Multimediální průvodce středoškolskou literaturou

Na mezinárodním vzdělávacím veletrhu Vědma \97 byla představena také multimediální učebnice Literatura (edice Matur...


Na mezinárodním vzdělávacím veletrhu Vědma 97 byla představena také
multimediální učebnice Literatura (edice Maturita v kostce), kterou společně
vydalo nakladatelství Fragment a CD-ROM Centrum.
Stříbrný kotouč obsahuje přepis stejnojmenné středoškolské učebnice M.
Sochrové, portréty spisovatelů, zvukové ukázky, výtah ze 60 vybraných děl a
množství ukázek z literárních spisů.
Po spuštění se dostanete do graficky vyvedeného pokojíku, v němž je umístěn
stolek s šachovnicí, dvě skříňky s knihami, portrét na stěně. Každý předmět
zastupuje jednu kategorii, do které můžete nahlédnout. Šachovnice vás zavede k
testu, knihy k učebnicím, portrét k fotografiím atd. Protože se jedná o
hypertextovou učebnici, můžeme pomocí příslušných ikon mezi jednotlivými
kategoriemi jednoduše přepínat (např. mezi spisovatelem a jeho fotografií).
Užitečnou funkci plní rovněž tlačítka Zpět (přechod na předchozí stránku) a
Vpřed. Pokud je stránka zobrazená, můžete ji vytisknout, zkopírovat její obsah
do schránky, hledat na ní textový řetezec či změnit velikost použitého písma.
Avšak vadilo mi, že pro listování zobrazeným textem můžeme použít pouze myš,
nikoliv kurzové klávesy.
Učebnice je zpracována technologií VIEWMaster, která mimo jiné umožňuje
fulltextové vyhledávání, které výrazně zjednodušuje hledání potřebných údajů.
Hledat lze ve všech nebo jen ve vybraných kategoriích (název spisovatele
apod.), včetně podmínek AND, OR, NOT a NEAR a zástupných znaků (? a *).
Nově byl do technologie VIEWMaster přidán poznámkový blok, který umožňuje k
libovolné stránce připisovat poznámky, třídit je a nechat si je v určitý den
připomenout. Poznámky se ukládají na pevný disk, a je možné je kdykoliv
odstranit. Bohužel je tato funkce ještě ve stadiu beta-testování, a tudíž se jí
nevyhnuly dotěrné chybky (zamrznutí apod.).
Hlavní částí CD-ROMu je přepis stejnojmenné učebnice, mapující české a světové
písemnictví od starověku do druhé poloviny 20. století. Po obsahové stránce lze
text jedině pochválit je napsán čtivou formou, dostatečně podrobně a v souladu
se středoškolskými osnovami. V textu jsou často odkazy na fotografie
spisovatelů (většinou ve 2 variantách) a občas také na doprovodné obrázky
(např. skeny rukopisů).
Výbornou pomůckou je Čtenářský deník. Zahrnuje 60 přehledně, stručně a přitom
obsáhle zpracovaných rozborů vybraných děl z doporučené četby.
Rozsáhlou částí je Čítanka na přibližně 2 000 stranách nabízí 1 500 ukázek
literárních děl více či méně známých autorů.
Dalším multimediálním prvkem této učebnice jsou zvukové ukázky (2-10 minut) z
vybraných děl v podání vynikajících vypravěčů a recitátorů mj. V. Brodského, L.
Mrkvičky, M. Moravce, J. Somra.
Nabyté vědomosti si uživatel může prověřit v Testu, jenž je součástí učebnice.
Vyzkoušet se můžete nechat z jednoho literárního období či z celého přehledu.
Za každou správnou odpověď obdržíte jeden bod. V případě špatné odpovědi vám
program nabídne další pokus(y) nebo zobrazí správnou odpověď. Je-li správných
odpovědí více než jedna, musíte zadat všechny jinak je to považováno za chybnou
odpověď. Pokud neznáte odpověď na některou otázku, stačí klepnout na odkaz a
přepnete se do učebnice k výkladu příslušného tématu. Zbytečným šrámem na kráse
je absence podrobnějšího vyhodnocení po skončení zkoušení (zobrazí se pouze
počet správných/špatných odpovědí). Podle autorů představují Testy "výbornou
zábavu", což má bohužel k pravdě daleko.
Na samotný závěr se nabízí otázka: Pro koho je tento titul určen? Vzhledem k
obsaženým informacím a rychlému přístupu k nim bych Literaturu doporučil 1) SŠ
profesorům a 2) studentům středních škol, které literatura baví a rádi by
vlastnili jinak obtížněji dosažitelné údaje (fotografie spisovatelů, zvukové
ukázky). Ostatním studentům navrhuji zvážit, zda tento výdaj plně využijí mnoho
informací ke školní přípravě totiž najdou ve vlast-ních zápiscích a literárních
učebnicích.
8 0355 / or

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.