Myšlenky na prahu léta

Představa nadcházejícího období prázdnin a dovolených spolu s rekordními tropickými vedry, která panují v našich z...


Představa nadcházejícího období prázdnin a dovolených spolu s rekordními
tropickými vedry, která panují v našich zeměpisných šířkách právě v době, kdy
píši tento editorial, vyvolává myšlenky na exotiku, dobrodružství a nové
objevy. To vše je obvykle spojeno se vzdálenými kraji, řada dobrodružství se na
nás však valí i ze světa informačních technologií.
Podle Grega Papadopoulose, který zastává funkci staršího viceprezidenta a
technického ředitele společnosti Sun Microsystems, nás internetové technologie
zaplavují ve vlnách (jak příjemná představa osvěžení). První vlnou byla samotná
síť. Druhou vlnu, na níž se právě vezeme, lze popsat jako síť předmětů, jejichž
součástí jsou počítače. Třetí vlna je na cestě a nebude nijak malá. Bude
tvořena doslova biliony věcí, o nichž bychom dnes stěží uvažovali jako o
počítačích, ony se jimi však stanou. Patří sem například žárovky a různé typy
senzorů.
Jedním ze zajímavých efektů příští vlny bude změna směru toku informací.
Zatímco v současné době plyne většina informací směrem ven z internetu, v
budoucnu poteče více dat směrem do datových center. Brzy budeme schopni
přidávat ke každému druhu produktů miniaturní elektronické identifikační
visačky, které umožní sledovat např. teplotní výkyvy, jež prodělaly potraviny
během přepravy. Taková visačka dnes přijde asi na 50 centů a další snížení ceny
je jen otázkou času. Ve svém článku na serveru News.com Papadopoulos vyzývá k
důkladné přípravě na tuto mohutnou přílivovou vlnu. Jestliže nezměníme způsob,
jakým navrhujeme počítače, a nenajdeme nové cesty v oblasti distribuovaných
systémů, může se stát, že se budeme zanedlouho jen bezmocně topit. Během
posledních několika desetiletí zůstala definice informačního systému prakticky
nezměněna, mezi komponentami vždy byly mikroprocesory, disky, paměť a síťové
vstupy a výstupy. Během příštích deseti let však začnou věci vypadat zcela
jinak komponentami se stanou samotné počítače, systémy pro ukládání dat a IP
sítě.
Abychom dokázali těmto hrozbám čelit, musíme se učit, jak virtualizovat prvky
sítě, aby tvořily jednu sdílenou zásobu zdrojů, jež mohou být dynamicky za
chodu alokovány podle potřeb poskytovaných služeb. To nám umožní automatizovat
řízení změn, snížit složitost, lépe využívat zdroje a omezit náklady. V této
nové architektuře se nebudou počítače připojovat k síti, ale samy budou sítí
tvořeny. Takový posun umožní existenci mikroprocesorů výrazně vyššího výkonu,
exabajtů diskových prostorů, terabitové průchodnosti a miliard IP propojení. To
vše se stane nevyhnutelným, jakmile vstoupíme do třetí síťové vlny, uzavírá
Papadopoulos.
Jiným, mnohem méně globálním tématem, které však rovněž navozuje představu
dálek a romantiky, se zabývá ve svém článku napsaném pro IDG News Service můj
švédský kolega Anders Lotsson. Popisuje v něm projekt nové Alexandrijské
knihovny inspirovaný vrcholným obdobím antické vzdělanosti před 2 000 lety.
Cílem tohoto projektu, který se snaží přivést k životu egyptská vláda společně
s UNESCO, je zprostředkovat široké veřejnosti potěšení z listování starými
rukopisy samozřejmě v elektronické podobě. Zajímavou roli přitom sehrává
prohlížeč švédské firmy Touch and Turn, který prý dokáže na dotykovém displeji
věrně napodobit otáčení stránek. Letní sezona s sebou zpravidla přináší
zklidnění zběsilého pracovního tempa a více času na odpočinek a přemýšlení.
Tomuto trendu se tradičně přizpůsobuje i Computerworld. Po dobu dvou
prázdninových měsíců proto budete dostávat nová čísla se čtrnáctidenní
periodou. Věříme, že na vás v tomto období čeká mnoho inspirativních zážitků.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.