Na čem "jede" Microsoft

Zlé jazyky říkají, že Microsoft interně nevyužívá jenom svoje technologie, ale dokonce i konkurenční, jako je např...


Zlé jazyky říkají, že Microsoft interně nevyužívá jenom svoje technologie, ale
dokonce i konkurenční, jako je například operační systém Linux/Unix nebo
groupware Lotus Notes. Tato tvrzení se nám nepodařilo spolehlivě ani potvrdit,
ani vyvrátit. Microsoft existenci jiných systémů v interním IT však rozhodně
popírá. Pokud ovšem tyto technologie nejsou v produktivním provozu, pak jsou v
Microsoftu přítomny minimálně pro potřeby testování, zkoumání a zjišťování
vlastností konkurence. V článku vám odhalíme interní produktivní strukturu
technologií tohoto softwarového obra.

Jak vypadá IT oddělení
IT oddělení, ve kterém celosvětově pracuje asi 1 000 lidí, má tři hlavní
zodpovědnosti. Stejně jako v každé jiné společnosti zajišťuje vlastní chod
informačních technologií. Poskytuje IT služby od vývoje a správy informačních
systémů a řešení přes správu infrastruktury až po podporu uživatelů a helpdesk.
Druhou rolí je tzv. "dogfooding", kdy firma sama na sobě testuje vlastní
vyvíjené technologie. Veškerý software se začíná využívat již ve stadiu vývoje.
Například ještě než se Windows XP objevila na trhu, bylo již v Microsoftu 50
000 počítačů s tímto operačním systémem a na straně serverů se už v současnosti
přechází na operační systém Windows .Net. Třetí rolí je tzv. IT Showcase, kde
se lidé z IT oddělení dělí o své zkušenosti s nasazováním a správou produktů s
ostatními společnostmi. V Microsoftu je IT část rozdělena do základních pěti
skupin:
- podpora uživatelů po celém světě
- monitoring celosvětové sítě
- správa datových center
- usnadnění komunikace a spolupráce zaměstnanců (denně projdou firmou přes 4
miliony e-mailů)
- vývoj i údržba aplikací a informačních systémů
Používané technologie
Celosvětová síť Microsoftu čítá přes 250 WAN okruhů a okolo 3 300 subsítí s
jednou IP adresou. Provoz řídí asi 1 800 routerů a 140 velkých ATM přepínačů.
Celkově je k dispozici 350 000 LAN portů. Celá síť funguje na TCP/IP a je
monitorována nonstop z Redmondu v USA. Rychlost WAN sítí se pohybuje od 1 Mb/s,
jako například v České republice, až po 155 Mb/s na evropské páteřní síti.
Lokální sítě jsou postaveny na tradičním Ethernetu s rychlostmi od 10 Mb/s do 1
Gb/s, a to buď na optice, nebo metalice kategorie 5.
Vzhledem k zaměření firmy počet koncových stanic značně převyšuje počet
zaměstnanců. Na 50 tisíc interních a 17 tisíc od dodavatelů (lidé, kteří jsou
od externích firem, ale pracují v Microsoftu) připadá 150 tisíc počítačů.
Serverů je celkově 8 000 (přičemž v samotném Redmondu asi 3 000), ale počet se
se vzrůstajícím výkonem hardwaru a softwaru snižuje. Například s implementací
Exchange 2000 se podařilo zaměstnancům zdvojnásobit limit na velikost schránky
a současně snížit počet poštovních serverů z 200 na 180. Rozdíl mohl být i
větší, ale vzhledem k počtu poboček s malým počtem uživatelů byly zachovány
lokální instalace.
Z hlediska operačních systémů proběhla v letech 1993-97 "homogenizace", takže v
současnosti běží téměř všechny servery na Windows 2000 a některé už na Windows
.Net. Aplikace základ života
Asi není tajemstvím, že pro svou ekonomiku používá Microsoft aplikační software
firmy SAP největšího světového obra v tomto oboru. Konsolidoval svoje obchodní
procesy pomocí SAP R/3, který pracuje na databázi SQL Server 2000 běžící v
Redmondu. Ve stejné místnosti je instalováno několik aplikačních serverů, na
které se připojuje zbytek světa přes WAN. Tímto se Microsoft mj. stal jednou z
největších aplikací SAP R/3 na platformě Intel na světě.
Dopady útoků virů
Stejně jako většina firem v loňském roce se i Microsoft setkal s útoky několika
agresivních a nových virů. První byl SirCam v červenci minulého roku. Zde byla
firma naštěstí připravena a z celé společnosti bylo zasaženo jen jedenáct
počítačů. Na bezpečnostních branách bylo zachyceno asi okolo půl milionu
infikovaných zpráv. Zmíněných jedenáct počítačů bylo zasaženo kvůli
nepřítomnosti antivirového programu a použití internetové pošty.
Horší už bylo zasažení virem Code Red 2 v srpnu. V Microsoftu zasáhl asi 7 000
počítačů. Bezpečnostní tým dostal okamžitě práva ke vzdálenému vypnutí
zasažených počítačů a na síti byl nastaven limit na propustnost internetového
zatížení. Virus pronikl do firmy kvůli využívání vzdáleného přístupu uživatelů.
Všechny nakažené počítače byly přeinstalovány. Spojení na internet zasaženo
nebylo.
Třetím útokem byl virus Nimda, kdy bylo zasaženo okolo 3 000 počítačů. Díky
zkušenostem z předchozího útoku však firma nastavila nové procesy detekce virů,
takže Nimda měla poměrně malý dopad.

Základní fakta
Celková čísla
50 000 interních zaměstnanců
17 000 zaměstnanců, které zaměstnávají partneři a dodavatelé
450 prodejních, marketingových nebo vývojářských lokací
9 000 zaměstnanců v oblasti EMEA, jednom z nejkomplexnějších regionů
80 zaměstnanců českého Microsoftu

IT v EMEA East
okolo 4 000 uživatelů
16 IT zaměstnanců
43 lokací
25 zemí
300 serverů
5 regionálních datových center (hostitelské aplikace: Exchange, veřejné složky,
internet proxy, mail gateway, RAS, backup/restore, DDS server)
38 lokálních datových center (login služba, file server s lokálními
připojeními, print server)
7 x 24 telefonická podpora

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.