Muži jsou kouzelní

Letos v dubnu se v Monackém knížectví uskutečnilo již 3. setkání vedoucích podnikatelek světa. Poprvé byla na tuto ...


Letos v dubnu se v Monackém knížectví uskutečnilo již 3. setkání vedoucích
podnikatelek světa. Poprvé byla na tuto prestižní akci nominována a současně i
oceněna představitelka České republiky. Stala se jí viceprezidentka společnosti
GiTy, Olga Girstlová.
Co pro vás toto ocenění znamená?
Určitě velkou radost, ale také podnět k tomu, abych podpořila další rozvoj
podnikání žen u nás. Abych prostřednictvím svých kontaktů a zkušeností
rozšířila možnosti žen v České republice. Cenu ale rozhodně nechápu jako
ocenění čistě své osoby, vnímám ji jako ocenění celého týmu společnosti GiTy.
Vy jste představitelka velice úspěšné firmy. Jaké byly vaše začátky?
Odhodlávali jste se dlouho k rozhodnutí začít samostatně podnikat?
Ne, vůbec. My jsme s manželem moc chtěli dělat práci, kterou umíme, a dělat ji
co nejlépe. Nepředpokládali jsme, že firma bude mít takový dynamický, raketový
start, že dosáhne takových úspěchů. Nic jsme neplánovali, všechno šlo
přirozeným způsobem.
Na čem jsme ovšem od začátku stavěli, to byla otevřená komunikační platforma
pro naše zaměstnance, protože kladné vztahy mezi zaměstnavatelem a pracovníky
jsou podle mého názoru nesmírně důležité.
Jaké máte požadavky na "své lidi," a co naopak považujete za klíčovou vlastnost
dobrého manažera?
Odbornost a profesionální způsobilost považuji za naprostou samozřejmost. To
není nic, co bych měla obdivovat. Důležitá je hodnota "nad tím". Ochota růst,
vyvíjet se, tvořivost, upřímnost, schopnost týmové práce, loajálnost,
korektnost. To všechno umocňuje dovednost člověka a dělá tým týmem.
Pokud jde o manažery na toto téma existuje spousta teorií, knih, školení.
Rozhodně však platí, že manažer by měl zůstat člověkem. Jistě i v tomto případě
je profesionalita a odbornost na prvním místě, ale stejně důležitá
je jeho schopnost komunikovat a vytvářet na pracovišti dobré, pozitivní vztahy.
Tady už ovšem mluvíme o lidské hodnotě toho člověka. Protože když se dotyčný
nevyzná sám v sobě, neví co chce, co je pro něj podstatné, jak potom může
rozumět jiným? Zmatky v hlavách a duších manažerů se velice výrazně promítají
do procesů firmy.
Jak vidíte postavení žen v České republice v kontrastu se "Západem"?
V USA a v západní Evropě je skutečně mezi muži mnohem více ochoty mít ženy v
pracovním týmu. Není to umělý trend, prostě si tam uvědomili, že týmová práce
muže a ženy dává celistvější pohled na problematiku a vytváří stabilnější
hodnoty.
Pokud jde o situaci u nás já osobně problémy s tím, že jsem žena, nemám. Je to
však dané tím, že si tento problém nepřipouštím. Pokud bych tak učinila, vezu
se v tom vlaku s většinou ostatních žen. Tady zatím opravdu není typické, že by
muži chtěli mít ženu v představenstvech, managementech či dozorčích radách jako
rovnocennou partnerku. Nicméně si myslím, že změna přichází. Ale nic se nedá
uspěchat, všechno chce svůj čas.
Rozhodnout se, že budu manažerkou, to je totiž velmi osobní volba. Změní to
všechno, váš osobní život, způsob života rodiny. Je třeba si ujasnit spoustu
věcí a vyžaduje to velmi zodpovědný přístup k životu.
Vy sama jste se někdy setkala s přezíravým postojem, protože jste žena?
Tomu se asi nedá vyhnout. Když mi teď, poté co jste mi položila tuto otázku,
před očima defilovaly řady generálních ředitelů a dalších manažerů, se kterými
jsem jednala, musím konstatovat, že takovýto postoj není daný věkem. Je to dané
osobním založením člověka, tím, jak sám sobě důvěřuje, jak sám sebe zná, jak je
vnitřně silný. Jestliže má ten člověk mindráky nedá se nic dělat. Dotyčný může
být ve vnější formě velmi silný, mocný až hrůzu vzbuzující šéf, ale přitom je
to všechno maska. Uvnitř je nesmírně zranitelný.
S takovýmito muži se skutečně nedá komunikovat, protože oni nechtějí, abyste je
pochopila a vcítila se do nich. Oni vás nechtějí přijmout. A když druhá strana
kontakt nechce, tak vy ho nenavážete.
Jak vy sama zvládáte ono známé dilema práce-rodina?
Já už jsem měla dvě děti, když jsme firmu zakládali, a skočila jsem do toho
rovnýma nohama. Je pravda, že jsem se v tom zezačátku plácala to a hodně, než
jsem si věci kolem sebe urovnala a ujasnila si, co je pro mě podstatné. No a
vidíte, pak jsme si s manželem pořídili ještě další dvě děti, takže dnes máme
čtyři, a jde to.
Když má žena pocit, že nestíhá, že je unavená a nespokojená, tak ta
nespokojenost je v první řadě v ní samé. Zřejmě přijala nějakou hru, kterou
původně přijmout nechtěla, a pokud si chce nadále udržet jak rodinu, tak
náročnou profesi, musí zjednodušit okolí, které ji obklopuje. V rodině třeba
tím, že si najme síly, které jí pomáhají, a v práci tak, že zaměstná schopnější
lidi, kteří jí usnadní plnění úkolů. Rodinu můžeme chápat jako zátěž, ale
rodina přece může na druhé straně nesmírně posilovat. Znám však i řadu žen, se
kterými mám velmi dobré vztahy, a ty rodinu nemají a nechtějí. Udělaly zkrátka
jinou životní volbu a mnohé z nich nesmírně pomáhají jiným.
Je podle vás nějaký rozdíl mezi ženami z Východu a ze Západu?
Já bych řekla, že spíše je to rozdílnost kultur a dovednost v určitých
životních situacích. Oborem příštího tisíciletí bude tzv. environmentální
management, tj. věda, která pojednává o kulturní odlišnosti národů. Jestliže
totiž neporozumím odlišnosti druhého, nemohu s ním komunikovat.
Anglosaská kultura se nazývá kulturou úzkého kontextu, zatímco východní Evropa
patří do oblasti tzv. širokého kontextu. Lidé anglosaské kultury se zaměřují
čistě na procesy, zatímco my nejsme schopni odhlédnout od emocí, které jsou s
tím procesem spjaty. To ovšem z druhé strany může dávat věcem přidanou hodnotu,
nejsou pak neosobní, studené.
Proto třeba nelze anglosaský způsob řízení stoprocentně aplikovat u nás.
A pak je tu ještě jedna věc: chybí nám bezprostřednost. Hodně se podceňujeme a
pořád se s někým srovnáváme. Když jsem teď byla v Monaku, došlo tam k
následující scénce. Jedna z účastnic stála vedle knížete Rainiera a najednou
tam přišla Američanka, odsunula dotyčnou a řekla: "Sorry, já potřebuju snímek."
Udělala by to Češka?
Čím může být žena přínosem pro týmovou práci?
Důležité je říci si, co je to žena. Matka, partnerka, milenka, přítelkyně
všechno to slučuje každá žena v sobě. A je na ní, který prvek v danou chvíli
použije. I když se tomu muži budou smát, je to tak. Moje přítelkyně jednou
řekla větu: "Muži jsou kouzelní." Kdyby mi to řekla někdy dřív, pomyslím si, že
je cvok. Ale když se na muže začnete dívat prizmatem té věty, zjistíte, že
opravdu kouzelní jsou. Když se jim dá prostor.
A na závěr jedna už ne "gender" otázka. Jaké jsou plány GiTy do nejbližší
budoucnosti?
Naše firma stoupá, a doufáme, že i nadále bude stoupat po podnikatelské přímce.
V současnosti je GiTy jedinou společností v ČR, která poskytuje plné
komunikační prostředí v oblasti sítí lokálních i WANových. Nabízíme své služby
i na Slovensku a v Bulharsku. Dalším krokem by mohla být licence operátora
mobilní komunikace. Probíhá tendr, do kterého se hlásíme, a budeme usilovat o
vítězství. Takže taková je nejbližší perspektiva.
Děkuji vám za rozhovor.

9 1814 / jafn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.