Multimediální projekty společností BBC a RAI

Dvě velké rozhlasové a televizní společnosti v Evropě, britská a italská, se rozhodly pro vybudování digitálního a...


Dvě velké rozhlasové a televizní společnosti v Evropě, britská a italská, se
rozhodly pro vybudování digitálního archivu svých dat. Podívejme se blíže na
to, jakou strategii při uskutečňování těchto multimediálních projektů zvolily.
Britská BBC uvažovala v poslední době o možnostech digitální správy dat a
rozhodla se vytvořit za spolupráce společnosti Informix Software systém Pilot
Operating Center (POC). Díky tomuto systému budou rozhlasoví a televizní
pracovníci v budoucnu schopni rychle prohlédnout, upravit, sestříhat a
zpracovat všechny typy dat, která mohou být spojena s nově vyráběným nebo
existujícím programem.
Použit byl Informix
K vytvoření systému byl použit Informix Dynamic Server spolu s Universal Data
Option. Tyto produkty spravují data v digitální podobě. Shromažďují metadata v
podobě psaných dokumentů, scénářů, smluv a programových informací a ukládají je
do zvláštních rámců, takže veškeré informace o daném programu jsou uloženy na
jednom místě. Velmi to usnadní vyhledání specifické informace spojené s určitým
dílem.
"Je to jeden z největších projektů, do něhož jsme se kdy pustili," říká Rodney
Baker-Bates, ředitel finančního odboru a odboru informačních technologií BBC.
"Projekt ukazuje možnou budoucnost, v níž se diváci rozhodnou, na co se chtějí
dívat, jak se chtějí dívat a kdy to chtějí vidět. Žijeme ve společnosti, kde je
možnost výběru prvořadá; je nezbytné, abychom zkoumali nové technologie, které
tu jsou proto, aby nám pomáhaly."
Možnosti projektu BBC
Databázová technologie Universal Data Option podtrhuje schopnost měnit díky
správě a řízení digitalizovaných dat obvyklé pracovní postupy. Například ještě
předtím, než se začne natáčet nový film, je díky této technologii možno
vizuálně posoudit výběr lokalit pro filmování, příslušných rekvizit i herců,
což oproti tradičním postupům významně ušetří čas i peníze.
V případě natáčení televizního programu umožní tato technologie producentům
posoudit náhled nafilmovaného materiálu ještě týž den, takže se mohou okamžitě
rozhodnout, které scény je třeba přetočit. Scény mohou být uloženy v několika
rozlišeních a s použitím videokatalogizace, která usnadní sestřih.
Krátce o použitém softwaru
Předně tu je Informix Dynamic Server robustní, praxí prověřený databázový
systém, který vyniká výkonem, přizpůsobitelností a rozšiřitelností. Server má
velmi dobré vlastnosti vhodné pro distribuované systémy, včetně replikace a
správy systému. Vlastnosti produktu mohou být snadno rozšířeny prostřednictvím
volitelných konfigurací.
Nesmíme zapomínat na již zmíněné Universal Data Option (UDO), což je rozšíření
tradičního relačního modelu DBMS. Dodává mu objektově-relační vlastnosti a nové
datové typy, včetně uživatelských. Konfigurace UDO nevyžaduje žádné další změny
aplikace. Nové datové typy lze dodat nejen kdykoliv během vývoje, ale i
později. Rozšíření je nenáročné, přidáním tzv. modulů DataBlade.
Programování se minimalizuje, zákazník jen využívá vlastností a funkcionality
daného modulu DataBlade. Díky možnosti přidávat tyto moduly je konfigurace UDO
v maximální míře rozšiřitelná a otevřená. Moduly DataBlade, které kombinují
nové datové typy s novými funkcemi a indexovými metodami, mohou být vytvořeny
kýmkoliv. Databáze se může přizpůsobit a rozvíjet podle potřeb zákazníka.
Projekt po italsku
Podívejme se nyní ještě na projekt Radio Televisione Italiana (RAI). Tato
státní italská rozhlasová a televizní společnost se rozhodla vybudovat
digitální archiv svých programů a použila k tomu stejně jako BBC také výše
zmíněných produktů Informixu. Tento software umožní RAI zrekonstruovat rozsáhlý
katalog všech odvysílaných rozhlasových materiálů a přenést filmové, zvukové,
fotografické a textové podklady a nahrávky z tradičních archivů do rozsáhlé,
snadno přístupné digitální knihovny.
Digitální mediální katalog společně s audiovizuální knihovnou RAI umožní
uživatelům vyhledávat televizní a rozhlasové programy podle různých kritérií.
Tedy například podle typu pořadu, jeho názvu, účinkujících, tvůrce, klíčového
slova, dat nebo jiné relevantní informace. Rychlý přístup ke komplexním
informacím o celém programu vysílání nebo ke konkrétnímu pořadu či jeho části
zajišťuje katalog prostřednictvím grafického rozhraní vytvořeného na míru a
automatizovaného dokumentačního systému.
Během výroby televizního pořadu katalogový systém analyzuje, zachycuje a
synchronizuje jednotlivé audioa videosekvence. Zvlášť vyjme snímky, které
zachycují změny scény, audiosekvence se zkomprimují na optimální velikost, pak
se videoa audiosekvence opatří časovými kódy. Do katalogu mohou být přidány i
další popisné prvky, jako jsou synopse, kopie nebo údaje o autorských právech.
Katalog rozpozná časové kódy všech vybraných částí programových segmentů a dodá
tyto informace počítači, jenž spravuje knihovnu. Díky tomu jsou požadované
části programů snadno dostupné uživatelům.
(jam)
8 0528 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.