Mytrixová válka

Neprůhledný konec Mytrixu ukázal, že presumpce neviny v praxi tak docela nefunguje. Na obou stranách sporu totiž zůst...


Neprůhledný konec Mytrixu ukázal, že presumpce neviny v praxi tak docela
nefunguje. Na obou stranách sporu totiž zůstává jakýsi stín, který bude zřejmě
provázet i jejich další podnikání v této zemi.
Obě strany se navzájem obvinily z porušení dohodnutých závazků, a pokud
pomineme možnost, že nedodržení licenčního ujednání bylo vzájemné, je jeden z
partnerů "čistý". Ježto však je kauza tak neprůhledná, budou mít obě strany v
budoucnu nelehký úkol přesvědčit potenciální partnery o své solidnosti. O
Mytrix byl přitom na českém trhu zájem a minimálně ruský SpyLOG již deklaroval
přání nabízet zde tyto služby ve spolupráci s nějakým dalším domácím
subjektem. Existují náznaky, že ani čeští provozovatelé systému nehodlají
vyklidit pole. O tom, že profesionální systém pro měření návštěvnosti webových
serverů by řada provozovatelů uvítala, svědčí i velká popularita služeb typu
Navrcholu.cz. Je tedy velmi zajímavou otázkou, kdo tuto zatím relativně
volnou "niku" obsadí.
Kauza cookies mezitím prošla Evropským parlamentem v prvním čtení a bylo
přijato rozhodnutí, že žádné soubory nesmějí být ukládány na disk uživatelů
bez jeho výslovného svolení. Přijatá formulace vyvolala ihned zděšení mezi
provozovateli webových serverů, odborného tisku i firem podnikajících v
oblasti on-line reklamy. Rozhodnutí Evropského parlamentu sice ještě není
konečné, ve stávající podobě by ovšem mohlo mít na další rozvoj elektronické
komerce dopad dosti fatální. Na podrobnější komentáře si ještě počkejme, ovšem
přímo se vnucuje poznámka o kozlech zahradníky. Tak to obvykle dopadá, pokud
se politici snaží direktivně řešit odborné otázky, jimž vesměs nerozumějí
místo aby raději nechali samoregulaci na subjektech, které podnikají v daném
odvětví. Je však současně pravdou, že mnohdy jsou spíše než samotný zákon
důležité provozní předpisy, které stanoví jeho konkrétní naplnění. Zde se už
obvykle více uplatní znalosti odborně fundovaných jedinců, a konce proto
nebývají tak fatální, jak by se mohlo na první pohled zdát.
Konečně třetí informace tohoto komentáře se týká výsledků, které zveřejnil
portál Města a obce online. Zpráva se zabývá studiem materiálů, které obce
zveřejňují na svých internetových stránkách. Logicky jde nejčastěji o usnesení
a zápisy zastupitelstva a rady a o obecní vyhlášky. Další podrobnosti můžete
najít na adrese http://mesta.obce.cz. Portál také nově umožňuje obcím
používat adresu ve formě http://mojelhota.obce.cz.
1 1949 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.