uživatelům, ale mohou stejně dobře posloužit i k
propagaci české metropole v zahraničí.
Multimediální atlas Prahy mj. obsahuje administrativní ma-pu, dopravní část,
informace pro turisty. Pro centrum města jsou k dispozici i letecké snímky.
Mapy z produkce MMC potěší velmi příjemným rozhraním. Díky OLE, dynamickému
HTML a DCOMu běží aplikace přímo v prostředí Microsoft Internet Exploreru 4.x
(nad 32bitovými Windows). Samozřejmostí je možnost zobrazení řady prvků
(objektů), vyhledávání, měřičské funkce... Navíc, v jistém smyslu se jedná
spíše o službu než o software. MMC totiž na svém serveru nabízí aktualizaci
údajů (změny v dopravě). Funkčnost CD-ROMů je i jinak možné zvýšit díky
Internetu (hyperlinky na webové stránky pražských institucí apod.).(pah)
8 2798 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.