Multimediální encyklopedie výtvarného umění

S tím, jak se počítače stávají každodenní součástí našeho života, roste i počet nově vydávaných naučných a ...


S tím, jak se počítače stávají každodenní součástí našeho života, roste i počet
nově vydávaných naučných a zábavných titulů na CD-ROM. Encyklopedie, kterou vám
v dnešním testu představujeme, je logickým pokračováním ediční činnosti
nakladatelství LEDA v oboru všeobecně vzdělávacích a specializovaných CD-ROMů.

Obsahová stránka
Přináší systematický výklad více než 2 000 nejdůležitějších pojmů a skutečností
ze světového a českého výtvarného umění, tematicky je lze rozdělit do
následujících oblastí:
malířství,
sochařství,
grafiky,
a ostatních výtvarných činností.
Časově je náplň pojata co nejšířeji, od pravěku až po dobu současnou. Čtenář
zde nalezne popisy výtvarné techniky, materiálů, nástrojů, kompozice, motivů,
symbolů, barev, tvarů, slohů, směrů a hnutí, teorie a historie výtvarného
umění, sběratelství, obchodu s uměním a další aspekty výtvarného umění.
Velmi užitečné je vysvětlení nejznámějších postav jak z antické, tak i
křesťanské mytologie a ikonografie, které je zejména užitečné při studiu
staršího umění. Zajímavé jsou rovněž postřehy o paralelách, např. kultu
Mariánského a kultů egyptské Isidy, sumerské Inanny a akkadské Ištary ve
starověku.
Vedle vysvětlujících hesel je zařazen také rejstřík jmen, kde jsou uváděna
nejzákladnější data narození, úmrtí, místo působení a obor činnosti. To je vše
k osobnostem. Další informace jsou již rozptýleny po vysvětlujících heslech,
např. Gauguin se vyskytuje ve 20 heslech.
Autorem textu je PhDr. Jan Baleka. Hesla jsou doplněna přibližně 700
ilustracemi a 50 hudebními ukázkami, jež mají charakterizovat jednotlivá období
a umělecké směry.

Uživatelské rozhraní...
... je podobné jako u České multimediální encyklopedie.
Ovládání uskutečňuje se rozbalovacími nabídkami a tlačítky na liště. Nabídky
SOUBOR, OKNO a INFO jsou na obvyklých místech. Tlačítka zdvojují nejdůležitější
funkce. U tlačítek jsem postrádal bublinkovou nápovědu. Nastavení způsobů
vyhledávání ve vlastním okně.
Hledání je spíše podle klíčových slov nežli podle hesel. Funkce Hledat, volaná
přes ikonu nebo z roletové nabídky HLEDAT, nabízí slova nebo sousloví,
popřípadě krátké věty. Při zadání sousloví nezáleží na pořadí, což je vlastnost
u slovníků poměrně málokdy dostupná. Mo-hu tedy klidně zadat "jehla suchá" a
bezpečně se najdou všechna hesla, kde se tato slova vyskytnou.
Podobně jako Česká slovníková databáze, je i tato encyklopedie vybavena
algorit-my pro vyhledávání slov podobných. Slouží to jednak v okamžiku, kdy
neznáme přesně pravopis, nebo když u cizího jména či slova známe jen
vyslovovanou formu. Zkoušel jsem algoritmus nachytat zadáními typu "šagal" nebo
"gogén", ale vždy mezi nabídkami byla ta správná.
Další pomůckou pro vyhledávání je tzv. morfologický fulltext. To znamená, že
při zadání jednoho tvaru ohebného slova se najdou i tvary další: např. zadáme-
li "paleta", najdou se i výskyty "paletou" apod.
Práce s okny každé otevřené heslo se nachází ve svém okně. Okna lze zmenšovat,
aby se snáze skákalo. Jinak do otevřeného okna lze skočit také přes roletovou
nabídku OKNO, kde kromě položky na uzavření okna se nachází veškerá otevřená
okna s ikonkou informující, zda se jedná o heslo, reprodukci nebo zvukový
záznam. Zvýrazněním se skáče.

Poznatky z provozu, připomínky
Velikost písma je možné nastavovat v rozmezí 8 až 16 bodů, typ písma je neměnný.
Funkce Okna-Na celou obrazovku obraz nezvětšuje, pouze jej vycentruje na
obrazovku. Její použití má význam pouze u obrazů, kde vodorovně či svisle
dostáváme posuvník. Toto je způsob, jak zhlédnout obraz celý.
Funkce Záložka umožňuje vytváření záložek, jejichž jména se buď shodují s
heslem, nebo můžeme označit vlastním pojmenováním. Záložka je vždy jen k heslu,
nikoli k určitému místu v rámci hesla. Podle záložek lze později v encyklopedii
vyhledávat a hesla otevírat.
Funkce Kopírovat do schránky umožňuje okopírování pouze celého hesla. Menší
jednotky odstavec, větu, okopírovat nelze. Kopírovat lze i reprodukce obrazů.
Ke každému heslu je možné připsat vlastní až 500 znaků dlouhou poznámku.
Nenalezl jsem způsob, jak později, třeba za měsíc, nalézt vlastní poznámky
jinak, nežli si u každé vždy přidělat i záložku.
Hudební ukázky jsou většinou delší než 1 minuta, někdy se nahrávky blíží i 2
minutám. Na rozdíl od některých jiných encyklopedií je tato delší doba dobrá
pro získání představy. Spojitost hudebních nahrávek s hesly, k nimž jsou
připojena, je někdy značně volná. Příklad: mykénské umění + J. A. Benda:
Ariadna na Naxu. Snad jen zdroj inspirace.
Při vyhledání nějakého pojmu v celém textu a následném skoku na heslo je
obsahující daný pojem zeleně zvýrazněn. Nebylo by od věci, kdyby vyhledávací
program v rámci hesla rovnou skočil do příslušného odstavce; takto, zejména v
dlouhých heslech jako je třeba Barokní umění, hledáme hodnou chvíli, než
najdeme požadovaný výskyt.
A poznámka na okraj: tiskařský šotek se úspěšně zabydluje i na CD-ROMech např.
Španielův dvojportrét Schultze a Zítka je "eeliéf".
Hodnocení
Encyklopedie výtvarného umění je velmi užitečný CD-ROM, který často použije jak
pravidelný návštěvník muzeí či galerií, tak i student některé ze
specializovaných středních uměleckých škol. Pro studenty AVU je spíše jen
odrazovým můstkem k hlubšímu studiu.

SHRNUTÍ
Multimediální encyklopedie výtvarného umění
Encyklopedie, která přináší základní informace z oblasti výtvarného umění
Plus: kvalitní vyhledávání, rozsah informací
Minus: práce s poznámkami
LEDA, Praha,
Tel./fax: 02/612 19 947
leda@leda.cz; www.leda.cz
Cena (vč. DPH): 980 Kč
Platforma: Windows 95, 98

9 0233 / or

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.