Myslíme v objektovém Pascalu

Bezesporu bylo jen otázkou času, kdy edice "Myslíme v" dospěje na své cestě i k Delphi, jednomu z nejpopulárnějších ...


Bezesporu bylo jen otázkou času, kdy edice "Myslíme v" dospěje na své cestě i k
Delphi, jednomu z nejpopulárnějších vývojových prostředí pro tvorbu aplikací ve
Windows. Ačkoliv je obsáhlé dvousvazkové dílo věnováno Delphi, název publikace
je vlastně nelogický pokud by nakladatel udržel konzistenci s předchozími
knihami, jmenovala by se tato Myslíme v jazyku Object Pascal. Hlavně o něm
totiž těchto 1 000 stran je...
Velmi rozsáhlá problematika byla záměrně rozdělena do dvou svazků, čtenář si
tedy může zakoupit úvodní a pokročilá témata odděleně. První díl, označený jako
knihovna programátora, zahrnuje především výklad samotného Object Pascalu, tedy
programovacího jazyka, jenž je v Delphi implementován. Autor se zaměřil
výhradně na rysy, jež realizují objektové vlastnosti, tedy jakousi nadstavbu.
Jste-li úplný začátečník, nutně musíte nejdříve sáhnout po výkladu obyčejného
Pascalu. Krom seznámení s prostředím Delphi zahrnuje první svazek především
popis práce se standardními knihovnami a jejich třídami. Důležité je uvedení do
světa CLX, což představuje po dlouholeté vládě VCL zásadní změnu. Následuje
práce s formuláři, podrobnější seznámení s architekturou aplikace ve Windows
jako takové a tvorba vlastních knihoven a balíčků. Stručně lze říci, že první
díl pokrývá potřeby tvůrce desktopových aplikací.
Druhý svazek zahrnuje pokročilá témata, jež vyžadují dobré zvládnutí Delphi.
Autor se zaměřuje na práci s databázemi, architekturu klient/server, popisuje
COM či COM+ objekty a dále např. webové služby.
Výklad je doprovázen ukázkami kódu a řadou poznámek, což publikaci rozhodně
prospělo. Snad jen upozornění kniha je vhodná pro začátečníka v Delphi, ale ne
v Pascalu bez základů tohoto jazyka budete ztraceni.
(Marco Cantu: Myslíme v jazyku Delphi 6, Grada Publishing, Praha, 2002, první
díl 496 stran + 495 Kč, druhý díl 511 stran + 590 Kč)

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.