Multimediální technologie na Internetu na prahu roku 1998

Ačkoli původně byl Internet koncipován jako informační a komunikační struktura akademického prostředí, mnozí dneš...


Ačkoli původně byl Internet koncipován jako informační a komunikační struktura
akademického prostředí, mnozí dnešní uživatelé považují za samozřejmost jeho
multimediální obsah. Bohatá grafika, animace, zvuk a dokonce přenos videa,
podle jedněch dává Internetu nový rozměr, podle druhých jej neúměrně zatěžuje a
nezadržitelně povede k jeho kolapsu. Podívejme se teď na začátku roku 1998, co
Internet nabízí příznivcům barevných pohyblivých obrázků a zvuků.
Na Internetu se v současnosti snaží o prosazení desítky různých technologií.
Šanci na úspěch ovšem mají pouze takové technologie, které jsou buď opravdu
revoluční a jednoznačně použitelné, nebo takové, které mají masovou podporu a
silné marketingové zázemí.
V oblasti internetových multimédií jsou nyní v centru pozornosti zejména tři
technologie. Všechny jsou sice zaměřené na přenos zvuku, ale každá má vlastní
filozofii.
Jedná se o technologie Liquid Audio, RealMedia a Beatnik Web Music System.
Zatímco s technologií RealAudio, která je dnes součástí architektury RealMedia,
jste se na stránkách Computerworldu již mohli setkat, Liquid Audio a Beatnik
Web Music System budou mít dnes svou premiéru.
Když jsem shromažďoval materiály pro přípravu Tématu týd-ne (Právě jsem
přeladil na http:// www.kiss.cz) do Computerworldu 22/97, pouze pár WWW stránek
přinášelo zajímavé zdroje audio a videodat. Přenos rozhlasového vysílání byl
realizován především prostřednictvím technologie RealAudio a pouze jediná
televizní stanice (FOX) začala pokusně šířit svůj televizní signál i po
Internetu. Žhavou novinkou tehdy byl přehrávač RealPlayer 3.0, který dokázal v
uspokojivé kvalitě přehrávat i stereosoubory. V té době se dokonce objevila
první tuzemská rozhlasová stanice, která přenášela své živé vysílání na Web
Kiss Hády. Rádio Kiss Hády ovšem nepoužívá technologii RealAudio.
Od té doby technologie opět pokročila, takže dnes máme k dispozici již
RealPlayer verze 5.0, videopřenosy jsou již zcela běžné a tuzemským
internetovým "éterem" se šíří signál několika rozhlasových stanic.
Jak jsme vás informovali v CW 46/97, společnost Progressive Networks byla
přejmenována na RealNetworks. Na výstavě Fall Internet World, která se konala
loni v prosinci, již vystupovala jako klíčový hráč v oblasti nazývané streaming
media.
UDP na místo TCP/IP
Ačkoli s přenosem zvuku po Internetu se již pokusničilo v raných dobách,
jednalo se pouze o zdlouhavé nahrávání souborů ve formátu .au. V loňském roce
oznámilo několik klíčových producentů síťových komponent (routerů a přepínačů)
podporu "IP multicastingu" ve svých nových produktech.
IP multicasting je ideální pro distribuci dat od jednoho serveru k mnoha
klientům (one-to-many), protože od serveru ke klientům data "tečou" jako řeka,
ze které "vytékají" kanály k zájemcům "stojícím poblíž". I z tohoto velmi
zjednodušeného modelu je patrné, že ačkoli multimediální data jsou velmi
náročná na šíři přenosového pásma, oproti individuální distribuci dat (ke
každému zájemci teče od zdroje samostatná řeka) nezatěžují tolik síť.
Nové multicastingové protokoly, na jejichž vývoji spolupracuje množství
softwarových i hardwarových společností, by měly překonat omezení dnes
používaného protokolu TCP/IP. Během letošního roku by měl vzniknout nový
standard v oblasti multicastingu. Mnoho současných populárních systémů určených
pro komunikaci jednoho serveru s jedním klientem (unicasting, one-to-one), jako
např. FTP (File Transfer Protokol), Telnet nebo Web browsing, je založeno na
protokolu TCP/IP. Tento protokol je osvědčený při distribuci dat od jednoho
serveru k jednomu klientu, při distribuci dat od jednoho serveru k více
klientům, dochází ovšem ke zbytečné redundanci datového toku (každý klient
požaduje vlastní TCP spojení na server).
Mimo redundance datových toků tkví nevýhoda TCP (Transmission Control Protocol)
i v ověřování, zda každý vyslaný paket dorazil na místo určení a teprve
následného zaslání dalšího paketu. Jistě si umíte představit, jak by asi
vypadal poslech rozhlasové-ho vysílání prostřednictvím tohoto protokolu. Proto
se při multicastingu používá protokol UDP (User Datagram Protocol). UDP sice
také provádí kontrolu došlých paketů, ale malá ztráta dat mu nevadí. Je lepší
utrousit malinký kousek zvuku a stále slyšet tok zvuku, než zastavit přehrávání
celého toku při čekání na TCP, aby opravil jakoukoliv vzniklou chybu.
RealMedia ovládají internetovou oblast rozhlasového vysílání a videopřenosů
Ačkoli se takřka ve stejné době na Internetu objevilo několik multicastingových
technologií, dnes se v oblasti streaming medií výrazně prosazuje společnost
RealNetworks (http://www.realnetworks.com). Její technologie RealMedia je dnes
dokonce populárnější než kdysi dominantní VivoActive společnosti VivoSoftware.
Instalaci přehrávače VivoPlayer dnes již vyžaduje stále méně WWW stránek,
naopak RealPlayer doporučují již i tuzemské servery.
"Uveřejněním aplikací z rodiny RealSystem 5.0, zaútočila společnost
RealNetworks na trh internetových přenosů jako smršť," prohlásil Allen Weiner,
šéf analytiků společnosti Dataquest.
Okamžitě po zveřejnění si software RealPlayer 5.0 z WWW stránky společnosti
RealNetworks nahrálo každý týden 500 000 lidí, čímž se počet uživatelů zvýšil
na více než 30 milionů.
Přehrávač RealPlayer 5.0 je plně kompatibilní s předchozími verzemi a umí
přehrávat soubory typu RealAudio, RealVideo a RealFlash. Posledně jmenovaný
formát byl vytvořen ve spolupráci s dalším významným hráčem na poli
interaktivních internetových aplikací s firmou Macromedia.
Společnost Macromedia se díky technologii Shockwave již do multimediálního
životopisu internetové komunity zapsala. Novinkou je ovšem spojení animací
Macromedia Flash se synchronizovaným zvukem RealAudio. Nově vzniklý formát
RealFlash umožnuje distribuovat celoobrazovkové animace s kvalitním zvukem
(prostřednictvím RealPlayeru 5.0). RealFlash je založen na vektorové grafice,
která se zvětšením zobrazovacího okna nedeformoje a je i mnohem méně náročná na
šíři přenosového pásma.
Podle výsledků vyhledávací služby HotBot se počet WWW stránek obsahujících
obraz či zvuk ve formátu RealAudio či RealVideo zvýšil od loňska (říjen 1997)
uvedením systému RealSystem 5.0 na trh o 50 %. Tento údaj znamená, že denně se
na Internetu objevilo průměrně 2 000 nových stránek obsahujících data ve
formátu RealAudio, RealVideo, nebo RealFlash.
Ačkoli se na první pohled může zdát, že tato technologie slouží pouze k zábavě,
některé firmy již pochopily možnosti, jaké nabízí, a nasadily ji ve svých
Intranetech pro interaktivní školení zaměstnanců. Mezi společnosti, které
RealSystems používají, patří např. FORE Systems, Novell, Tandem, 3Com, Bay
Networks, Lucent a MCI.
Pro fanoušky internetových multimédií je ovšem nepříjemná zpráva, že společnost
RealNetworks začala úzce spolupracovat se společnostmi Open Market,
CyberSource, VeriFone a Cybercash, jejichž hlavní snahou je zavést elektronické
obchodování prostřednictvím Internetu. Cílem této spolupráce budou placené
internetové filmové a rozhlasové kanály.
Pokud vás zajímá, jak technologie RealMedia vypadá zblízka, pak si představte
běžné televizní vysílání. Do hry vstupují tři platformy: vysílač, přenosové
médium a přijímač. V našem případě je vysílačem software RealServer, který na
žádost přijímače (přehrávače RealPlayer) vyšle po nejkratším internetovém
kanálu datový proud (stream odtud název streaming media). Datový proud se ve
vašem počítači interpretuje jako série obrázků doprovázených zvukem. Podle typu
dat, rychlosti spojení a rychlosti vašeho počítače se váš monitor může změnit v
"televizní" obrazovku.
K přenosu dat slouží protokol RTSP (Real Time Streaming Protocol). Na vývoji
tohoto protokolu společně pracuje Netscape Communications, RealNetworks a
Columbia University. Protokol RTSP podporuje více než 40 společností, jako
např. Sun a Cisco Systems.
Práce probíhají i na otevřeném jazyku RTSL (Real Time Session Language). Pomocí
tohoto jazyka jsou vytvářeny soubory (.rts, .ra, .rm, .ram, .rpm), které je
možné přehrávat v RTSL kompatibilním přehrávači. Soubory s příponou .ra či .rm
se nejdříve nahrají do WWW browseru (tedy do cache paměti) a teprve poté spustí
v přehrávači. Soubory typu .rts, .ram, .rpm se přehrávají průběžně (slouží k
živému vysílání).
RealSystems 5.0
RealSystems 5.0 se skládá ze 4 komponent RealEncoderu, RealPublisheru,
RealPlayeru a RealServeru. K možnostem, které nenabízí žádná z obdobných
technologií, se řadí zejména celoobrazovkový příjem videa při 100 kb/s až 300
kb/s, příjem zvuku v CD kvalitě i u modemů 28,8 kb/s. Vzrůstající popularita
modemů x2 se promítla do implementace optimalizovaného příjmu dat
distribuovaných rychlostí 56 kb/s, čímž se opět zvýšila kvalita přijímaného
obrazu i zvuku.
Cena za balík RealSystem 5.0 je různá podle počtu datových kanálů, které může
současně server spravovat. Za 6 995 dolarů např. získáte 100streamový server,
100 licencí na přehrávač RealPlayer Plus 5.0 a technickou podporu a upgrady na
1 rok.
RealEncoder 5.0
RealEncoder slouží k převodu zvukových a videodat do formátu RealAudio či
RealVideo, který lze následně distribuovat i při nízkých přenosových
rychlostech. Verze 5.0 umožňuje dekódování provádět 3x rychleji než verze
předešlá. Největším zlepšením je ale možnost převádět do formátu RealVideo
přímo živé video.
RealPublisher 5.0
Nástroj pro publikování RealPublisher 5.0 umožňuje díky propracovanému systému
rádce (wizard) automaticky tvořit WWW stránky obsahující RealAudio či RealVideo
data. Tato aplikace umí přidat přímo na stránku ovládací prvky a okno pro
zobrazení RealVideo obrazu. Takto vytvořené stránky nepotřebují pro přehrávání
záznamu v některém z formátu RealMedia, spouštět externí přehrávač RealPlayer.
Příkladem takovýchto stránek je virtuální kinosál na http://www. film.com.
RealPlayer 5.0
Přehrávač RealPlayer existuje ve 2 verzích. Komerční verze RealPlayer Plus
obsahuje oproti bezplatné verzi RealPlayer sice některé funkce navíc, jejich
základní možnosti jsou shodné. Přehrávač RealPlayer lze získat zdarma na WWW
stránce společnosti RealNetworks. Zde najdete nejen informace o ovládání tohoto
přehrávače, ale i způsob nastavení pro síť chráněnou firewallem.
Přehrávač RealPlayer je určen pro tyto platformy: Windows 3.1/95/NT 4.0-3.51
(Intel i Alpha), Mac Power-PC, UNIX (Linux, Iris 6.2, FreBSD, SunOS a Solaris
2.5). Kvalita zvuku při přenosové rychlosti 28.8 se již blíží CD. Přehrávač
podporuje ActiveX a Netscape LiveConnect.
RealPlayer 5.0 obsahuje tlačítka, která si může uživatel nadefinovat a pomocí
nich přistupovat rychle ke zvoleným WWW serverům. Při vysokých přenosových
rychlostech lze v přehrávači pro Windows 95/NT zapnout celoobrazovkový režim.
Oproti předchozím verzím umí RealPlayer 5.0 i dvojnásobně zvětšit velikost okna
přehrávaného videa.
Vyčerpávající přehled WWW stránek optimalizovaných pro distribuci dat ve
formátu RealAudio, RealVideo či RealFlash najdete na http://www.timecast. com.
RealServer 5.0
Nové vlastnosti RealServeru 5.0 zaujmou mnohé firmy, které nabízejí služby
prostřednictvím Interetu. RealServer ve verzi 5.0 umí současně distribuovat
zvuk, obraz a animace (Macromedia Flash). Všechny jmenované formáty mohou být
synchronizovaně distribuované.
Další zajímavou vlastností je vzdálený monitoring a rekonfigurace serveru
prostřednictvím WWW browserů, podporujících Javu. RealServer v současnosti běží
na platformách Windows NT 3.51-4.0 Workstation/Server (Intel i Alpha) a UNIX
(FreeBSD, Solaris 2.5, Linux, DEC UNIX, BSDI, HP/UX, SunOS 4.1 a AIX).
RealNetworks nabízí celou řadu různých serverových kombinací od 10proudového
RealAudio a RealVideo Easy Start serveru s cenou 295 dolarů až po 200streamový
server Pro za 9 995 dolarů.
Tuzemské rozhlasové stanice
lEvropa 2
http://www.evropa2.cz/live/
On-line vysílání Evropy 2.
lRádio Faktor
http://broadcast.faktor.cz
Živé vysílání jihočeského regionálního rádia Faktor.
lEldorádio
http://broadcast.eldoradio.cz
http://live.eldoradio.cz
Country a folk je náplní další jihočeské rozhlasové stanice, kterou je možné
poslouchat na Internetu.
lRádio Praha
http://www.radio.cz
Záznam denního zpravodajství z České republiky v několika světových jazycích.
Přehled vybraných WWW stránek optimalizovaných pro RealPlayer 5.0
Zpravodajství
lDaily Briefing
http://www.dailybriefing.com
Na této stránce si můžete navolit vlastní denní zpravodajství, které si lze
vyvolat na přehrávači RealPlayer tlačítkem zcela vpravo na ovládací liště.
lFOX News Headlines
http://foxnews.com/video/
24 hodin denně přináší americká televizní stanice FOX News mezinárodní
zpravodajství ze všech oblastí. Tato stanice byla první, která začala
distribuovat svůj signál technologií RealVideo po Internetu. Zde je možné najít
i informace o počasí a obchodech na burze.
lNational Public Radio
http://www.npr.org
Zpravodajská stanice NPR se řadí k nejoblíbenějším internetovým rozhlasovým
stanicím. Každou hodinu je zde aktualizováno nejnovější zpravodajství.
lKWTV 9
http://www.kwtv.com/news/newsroom.html
Lokální zpravodajství z Oklahoma City.
Hudba
lA&M Records
http://www.amrecors.com
Nahrávací společnost, u které vydává své desky např. Elton John, umožňuje
poslouchat skladby celé řady umělců prostřednictvím přehrávače RealPlayer 5.0
lBMG Entertainment
http://www.bmg.com
I u vydavatelství BMG najdete ukázky z nových alb skupin ve formátu RealAudio a
RealVideo.
lCapitol Records
http://www.hollywoodandvine.com
Na této stránce můžete vidět dosud nezveřejněné videosekvence skupin Duran
Duran a Meredith Brooks.
lPolygram
http://www.polygramus. com/realvideo/
Polygram nabízí na svých WWW stránkách klipy různých hudebních žánrů
(Beethoven, Blues Traveler, Insane Clown Posse, John Tesh, Amy Grant či Roy
Hargrove).
lSony Music Online
http://www.music.sony.com/
Music/M ultimeida/Realvideo/
Zde najdete videoklipy jako např. "Dont Go Away" skupiny Oasis, "To Make You
Feel My Love" od Billy Joela či interview s Jamesem Taylorem.
lUniversal Music Group
http://www.universalstudios.
com/music.html
Pod křídly Universal Music Group pracují vydavataleství Geffen Records
(Sundays), GRP (Diana Krall), Interscope (Smash mouth), MCA Nashville (Trisha
Yearwood & Garth Brooks, MCA (Aqua), která na svých firemních stránkách
představují nové hity ve formátu RealVideo.
lWarner Bros. Records
http://www.wbr.com/real50
Warner Bros. představuje na stránkách svého vydavatelství kompletní videoklipy
jako např. Paula Coles "I Dont Want To Wait".
Zpravodajství ze světa techniky a obchodu
lSNAP Interactive
http://www.snap.ca/html/frontpage stil.html
Informace zveřejňované na stránce společnosti SNAP Interactive z Toronta jsou
určené pro oblast vývoje kreativních systémů a digitálního designu.
lWorld Business Review
http://www.aentv.com/home/
busines s/wbrtv.htm
Série diskusních pořadů zaměřených na obchod a technologie vedené Casparem
Weinbergerem na AENTV.
l@Computerworld Minute
http://www.computerworld.
com
On-line zpravodajství ze světa počítačů, které každý den ve formátu RealAudio
připravuje naše sesterská redakce amerického Computerworldu.
lInvestment Radio
http://www.dailyrocket.com/
radio
Společnost The Daily Rocket provozuje virtuální rozhlasovou stanici Investment
Radio, jejíž zpravodajství je pojato poněkud netradičně a humorně, ačkoli
marketingové studie jsou vždy velmi přesné a precizní.
Vzdělání
lThe History Channel
http://www.historychannel.com
Osvěžte si události z historie, nebo si vyslechněte některý z významných
historických projevů.
lEarth & Sky
http://www.earthsky.com
On-line verze nejuznávanějšího populárně naučného pořadu, který je denně
vysílán mnoha americkými rozhlasovými stanicemi.
lMichigan State University
http://www.vu.msu.edu/pre view/egr 124/lectures/
Ukázka nové formy vyučování na Michiganské univerzitě prostřednictvím Internetu.
lVision Net Communications
http://www.v-net.com
Společnost Vision Net pracuje na vývoji a designu multimediálních učebních
nástrojů a interaktivního videa.
Zábava
lFilm.com
http://www.film.com
WWW stránky Film.com jsou určeny pro příznivce stříbrného plátna. Filmoví
fandové zde najdou ukázky z nových filmů. Začátkem letošního roku jsou to např.
filmy Jackie Brown, Scream 2, The Postman a Amistad.
lAENTV Comedy Shop
http://www.aentv.com/home/
comedy/index.htm
Na WWW stránkách organizace The Alternative Entertainment Networks je
připaveno mnoho videozáznamů amerických šoumenů, jakým je např. Jay Leno.
Tuzemským divákům možná tento druh humoru příliš veselý připadat nebude.
lComedy Central
http://www.comedycentral.
com
Autoři této WWW stránky slibují každý den novou parodickou show (opět ovšem
určenou spíše pro zámořské diváky).
lGattaca
http://www.spe.sony.com/Pic tures/ SonyMovies/movies/Gatta ca/home.html
Na této stránce je použita technologie RealFlash. Reklama na nový americký film
nazvaný Gattaca, je hezkou ukázkou možné aplikace této technologie.
lBent
http://www.mgm.com/bent
Nový film společnosti MGM u nás ještě neměl svou premiéru, proto vám možná
přijdou vhod ukázky ve formátu RealFlash a RealVideo.
lSmashing Ideas Animation
http://www.smashingideas.
com/
Na této stránce najdete opravdu pěkné a veselé animace vytvořené technologií
RealFlash.
lTomorrow Never Dies
http://www.tomorowneverdi es.com/b ondmain.html
Pierce Brosnan se vrací v 18. vydání tajného agenta 007 Jamese Bonda.
lUniversal Studios
http://www.universalstudios.
com/
Universals Online Horror Channel je WWW stránka vytvořená kombinací několika
nejmodernějších multimediálních internetových technologií. Systém Beatnik
umožňuje navodit děsivou atmosféru již při nahrávání jednotlivých stránek.
Klasické světové horory si zase můžete vyslechnout či sledovat v systému
RealAudio a RealVideo. Po nainstalování patřičných přehrávačů tuto stránku
rozhodně navštivte.
Beatnik Web Music System
Dalším systémem, který umožnuje přenášet hudbu a zvuk po Internetu, je Beatnik
Web Music System společnosti Headspace. Na rozdíl od formátu RealAudio, kterým
lze přenášet živé zvukové přenosy či záznamy, používá systém Beatnik nový
formát RMF (Rich Music Format). Tento platformově nezávislý formát je velmi
podobný populárnímu formátu MOD, či XM. Soubor RMF obsahuje zápis melodie
(obdoba MIDI), banku zvuků jednotlivých nástrojů. Výsledný zvuk je i na běžné
16bitové zvukové kartě velmi čistý a zejména různé stereoefekty umocňují dojem
z právě zobrazených WWW stránek.
Součástí formátu RMF je i "vodoznak", tedy zakodovaná informace o autoru
skladby (40bitová šifra).
Beatnik Player
Pro přehrávání souborů ve formátu RMF slouží Beatnik Player, což je běžný
plug-in do WWW prohlížeče. Oproti ostatním přehrávačům je rozměrově velmi malý.
Obsahuje však všechny potřebné ovládací prvky a pomocí menu (vyvolává se
kliknutím myši) jej lze provozovat ve 2 pracovních modech.
Ačkoli je Beatnik Player zatím určen pouze pro Netscape Navigator, v
současnosti jej již používá více než 1 milion lidí. Autoři doporučují používat
verzi vyšší než 3.0. V této verzi se totiž vyskytly určité problémy s
interpretací JavaSriptu.
Plug-in Beatnik Player se nyní standardně dodává s komerčními prudukty
společnosti Netscape Communications (Netscape Internet Access Edition a
Netscape Communicator Deluxe Edition). V brzké době by se měl objevit ovladač
Beatnik ActiveX pro Microsoft Explorer.
Beatnik Player pracuje na platformě Windows 95/NT a PowerPC.
Aby autoři zajistili, že uživatelé mají stále nejnovější verzi přehrávače,
omezili jeho funkčnost na 120 dní. Přehrávač je distribuován zdarma.
Beatnik Player podporuje, tedy dokáže přehrávat, formáty dat uvedené v tabulce.
Beatnik Editor
Skladby ve formátu RMF se tvoří pomocí Beatnik Editoru. Tento editor je nyní k
dispozici pouze ve verzi pro Apple Macintosh. Verze pro Windows 95/NT se má
objevit v první polovině letošního roku.
Do Beatnik Editoru lze importovat mnoho rozšířených formátů: WAV, AIFF, SDII a
MIDI. Importovaná MIDI data dokáže editor zkomprimovat (10-80 %).
V programu se pracuje intuitivně a snadno jako v běžném softwarovém sekvenceru.
Mezi klíčové vlastnosti systému Beatnik Web Music System patří:
l16bitový zvuk v CD kvalitě
l32 simultánních hlasů a 5 zabudovaných reverb presetů
lsoftwarový syntezátor, obsahující LFO, ADSR, filtry, reverb a chorus
lrozsáhlá banka zvuků pokrývající standard General MIDI, 128 speciálních
nástrojů, a prostor pro 128 uživatelem vytvořených nástrojů
lmožnost interakce v relném čase hudbu lze měnit přímo při přehrávání v
prostředí WWW stránky (sólo některých nástrojů, transpozice, změna tempa,
vytváření vlastních hudebních mixů)
lkontrola autorských práv, zakódovanou informaci o licenčních podmínkách nese
přímo soubor ve formátu RMF
lplatformová nezávislost hudbu lze v nezměněné kvalitě přehrávat na různých
platformách (MacOS, Windows 95, Web TV, BeOS)
lBeatnik je založen na systému Headspace Audio Engine
lPlug-in využívá pouze 25% výkonu procesoru
llze vytvářet samostatné samospustitelné přehrávače jednotlivých skladeb (zatím
pouze pro PowerMac)
Groovoids
Systém Beatnik obsahuje i tzv. Groovoids, což jsou krátké samply, obsažené
přímo v přehrávači Beatnik Player. Pokud chcete ozvučit nějaké události na WWW
stránce, nemusíte nahrávat zvuková data z Internetu, ale pouze příkazem v HTML
kódu určíte, který zvuk se má přehrát. Tato jednoduchá myšlenka umožňuje
přehrávat stejný zvuk na všech platformách.
Zvuky v Beatniku lze spouštět přímo při nahrávání WWW stránky, takže hudba může
podkreslit postupné zobrazování rozsáhlé WWW stránky či aktivaci javového
appletu. Zajímavá možnost je nezobrazit ovládací panel Beatnik Playeru, takže
stránka hraje "sama". Hudbu lze spustit i kliknutím na spouštěcí symbol na
přehrávači či umístěním kurzoru do určité plochy na obrazovce.
Díky tomu je možné vytvářet nejrůznější interaktivní WWW stránky, jako např.
piano či virtuální harfu.
Zajímavé WWW stránky optimalizované pro Beatnik:
Výchozím místem jsou domovské stránky společnosti Headspace
(http://www.headspace. com). Zde najdete různé kolekce skladeb RMF, odkazy na
WWW stránky, které podporují systém Beatnik.
lSebastiens Musical Cave on the Lagoon
http://www.bitstream.net/psy kosonik/cave
Krásná ukázka možností systému Beatnik. Pouhým přejížděním myší po
interaktivních objektech (jakési krystaly v jeskyni) na obrazovce vytváříte
krásnou náladovou hudbu.
lPauls Magical Harp in the Lagoon
http://www.bitstream.net/psy kosonik/harpfun2.htm
Interaktivní harfa, která vás jistě zaujme nejen svým grafickým zpracováním,
ale zejména krásným ambientním zvukem.
lYahoo
http://www.headspace.com/beatnik/showcase/featured/yahoo/ index.html
Ozvučená stránka populární vyhledávací služby.
lTwo OClock Tuesday
http://www.pharosinteracti ve.com/robb/compositions /march31a/index.html
Náladové záběry ze světových metropolí, doprovázené ambientní hudbou.
Liquid Audio
Dalším z multicastingových formátů, které můžete potkat na Internetu, je Liquid
Audio. S revoluční myšlenkou a zároveň dobrým obchodním tahem přišla společnost
Liquid Audio již před 2 lety, ale teprve nyní s masovým rozšířením počítačů
osazených procesorem Pentium a zvyšující se rychlostí Internetu si získává
patřičnou pozornost.
Liquid Audio je první a zatím zároveň jediná společnost, která se zaměřila
pouze na potřeby hudebního průmyslu. Produkuje softwarové nástroje vhodné pro
distribuci hudby v profesionální kvalitě prostřednictvím Internetu. Na WWW
stránce http://www.liquidaudio.com si můžete nahrát přehrávač Liquid
MusicPlayer CD a pokud máte kreditní kartu, zapisovací mechaniku CD-R a
nebojíte se nákupu na Internetu, otevírají se vám velmi zajímavé možnosti. Za
cenu neporovnatelně nižší než nákup běžného cédéč-ka, si můžete koupit,
stáhnout a vypálit jednotlivé skladby (tedy audio tracky ve formátu Liquid
Track) či celá alba z celého světa. Pro malá nahrávací studia je velmi lákavá
myšlenka komerční distribuce hudby v CD kvalitě do celého světa bez obrovských
nákladů vynaložených na standardní distribuční postupy. Rocková kapela Toronta
(Mělníka, Kladna, Los Angeles) tak může své vlastní nahrávky prodávat do celého
světa, aniž by se musela upsat velkému vydavatelství, stejně jako tuzemský
fanoušek může získat nahrávky autorů, jejichž díla nejsou běžně dostupná v naší
distribuční síti.
Společnost Liquid Audio byla založena v lednu 1996 skupinou lidí z různých
oblastí profesionální audioprodukce, hudební produkce, multimédií a vývoje
softwaru, sítí a investic. Sídlem společnosti je Redwood City v Kalifornii.
Zvukový záznam pro internetovou distribuci se provádí pomocí softwaru Liquifier
Pro. Distribuce zvuku v CD kvalitě prostřednictvím Internetu naráží na některé
problémy technického, ale i právního rázu. Software Liquifier Pro umožňuje
distribuovat hudební skladby, současně s textem, informacemi o autoru a obrázek
obalu desky ve formátu nazvaném Liquid Track.
Významnou vlastností tohoto softwaru je kódování Dolby Digital, které umožňuje
přenášet streaming audio při zachování vysoké kvality.
Watermarking
a protipirátská opatření
Jednoznačná a nezměnitelná ochrana dat distribuovaných prostřednictvím
Internetu je zabezpečena tzv. vodoznakem. Pojem vodoznak se obvykle používá ve
spojitosti s ochranou bankovek. U dat šířených prostřednictvím Internetu, v
tomto případě hudby, jde o způsob kódování, nesoucí informaci o licenci. U
každé skladby je uveden její autor.
Jelikož se systém Liquid Audio používá pro placenou distribuci skladeb, či
celých alb, je v něm implementována bezpečnostní šifra RSA. Uživatel po
zaplacení patřičné sumy prostřednictvím kreditní karty obdrží tzv. Music
Passport, což je v podstatě soukromý šifrovací klíč. Tento klíč jej opravňuje k
přehrávání hudby a jednorázovému zápisu na CD-R. Datovou podobu skladeb ve
formátu Liquid Tracks není možná dále distribuovat.
Ve formátu Liquid Audio je na Internetu k dispozici mnoho alb známých i méně
známějších autorů. Zajímavý je např. soundtrack k filmu Scream 2. Problémy
ovšem mohou mít uživatelé, které od "zlého" vnějšího internetového světa dělí
firewall. Firewally jsou obecně málo přátelské k datovým proudům, typu video či
zvuk. Návod k vyřešení nesnází s firewallem najdete na WWW stránce Liquid Audio.
Nezávislé hudební vydavatelství ze San Francisca Monster Music oznámilo, že
všechny hudební ukázky, které budou umístěné na jejich WWW stránce, budou právě
v systému Liquid Audio.
Dalším subjektem, který vyjádřil podporu technologii Liquid Audio, je nezávislá
organizace IUMA (Internet Underground Music Archive). Danny Johnson, kreativní
ředitel této organizace prohlásil, že Liquid MusicPlayer CD má z uměleckého i
funkčního hlediska mnohem lépe zpracovaný interface, než konkurenční RealAudio
Player. Přehrávač Liquid MusicPlayer CD umožňuje zobrazovat informace o
autorech skladeb, texty písní a obal alba. Podle Johnsona je technologie Liquid
Audio krokem k osvobození autorů a umělců ze zajetí a diktátu velkých
komerčních hudebních vydavatelství.
"Volba technologie Liquid Audio byla celkem neobvyklá, protože jinak jsme v
oblasti audioformátů velmi konzervativní. Například velmi propagovaný systém
Shockwave nás nechává zatím velmi chladnými," prohlásil Johnson.
Ačkoli se podle Johnsona zatím počítá s pokračováním podpory formátu RealAudio,
zdá se, že Liquid Audio by se mohlo stát v oblasti distribuce zvuku v CD
kvalitě rozšířenější. Formát MPEG se již asi v prostředí Internetu výrazněji
neprosadí. Zajímavá může být i informace, jak vznikají názvy jednotlivých firem
či technologií. Zakladatel společnosti Liquid Audio Gerry Kearby seděl jednoho
dne v baru se svým starým přítelem ze společnosti Warner Brothers a vysvětloval
mu koncepci distribuce zvuku po Internetu. Přitom použil obrat "širší kanál a
rychlejší průtok". Přítel na to zareagoval: "To vypadá, jako když mluvíš o
nějaké tekutině [anglicky liquid]."
První, co Garry udělal po založení společnosti Liquid Audio, bylo přijmutí
několika unixových programátorů. Poté uzavřel kontrakt se společností Dolby
Labs na používání kompresní technologie. Další kontrakty následovaly se
společností Digidesign na vytvoření plug-inu do jejich systému Pro Tools.
Garryho snem bylo vytvořit systém, který by umožňoval distribuovat hudbu
prostřednictvím Internetu, poslouchat, kupovat a eventuálně i vypalovat na
"vypalovačkách" připojených k osobnímu počítači. Zdá se, že se mu to povedlo.
Liquid Music Server
Pomocí softwaru Liquid Music Server (LMS) lze distribuovat prostřednictvím
Internetu data vytvořená programem Liquifier Pro. LMS zajišťuje bezkolizní
distribuci dat na klientskou aplikaci Liquid Music Player. LMS obsahuje SQL
databázi, kterou lze propojit s velkou SQL databází, jako např. Informix a
Oracle. V těchto databázích mohou být uložena kompletní díla různých autorů,
nebo celé komerční kompilace (vybrané skladby určitého žánru). Dynamická správa
serveru umožňuje flexibilně měnit ceny či obsah jednotlivých kompilací (různé
výběry různých interpretů).
Liquid MusicPlayer CD
Na první pohled jsou všechny multimediální přehrávače stejné. Obsahují ovládací
tlačítka a okno pro zobrazování videa či nejrůznějších informací. Liquid
MusicPlayer CD navíc obsahuje i tlačítko, které umožňuje zvolené skladby přímo
vypálit na připojené mechanice CD-R.
Pro kvalitní příjem dat autoři doporučují rychlost spojení alespoň 28,8 Kb/s a
počítač osazený procesorem Pentium.
7 3383 / kat

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.