Na diagramy hezky česky

Aplikace Visio od Microsoftu se de facto stala standardem pro tvorbu běžných diagramů, ale také schémat sítí nebo obch...


Aplikace Visio od Microsoftu se de facto stala standardem pro tvorbu běžných
diagramů, ale také schémat sítí nebo obchodních procesů. Přednedávnem výrobce
tento nástroj rozšířil, přičemž v nové verzi Visio 2003 došlo k výraznému
zmenšení velikosti vytvářených a následně ukládaných souborů.
Předchozí verze formátu souborů Visio byly prostě masivními nativními
dokumenty. Při rychlém prohledání několika Visio diagramů (celkem asi 535) jsme
zjistili, že průměrná velikost souboru o něco málo přesahuje 1 MB, přičemž
některé opravdu obludné detailní kresby rackových sestav dosahují až 32 MB.
Většina poštovních serverů přílohy podobné velikosti odmítá, takže případná
spolupráce s ostatními kolegy byla problematická.
Bohudík tento nešvar řeší verze Visio 2003 velikosti souborů jsou zhruba
desetinové v porovnání s předchozí verzí Visio 2002. Ale pozor. Formát souborů
Visio 2003 není zpětně kompatibilní, takže uživatelé starších verzí produktu
nemohou zobrazit nebo upravovat dokumenty uložené v nové verzi. Visio 2003 sice
umí ukládat dokumenty do souborů kompatibilních s předchozími verzemi, avšak
zde nezaznamenáte žádné zmenšení jejich velikosti.
V celém produktu Visio 2003 jsou i další významné změny. Tok spojek je nyní
lepší a dostatečně inteligentní na to, aby rozpoznal, že do řady byla vložena
další šablona, která spojku rozdělí a přichytí oddělené konce k rámečkům
vložené šablony. Užitečná je také šablona pro tvorbu diagramů racků, která tak
významně zjednodušuje jejich tvorbu.

Sledujte změny
Co se týče negativ, pak byly odstraněny některé nástroje pro automatické
zjišťování, které byly dostupné v předchozí verzi, např. funkce pro import
Active Directory. Mezi změny v kladném smyslu slova patří nová možnost
sledování změn. Pokud uživatel provede změny ve schématu v dokumentu, v němž je
povoleno sledování změn, jsou tyto změny aplikovány ve vrstvě nad originálem;
uživatelé mohou "sloupnout" jednotlivé vrstvy, a sledovat tak nejrůznější změny.
Mezi nejpřitažlivější novinky zřejmě budou patřit možnosti exportu. Vzhledem k
absenci zdarma dostupného prohlížeče ve stylu Adobe Acrobatu je jedinou reálnou
možností, když si chcete prohlédnout Visio diagram (pokud nemáte k dispozici
Visio), jeho export do JPEG nebo PNG souboru nebo jeho vytištění. Objekty v
rámci Visio diagramu mohou obsahovat metadata umístěná ve speciálních polích,
která je detailně popisují; tato data však při vytištění nebo zobrazení v
podobě JPEG souboru nejsou k dispozici.
Visio 2003 nabízí také funkci exportu dokumentu do formátu HTML, kdy vytváří
jediný HTML soubor, přičemž obrázek je vykreslen jako SVG (Scalable Vector
Graphics). Při prohlížení v Internet Exploreru verze 5.5 (a vyšším) je výsledný
dokument zobrazen dobře a veškerá metadata objektu se zobrazují v rámci. Tato
funkce je velmi šikovná, byť je limitovaná na IE.
Všechna uvedená vylepšení přinášejí dilema: "Co budeme se všemi těmito daty
dělat?" A co takhle jejich proměna v databázi?
Visio 2003 se snaží tuto potřebu řešit všechna data lze z Visio diagramu uložit
do databáze prostřednictvím funkce pro databázový export, poté lze vytvořit
ODBC propojení s Visio dokumentem, a umožnit tak vyhledávání a provádění změn.
Jinými slovy, je možné zobrazovat a aktualizovat Visio metadata v reálném čase
z externích zdrojů. Velmi pěkné.
Nicméně způsob implementace této funkce je poněkud primitivní: propojení
dokumentu a DSN (Database Source Name) je dosti zmatené a jeho realizace
obtížná. Některá dialogová okna pro výběr souborů, která se při tomto procesu
využívají, nám připomínají Windows 3.1 a dobu 16bitů.
Mnozí se obávali, že Visio se kvůli zapojení Microsoftu zhorší, ale zdá se, že
to nejlepší nás možná teprve čeká. Menší velikost souborů je určitě vítaným
zlepšením, sledování změn je velice užitečné, slibná je rodící se podpora
databází.

Visio 2003 Professional CZ
+lokalizace, zmenšila se velikost souborů, zlepšily se základní nástroje pro
kreslení
-chybějí některé nástroje pro automatické zjišťování, na které jsme byli zvyklí
v předchozích verzích
Prodejce: Microsoft, www.microsoft.cz
Cena (bez DPH): 14 347 Kč (AutoCont CZ)
Platformy: Windows 2000, XP

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.