Myslíte to s Webem vážně?

Tvrzení "kdo nebude na Internetu, tak nebude" není jen prostým reklamním sloganem. Jistě, zavedená firma bude i bez inte...


Tvrzení "kdo nebude na Internetu, tak nebude" není jen prostým reklamním
sloganem. Jistě, zavedená firma bude i bez internetových stránek a e-mailu
ještě nějaký čas fungovat. Narazí však ve chvíli, kdy zákazník zjistí, že mu
komunikace s ní zabírá mnoho času a energie, takže to zkusí u konkurence. Pokud
se lidé z vedení firmy rozhodnou zřídit firemní Web, měli by si uvědomit
několik důležitých skutečností, o kterých je řeč dále. Je to zadarmo?
Všude slyšíte o týmech, které postavily svůj Web téměř zadarmo a vydělaly na
tom horentní sumy. Logika těchto firem je však postavena na následující
kalkulaci: Věnuji tomu čas a vědomosti a výhledově vydělám "balík". Pokud máte
tým známých, kteří s vámi budou pracovat několik měsíců zadarmo, je to cesta
pro vás. Pokud ne, budete se muset obrátit na profesionály, a to bude něco
stát. Samozřejmě, že v tisku se dočtete pouze o těch úspěšných, na každou
úspěšnou firmu ale připadají stovky neúspěšných projektů. Některý ze
zaměstnanců jistě zvládne ve Wordu udělat stránky a umístit je na nějaký server
nabízející webhosting zdarma, zato však s nezapamatovatelnou adresou typu
www.buhvikteryweb.cz/firma. Pokud to však myslíte vážně, měly by být stránky
zpracovány profesionálně a umístěny na doméně www.vasefirma.cz, což samozřejmě
nebude zadarmo a hned. Neměla by také chybět logika firemních e-mailů např.
jmeno.přijmení@vasefirma.cz. Nic nepůsobí tak neseriózním dojmem, jako když
zaměstnanci velké korporace komunikují se svými obchodními partnery přes různé
freemailové adresy typu novak.firma@seznam.cz. Většina ISP nabízí ve svém
portfoliu nejen webhosting, ale i zajištění provozu doménové pošty. Cena
takového řešení se pohybuje v relaci okolo tisíce Kč měsíčně.

Co vlastně chcete
Je vaším primárním cílem spuštění kvalitního internetového obchodu, podpora
vašeho "kamenného" obchodu nebo prostě efektivní komunikace s obchodními
partnery?
Budou vaše stránky obsahovat obchod a redakční systém s návazností na firemní
intranet, nebo půjde jen o klasickou prezentaci, na kterou se po dokončení
několik let nesáhne? Existují dvě základní cesty k vytvoření Webu. Zadání
stránek webdesignérské firmě nebo postavení vlastního týmu odborníků. První
varianta se hodí pro malé a střední statické prezentace. Pokud se rozhodnete
pro komplexní přestavbu informačního systému včetně vývoje internetové
aplikace, doporučil bych sestavit vlastní tým odborníků. Je samozřejmě možné
zadat takovou zakázku externí firmě s dostatečným renomé v oboru, problémem
však bude dodavatelova neznalost konkrétních poměrů ve vaší firmě.
Pokud si na tyto otázky nejste schopni odpovědět sami, najděte si
konzultantskou firmu. U systémového integrátora nepočítejte s cenami pod 1 000
Kč/hod., pokud však chcete vyřešit problém a zajistit neúplatnost, nemáte jinou
možnost. Za své peníze můžete očekávat, že vás integrátor zbaví problémů s
vyjednáním konkrétních podmínek dodávky a pohlídá, aby dodavatel dostál svým
závazkům (provede za vás nepopulární kroky typu pozastavení plateb, jednání s
dalšími dodavateli, stanovení obsahu, cílů a preferencí). Ideální kombinací je
spojení externího systémového integrátora a člověka znalého poměrů ve vaší
firmě. Je nesmyslem, aby byl dodavatel vašeho systému zároveň vaším systémovým
integrátorem. Tím se mu v podstatě vydáváte na milost a nemilost. Důkladné
prozkoumání potřeb firmy vám velmi výrazně pomůže vyřešit otázky a problémy,
které se při realizaci vyskytnou. Všechny aspekty, které nevyřešíte před
započetím prací, vás mohou velmi výrazně zdržet a především prodražit tvorbu.

Jak vybírat
U dodavatele požadujte především reference. Výhodou Internetu je možnost
prohlédnout si výsledky jeho práce kdykoli. Kontaktujte provozovatele Webu,
který se vám líbí, a zeptejte se na praktické zkušenosti s jeho spuštěním
(nabídnutá a skutečná cena Webu, dodržení termínů apod.)
Ujasněte si maximální částku, kterou jste ochotni investovat do výstavby Webu a
především do jeho měsíční údržby. V první fázi nabídky by cena neměla překročit
25 % vámi předpokládané maximální částky. Zbytek peněz budou tvořit vícepráce,
zaškolení, dodatečné úpravy apod.
Pokud zadáte zpracování externí firmě, nelitujte investice do vypracování řádné
smlouvy o dílo s definicí přesného rozsahu prací a postihů za nedodržení. Také
dodatek o vzájemné mlčenlivosti je nezbytnou součástí takové smlouvy. V běžném
životě platí dvakrát měř a jednou řež, při tvorbě firemního informačního
systému to je pravidlem daleko více. Je zcela běžné, že zkoumání vašich potřeb,
sestavení plánu prací a výběr dodavatele potrvá déle než samotná realizace.

Komplexní systém
Firemní informační systém je složitý organismus. Když budujete novou součást,
musíte brát ohledy na ty původní. Internetový obchod by měl korespondovat se
skladovým hospodářstvím, firemním účetnictvím i systémem oběhu dokumentů. Je
naprostý nesmysl došlé objednávky ručně přepisovat do výše jmenovaných systémů.
Souběžně s internetovým obchodem je potřeba budovat marketingový systém, který
sleduje aktivity zákazníků (počet objednávek jednotlivých klientů, vazby mezi
zákazníky). Systém by měl sledovat chování zákazníka, podle nadefinovaných
podmínek pro práci se zákazníky pak pravidelně seznamovat klienty s novinkami,
rozesílat ceníky apod. Velice se podceňuje systém nabízených výhod a doporučení
vašeho obchodu stávajícími zákazníky zákazníkům novým. Internetové obchody
často nabízejí velmi výhodné slevy za každou cenu. Internetový obchod však není
jen o cenách. Komunita, která Internet využívá, se dělí o své zkušenosti v
různých konferencích. Jeden špatný krok vás připraví o obrovské procento
zákazníků. Naproti tomu informace o rychlém servisu a kvalitní podpoře se po
Internetu roznese a přivede vám další zákazníky. Pro rychlou odezvu na dotazy
zákazníků musíte mít kvalitní systém pošty a dobře zpracovaný support.
Zákazník, který dostane odpověď na svůj dotaz za dva dny, s vámi obchod
pravděpodobně neudělá.
Zapojte do svého e-byznysu stávající "kamenné" partnery. Přesvědčete je, že
nakupovat u vás přes Internet je nejen rychlejší, ale i efektivnější. Je dobré
pro ně uspořádat školení obsluhy vašeho systému, pravidelně je informovat o
změnách v systému a především brát v potaz jejich připomínky. Konkurenční výhody
Nabízíte běžné zboží, které si návštěvník může koupit v kterémkoli obchodě? Pak
je nejdůležitější, co zákazník získá nákupem právě u vás. Máte největší výběr
daného zboží? Zdůrazněte to. Máte zákaznické slevy? Zdůrazněte to. Pokud tyto
argumenty nepoužijete vy, pak konkurence určitě. Neumíte-li správně volit
slova, svěřte vypracování popisů odborníkům. Vybírejte produkty podle přínosu
pro návštěvníka. Co tedy zdůraznit? Především výhody vaší nabídky pro
zákazníka. Parametry výrobku lze zařadit na popisné stránky, výhody musejí být
uvedeny hned pod názvem výrobku. Máte kontrolní systém na nákladní automobily?
Návštěvník se především musí dozvědět, že bude mít perfektní přehled o provozu
vozidla, kdy tankovalo, kdy stálo, kdy řidič přetáčel motor za studena apod.
Samostatnou kapitolou je bezpečnost osobních údajů. Tu je třeba nejen
proklamovat, ale také příslušnými technickými prostředky zajistit. To, že
obchodník nesmí v žádném případě poskytovat data třetím subjektům nebo je
dokonce zveřejňovat, snad netřeba zdůrazňovat.
Součástí podpory důvěryhodnosti vašeho obchodu je i zveřejnění sídla firmy a
podrobná informace o podmínkách a termínech plnění objednávek. Ideální je
samostatná strana s nákupním řádem firmy. Ten by měl obsahovat závaznost
objednávky, způsoby a dobu dodávky, definování servisních podmínek a v
neposlední řadě metody plateb včetně poplatků jako poštovné, balné apod.

Propagace
Budete potřebovat reklamu, v podstatě totiž uvádíte na trh nový firemní
výrobek. Adresa internetové prezentace by měla být na všech dostupných
firemních materiálech, vizitkami počínaje a automobily konče. Stránky by také
měly být zaregistrovány na všech větších vyhledávacích portálech. Nezapomeňte
registrovat i fráze, které vystihují obsah Webu právě podle nich vás budoucí
zákazník na portálech často najde. Zákazník, který hledá na Internetu lampičku
k počítači, zkusí jako dotaz zadat slova "lampa+počítač", ale také "stolní
lampa" apod.
Dalším krokem je výměna odkazů. Kontaktujte partnery s vlastními Weby a
dohodněte si reciproční zobrazení odkazu na vaše stránky. Připojte se na
systémy výměnných reklam. Reklamní kampaň lze pořídit za peníze, je však možné
ji pořídit i zdarma právě výměnným způsobem. Principem je zobrazení vaší
reklamy na cizích stránkách na oplátku za zobrazení jiné reklamy na stránkách
vašich. Poměr je přitom 1 : 1 až 1 : 2 podle výměnného systému a aktuální
situace v nabídce a poptávce. Nezanedbatelný přínos pro vás může znamenat i
pravidelné rozesílání informačních e-mailů nejlépe na adresy klientů, kteří se
k jeho odběru zaregistrovali. Registrace přitom můžete využít i ke zjištění
dalších informací např. o jejich preferencích.

Profesionální Web
Hlavní stránka je výkladní skříní vaší firmy. Právě ona rozhoduje o tom, zda se
návštěvník zastaví, aby si vaši nabídku prostudoval, nebo půjde dál. Jaké by
měla mít vlastnosti?
l Rychlost: Rychlost načítání vašich stránek je jedním z nejdůležitějších
faktorů. Uživatel, kterému se stránky nenačtou do 15 sekund, to pravděpodobně
vzdá a půjde někam jinam.
l Nápad: Pro začátek musíte zákazníka zaujmout. Máte jen několik vteřin, které
vás prosadí nebo odepíšou. Málokterá firma má ve svém portfoliu zaměstnanců
nějakého skvělého kreslíře vtipů, přesto vtipná animace neuškodí. Návštěvníka
zaujme a přiblíží ho změně na zákazníka. Ideální kombinací je vtip na váš obor.
Jste bagrista? Tancující bagr zaujme každého.
l Design a obsah: Kvalitní design vašich stránek spolu se správnými popisy
tvoří hlavní náplň vašeho Webu. Stránky vlastně suplují prodavače za pultem
obchodu. Proto musejí vyzařovat odborné znalosti a přesvědčení, že jsou vaše
produkty opravdu nejlepší. Produkty jako takové se samy neprodají, je to volba
slov, která je prodá. Design prodejny musí být v souladu s vaším firemním
designem. Firma prezentující poskytování kapitálu pro start-up firmy v řádech
milionů nemůže mít stránky vyrobeny ve Wordu. Nemusejí být nutně obsáhlé, měly
by však být precizně graficky zpracované.
l Menu: Přehledná menu jsou nejpodstatnějším detailem vašich stránek. Nebude
nic platné, že máte patent na unikátní výrobek za skvělou cenu, když si ho
zákazník několika kliky neobjedná. Ideální je zobrazení diskrétního tlačítka
"objednat" pod popisem výrobku. Menu by měla být přehledná a nepříliš hluboko
strukturovaná. Pokud jediná cesta k výrobku vede stromem
Produkty-elektrotechnika-věže-značka věží-profi věže-konkrétní typ, většina
zákazníků to vzdá a zkusí to u konkurence. Je také vhodné jejich funkčnost
vyzkoušet na více systémech (IE, Netscape, Opera). Opomíjenou funkcí je
vyhledávání. Obchody totiž předpokládají perfektní znalost výrazů z daného
oboru.
1 1419 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.