Na horké půdě ComNetu 98

V minulém čísle Computerworldu jsme vám přinesli první postřehy ze 6. ročníku nejvýznamnější tuzemské výstavy z...


V minulém čísle Computerworldu jsme vám přinesli první postřehy ze 6. ročníku
nejvýznamnější tuzemské výstavy zaměřené na oblast telekomunikací, datových
komunikací a síťových technologií, z ComNetu 98. A slíbili jsme, že se ještě
jednou vrátíme k řadě firem i produktů, pro něž nám tehdy již nezbylo místo.
Následující text je splněním tohoto slibu.
Konference
Jak jste si již mohli přečíst v článku Pavla Housera, vlastní výstavě
předcházela konference s názvem Business na Internetu, která se konala v
pražském Parkhotelu (poblíž Výstaviště a tedy i ComNetu). V druhý den jejího
konání byl program rozdělen na dvě části; o programu první z nich jste se
dozvěděli z již zmíněného textu. V rámci přednášek sekce Business se účastníci
mohli dozvědět o přínosech a stavu elektronického obchodu ve světě i u nás ("V
USA roste využití EDI o 20 % ročně, Internet pro něj nabízí vhodnou komunikační
infrastrukturu." "Náklady na zpracování jedné faktury jsou po zavedení EDI až o
80 % nižší než při zpracování klasickým způsobem." [Tomáš Martoch, Editel]).
Přednášky se zaměřily i na propagaci firemních stránek na Internetu pomocí
proužkové reklamy a také na velmi ožehavé téma bezpečnosti operací na Internetu
(Velmi stručně a srozumitelně shrnul řešení přenosu dokumentů v závěru své
přednášky Petr Ulrych z Inetu: "Dokument podepíšu prostřednictvím svého tajného
klíče a poté ho zašifruji veřejným klíčem příjemce. On jej naopak svým tajným
klíčem dekóduje a poté mým veřejným ověří pravost podpisu. Klíče účastníků
podepisuje určitá certifikační autorita.").
A nelze opominout ani příspěvek týkající se komunikační infrastruktury
poskytované SPT TELECOMEM (Michal Čupa: "SPT TELECOM očekává, že bude moci s
nástupem liberalizace využít volnosti podnikání, které je nyní svázáno."
"Věříme, že regulátor najde způsob, jak rozdistribuovat břímě univerzální
služby, tedy připojování i ztrátových účastníků." "Tarify budou v budoucnu méně
odrážet vzdálenosti a proto bude IP-telefonie méně výhodná než dnes.
Předpokládáme, že se zvýší paušál a místní hovorné.").
Přednášející byli většinou po skončení svých příspěvků zasypáni řadou otázek, z
nichž některé byly opravdu na tělo (obzvláště ty, které směřovaly na Michala
Čupu z Telecomu a týkaly se kvality poskytovaných služeb). A co by to bylo za
setkání desítek lidí, kdyby se mezi nimi nenašel jeden, který ještě nepochopil,
jak se vypíná mobilní telefon. Takže každých pár minut obtěžoval zvoněním a
poté hlasitým počátkem hovoru (než vyběhl ze dveří). Když to udělal asi popáté,
zněla místností oslovení, která si nepochybně dokážete představit (a která jsou
neotisknutelná).
Vlastní ComNet
Druhý den jmenované konference (9. června) se překrýval se začátkem vlastní
výstavy, kterou úderem do gongu zahájil ministr dopravy a spojů Petr Moos. A
poté již bylo možné začít obcházet všech 167 zúčastněných firem, které nabízely
svá řešení nejrůznějších komunikačních problémů.
V rámci ComNetu se konala také řada tiskových konferencí, jejichž
prostřednictvím firmy upozorňovaly na nejzajímavější z vystavovaných produktů.
Místem konání těchto akcí bylo převážně Lapidárium Národního muzea a tedy
příjemné prostředí s řadou nádherných soch.
Vzhůru za GSM operátory
Oba naši operátoři sítí GSM již v předstihu ohlásili řadu novinek, na které
chtěli na ComNetu své (i potenciální) zákazníky upozornit. Byl to i SMART
InfoText EuroTelu, zmíněný již v minu-lém čísle Computerworldu, který nabízí
získávání řady informací prostřednictvím technologie Smart Messaging,
umožňující číst informace v HTML formátu a převést je do formy krátké textové
zprávy (SMS). SMS se pak na displeji mohou prezentovat jako informační
"obrazovky" nebo formuláře, které nabízejí přehlednější formu získávání
nejrůznějších informací než běžné SMS.
SMART InfoText je v současnosti ve zkušebním provozu, jeho prostřednictvím lze
získat nejen informace o EuroTelu, ale také kulturní přehledy (zatím jen pro
Prahu), informace z denního tisku a vlakový jízdní řád. Podmínkou využití nové
služby je vlastnictví mobilního telefonu s označením "i", zatím tedy buď Nokie
8110i, nebo 9000i. V případě, že si pamatujete (nebo nosíte s sebou seznam)
klíčových slov jednotlivých informací, můžete použít běžný telefon schopný
odesílání a příjmu SMS.
Na stánku EuroTelu prezentovala své řešení 602proGSM také firma Software602. Na
pestrost svých informačních služeb upozorňoval EuroTel mj. i prostřednictvím
soutěže, jejíž vítěz si mohl dvakrát denně odnést Nokiu Communicator 9000 a kde
byli účastníci tázáni např. i na to, zda lze prostřednictvím GSM InfoTextu
zjistit aktuální cenu benzinu v Norsku (hádejte). Nutno podotknout, že hostesky
s vyplňováním vydatně pomáhaly.
U Radiomobilu nemohlo nezaujmout provádění bankovních operací prostřednictvím
GSM. Zástupci Expandia Banky na požádání na mobilním telefonu s podporou SIM
Toolkitu ochotně předvedli, jak se požadovaná operace zadá, a poté už bylo
možno sledovat na monitoru se spuštěným webovým prohlížečem zaúčtování
provedené akce.
Již zmíněný SIM Toolkit byl také jedním z důležitých objektů zájmu tato
technologie totiž umožňuje rozšířit menu mobilního telefonu, který tento
standard podporuje, o nové položky a tak pohodlně přistupovat nejen k již
zmíněným bankovním službám, ale také k informačním službám Paegas Info.
Nevýhodou je ovšem nutnost rozhodnutí při volbě SIM--karty ta totiž může
podporovat buď jen bankovní služby, nebo pouze služby informační. K těm, které
vaše SIM-karta nepodporuje, se pak dostanete jedině díky své znalosti
jednotlivých příkazových kódů a zpráv SMS. Standard SIM Toolkit zatím podporují
telefony Siemens S10 a Sagem 725.
Radiomobil se na ComNetu chlubil také rychlejším přenosem dat (z Internetu až
19 200 kb/s) a připojením k Internetu nejen přes stávajícího operátora (PVT),
ale nově též prostřednictvím VOL (Video On Line). I toto spojení je plně
digitální. O testovacím provozu sítě na frekvenci 1 800 MHz (u obou jmenovaných
operátorů) jsme se již zmiňovali.
Internet za 94 Kč měsíčně
Už minule jsme krátce zmínili nové tarify Telecomu pro připojení k Internetu a
nyní je zřejmě vhodný okamžik k jejich bližšímu vysvětlení. Od 1. června má
služba INTERNET OnLine 3 tarify a zároveň se v tomto měsíci rozšíří počet
jejích přístupových bodů na více než 70.
První tarif nese název MAIL, vyjde na 94 Kč měsíčně (s DPH) a jak už napovídá
jeho název, je určen pouze pro práci s elektronickou poštou. Ke své schránce má
jeho předplatitel přístup 24 hodin denně. Druhý tarif, nesoucí název BASIC (199
Kč), nabízí plný přístup k Internetu v době slabého telefonního provozu, tj. v
pracovních dnech mezi 7. a 19. hodinou, o víkendech pak 24 hodin denně. Přístup
k e-mailové schránce je možný kdykoli. Tarifní program STANDARD (598 Kč) pak
nabízí přístup k Internetu po 24 hodin denně. Ke všem cenám je ovšem třeba
ještě připočíst telefonní poplatky.
Součástí programů BASIC a STANDARD je kromě e-mailové schránky o velikosti 2 MB
také služba web-hosting, která umožňuje uložit na server služby INTERNET OnLine
1 MB vlastních webových stránek. Kromě již zmíněných služeb je nově k dispozici
i nabídka domén 2. a 3. úrovně, mezinárodní připojení k Internetu z více než 70
zemí světa za místní telefonní poplatky nebo připojení k Internetu přes
euroISDN.
Novinkou je také snížení ceny pevného přístupu k Internetu o více než 20 %,
takže nyní například přístup o rychlosti 64 kb/s vyjde na 23 000 Kč měsíčně
(bez ceny za pronájem pevné linky). SPT TELECOM má v současnosti 2 linky do
Holandska (2 x 2 Mb/s) a jednu do USA (256 kb/s, právě je zřizováno spojení 2
Mb/s).
Zástupci Telecomu, resp. odštěpného závodu Nextel, upozorňovali též na své
Mezinárodní paketové služby nebo na služby Dial-In, Direct, Frame Relay,
Interlan, VSAT a VSAT Bod.
Hlasová schránka
SPT TELECOM ovšem prezentoval na letošním ComNetu nejen služby datové, ale také
hlasové. Od přelomu června a července by měla být k dispozici služba digitální
hlasové schránky TelecomBox, která je určena zákazníkům připojeným na digitální
ústředny. Její zřízení je bezplatné, neplatí se ani žádné měsíční poplatky.
Placený je pouze výběr z ní. Kromě běžných výhod hlasového záznamníku nabízí
navíc možnost nahrání vzkazu i pokud je váš telefon právě obsazen, je možno ji
vybírat odkudkoli (po zadání příslušného kódu) a je schopna vás pravidelně
upozorňovat na svůj obsah.
Hlasových služeb pro zákazníky Telecomu, připojené do digitálních ústředen, je
podstatně více; na ComNetu byla k dispozici řada vysvětlujících letáků, což
svědčí o tom, že to Telecom s jejich nabízením myslí opravdu vážně. My jsme vás
o nich informovali již dříve.
V souvislosti s GSM
V minulém čísle CW jsme se zmínili o některých vystavovaných mobilních
telefonech, dnes se podíváme na další produkty v expozicích jejich výrobců. Tak
např. u firmy Ericsson, jejíž expozice se nenacházela na výstavišti, ale v
nedalekém Letenském zámečku, byla kromě již minule zmíněných mobilních telefonů
a infračerveného modemu DI 27 k vidění i PCMCIA-karta GC 25 určená pro přenosy
dat prostřednictvím sítě GSM nebo palmtop MC 16. Ten nabízí infračervený port
pro spojení s již zmíněným modemem DI 27 a všechny výhody operačního systému
Windows CE 2.0. Zájemci se tu mohli seznámit i s digitálním systémem PGS8,
nabízejícím přenos až 8 telefonních hovorů přes jednu telefonní dvojlinku, nebo
s řadou textových pagerů s názvem Contactor.
Nokia se kromě mobilních telefonů chlubila i PCMCIA-kartou Card Phone, která
také komunikuje přes GSM, nebo sadou Data Suite, zahrnující kabel a software k
propojení mobilního telefonu s vaším počítačem přes sériový port. K přehlédnutí
nebyly ani hands-free sady k jejím telefonům.
Motorola pak kromě mobilních telefonů a makety telefonních přístrojů určených
pro satelitní síť Iridium, které si ovšem návštěvníci bohužel nemohli nejen
vyzkoušet, ale ani "osahat", informovala návštěvníky výstavy o své nabídce
infrastruktury GSM, řešeních pro IP-telefonování nebo o systémech místní
bezdrátové smyčky CDMA.
Společnost Alcatel se na letošním ComNetu prezentovala především ústřednami. Na
její webový telefon si u nás prý ještě počkáme (a možná, že se prý kvůli
velikosti našeho trhu dokonce vůbec nedočkáme), podobně je to i s jejím
mobilním telefonem One Touch Com, jehož součástí je i osobní organizér.
Kdo staví cesty pro data
Realizaci rozsáhlých optických přenosových tras včetně dodávek kabelů a optické
konfekce, aktivních prvků nebo ústředen, nabízela společnost Sitel. Výstavbě
kabelových tras a sítí se věnuje také společnost TMP (Telekomunikační montáže
Praha), která nabízela mj. provedení řízených i neřízených protlaků pod
komunikacemi, pokládku HDPE trubek pro optické kabely nebo zafukování kabelů do
trubek.
Také zákazníci hledající vhodný kabelážní systém pro svou síť, měli letos z
čeho vybírat. Svůj systém AACS (Abbas Advanced Cabling Systém), založený na
patentované technologii firmy Elgadphon Communication a postavený na
konektorech americké firmy Stewart a zářezových terminálech anglické firmy
Mod-Tap, nabízela společnost Abbas.
Firma Fibre optics centre přišla zase se strukturovaným kabelážním systémem
Millenium, který ve dvou variantách nabízí přenosové pásmo 100 nebo 350 MHz.
Základní metalický systém může být přitom doplněn i optickými vlákny. Na stánku
společnosti 3M byly k vidění nejrůznější optické konektory, mj. i Fiberlock II.
Svorkovnice, konektory a další součásti kabeláže nabízela na ComNetu také firma
Krone. A zmiňme ještě společnost CORE Computer, která nabízí komplexní služby v
oblasti návrhu a realizace počítačových sítí a na ComNetu se chlubila mj. i
aplikací monitorující městskou dopravu po datové síti ATM, na které se spolu s
ní podílela i firma DATTEL. Ta na ComNetu prezentovala kromě telekomunikačních
a internetových služeb také pražskou metropolitní síť MetroNet. Svou optickou
kabelovou síť na území Prahy tu pak propagovala i firma PragoNet.
Celou řadu systémů pro realizaci strukturované kabeláže představila rovněž
společnost GiTy. Kromě již dříve dodávaného systému CT nabízela také systém
HD5, který se vyznačuje propojovacími panely s vysokou hustotou portů, a systém
S110, výhodný především pro řešení telefonních rozvodů. Dodavatelem uvedených
systémů je americká fir-ma Siemon Cabling System. Významnou novinku v nabídce
této firmy představuje malý kabelážní systém pro pracovní skupiny nesoucí
označení "Malá kabeláž". Systém vychází z komunikačního prostředí CTSe a je
určen pro přenos hlasu, obrazu a dat v malých firmách.
Společnost GiTy se na ComNetu představila také jako dodavatel komunikačních
prostředí založených na technologiích ATM, Gigabitovém Ethernetu nebo FDDI.
Předvedla zde mj. i výkonný přepínač ATM pro pracovní skupiny Cabletron ZX250,
který podporuje ATM na rychlostech 155 Mb/s (OC3) a 622 Mb/s (OC12), emulaci
lokálních sítí přes ATM (LANE) a IP-provoz přes ATM. Pro dohled nad sítí a její
správu pak GiTy dodává řídicí software Cabletron Spectrum.
Videokonference
Také videokonferenční systémy se pomalu vkrádají do běžné praxe. Na letošním
ComNetu byly k vidění např. systémy I-View od Siemense nebo produkty Sony
nabízené firmou Altei. Velkému zájmu návštěvníků se těšil stánek společnosti
Telmo, na kterém byly předváděny videotelefony Maia společnosti Aethra.
Nejlevnější z nich sice přijde na 160 tisíc korun, ale když už máte na
zaplacení linky ISDN, kterou k tomu potřebujete... Kvalita přenášeného obrazu
závisí samozřejmě na počtu přidělěných B-kanálů, na jednom nic moc, maximální
přidělitelný počet je 6.
Videokonferenční systém jste si mohli vybrat také na stánku firmy Anect. A to i
automaticky řízený (podle úrovně hlasitosti řečníků, resp. podle toho, kdo
právě na chvíli přestal a kdo začal mluvit), založený na CellStack Videu firmy
K-NET. Společnost Anect se ovšem soustředila také na prezentaci svých dalších
služeb v oblasti návrhů a instalací multiprotokolových počítačových sítí. Tak
bylo možno se mj. seznámit s jejím řešením hlasové komunikace v prostředí
rozlehlých sítí WAN prostřednictvím systémů C2600, C3600 a AS5300 od Cisca
(Voice over IP) nebo koncentrátorů MC3800 (Voice over Frame Relay). Řešíte-li
problémy bezpečnosti vaší sítě, pak jste se tu mohli informovat o jejich řešení
prostřednictvím produktů Centri Firewall 4.01, AltaVista Firewall 97 nebo
CheckPoint Firewall-1 3.0.
Datová všehochuť
Přístupový router s názvem Patton 2800 komunikující přes linky E1, T1 nebo PRI
a schopný obsloužit 12 až 30 spojení o rychlostech až 56 kb/s nebo digitální
spojení přes ISDN, představovala firma Comar Svozil. Prý se můžeme těšit na
zajímavou cenu.
Již výše jsme zmínili např. produkty firem Cisco nebo Cabletron; řada
vystavujících samozřejmě využívá řešení předních světových výrobců aktivních
síťových prvků (3Com, Bay Networks, ale třeba i FORE Systems) a je jejich
autorizovaným, příp. certifikovaným partnerem. V této souvislosti nelze
opominout ohlášení udělení certifikátu GOLD firmou Cisco společnosti Expert&
Partner, která je tak jeho prvním nositelem v ČR.
Společnost FPD (Future Product Design ), o které jsme se minule zmiňovali v
souvislosti s bezpečnostním systémem VIDAL, se chlubila také bezpečnostním
zařízením firmy Amdeco, které umožňuje zapojit na jednu telefonní linku více
separátně adresovatelných bezpečnostních čidel, nebo systémem pro bezdrátovou
komunikaci DECT. Zástupci FPD Telecomu, který má licenci pro provozování
místních telekomunikačních sítí, pak také vysvětlovali, že je problém stavět
takové sítě v okamžiku, kdy jsou všichni lukrativní zákazníci již připojeni a
zbývají tedy jen ti ztrátoví.
Poskytování telefonních služeb se týká i společnosti Rann Globalnet,
stoprocentního vlastníka společnosti Factcom, která je držitelem licence na
poskytování veřejné telefonní služby v regionech Česká Lípa, Nový Bor a
Frýdlant v Čechách. Firma Rann Globalnet je současně rozhodujícím způsobem
angažována ve firmě Telecom 21, která je držitelem stejné licence v regionech
Sedlčany, Votice, Horšovský Týn a Moravské Budějovice. Poskytování telefonních
služeb bude zahájeno v druhé půli t.r.
A další produkty
O společnosti Siemens už byla řeč, přesto zmiňme ještě řadu jejích řešení
přístupových sítí pod společným názvem Multilink, která nabízí propojení přes
měděné kabely, koaxiální kabely, optické vlákno nebo rádiové spojení. Nabízena
je i aplikace technologie ADSL. Stejná firma nabízela také digitální spojovací
systém EWSD, který má podle jejích zástupců dnes na světě více než 175 milionů
připojení.
Firma IBM prezentovala kromě ucelených řešení směrovaných do oblasti
elektronického obchodování také čipovou kartu MultiFunction Card, kterou nabízí
včetně výroby, inicializace a perzonalizace čipu a také stavební prvky
přepínaných virtuálních sítí s podporou přepínání na 2. a 3. vrstvě OSI modelu
mezi všemi běžnými přenosovými technologiemi vč. Gigabitového Ethernetu, FDDI,
ATM a FrameRelay.
Za zmínku stojí i pobočková ústředna ATEUS 420, určená pro drobné firmy,
penziony a hotely, kterou zde nabízela společnost 2N, řada měřicích přístrojů
nabízených firmou Mikrokom nebo měřicí technika pro telekomunikační zařízení
firmy Digistyl, která mj. nabízela i optický reflektometr CMA 4000 pro měření
optických tras jak při jejich výstavbě, tak i při následující údržbě.
A chybět nemohl ani vydavatel Computerworldu a PC Worldu, společnost IDG, se
zvýhodněnou nabídkou svých titulů.
Závěr
Gunnar Küchler, ředitel pražského ComNetu, v rozhovoru pro Computerworld
prohlásil, že letošní ComNet bude o aplikaci existujících technologií. Nečekala
se žádná převratná událost, ale vystavovatelé se podle něj měli hlavně snažit
vysvětlit potenciálním zákazníkům, k čemu jim mohou být současné komunikační
technologie dobré. V převážné většině případů tomu tak skutečně bylo.
Přesto se ovšem našla řada dalších, kteří nejen že neměli k dispozici seznam
vystavených produktů, ale nebyli ani schopni vysvětlit, v čem je jejich řešení
lepší než konkurenční. Možná očekávali, že to návštěvník vyčte z přiložených
materiálů. Ale na letošním ComNetu nebyli jen odborníci (a zdá se, že jich ani
nebyla většina), takže by možná stálo za to se zamyslet, zda by nebylo užitečné
oslovit i ty ostatní. Protože i někteří z nich se v budoucnu mohou odborníky
stát. A pokud jim dnes vystavovatel šikovně vysvětlí silné stránky svých
produktů, budou mít konkurenti v budoucnu velmi ztíženou pozici. První názor se
totiž zpravidla těžko mění. Z tohoto hlediska tedy někteří vystavovatelé svou
příležitost poněkud promarnili.
Celkově má ale ComNet velké PLUS. Příjemné prostředí Výstaviště, převážně
slunečné (i když trochu horké) počasí a řada zajímavých produktů. Takže jenom
připomínáme, že příští ComNet se bude konat 11.-13. 5. 1999 opět na Pražském
výstavišti.
8 1380 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.