Na čí stranu se postaví poslanci?

Kvalitní a funkční telekomunikace jsou jednou z nejdůležitějších podmínek fungování společnosti na konci 20. stole...


Kvalitní a funkční telekomunikace jsou jednou z nejdůležitějších podmínek
fungování společnosti na konci 20. století. Je proto logické, že připravovaný
telekomunikační zákon, který předkládá vláda České republiky, vzbudil vlnu
zájmu nejen mezi odborníky v dané oblasti.
Pro telekomunikační firmy je znění zákona otázkou životně důležitou a tomu
odpovídá i "nasazení", s jakým jednotlivé společnosti zdůrazňují jeho klady,
případně zápory. Stejně jako u všech zákonů, které pracují s vysoce odbornými
technologickými záležitostmi, i tady vyvstává kacířská otázka, kolik ze
zákonodárců je schopno skutečně fundovaně posoudit kvalitu předkládaného zákona
a jak velkou roli při schvalování těchto zákonů hrají zájmové lobbistické
skupiny.
Návrh zákona prozatím prošel prvním čtením v Parlamentu ČR a v průběhu února
bude projednáván v hospodářském výboru a ve výboru pro evropskou integraci
parlamentu.
Jaké jsou hlavní výhrady odpůrců zákona a jak na ně reagují ti, kteří jsou se
zněním zákona spokojeni, o tom je dnešní Téma týdne.
0 0328 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.