Na Internet s USB modemem

Pro krátké testování jsme obdrželi 2 nové modely USB softmodemů s výslednými dojmy a zkušenostmi s těmito užitečn...


Pro krátké testování jsme obdrželi 2 nové modely USB softmodemů s výslednými
dojmy a zkušenostmi s těmito užitečnými krabičkami vás seznámí následující
řádky.
Well FM-56USB
Šedomodrá skříňka samotného modemu se s počítačem propojuje pevně připojeným
USB kabelem (ten zajišťuje i napájení). Jediný konektor RJ 11 pro připojení
telefonního kabelu nasvědčuje tomu, že uživatel si musí vybrat mezi připojením
modemu nebo telefonu, současné připojení obou prvků není možné. Horní část je
vybavena pěticí kontrolních diod, které signalizují připojení modemu k
počítači, navázání spojení, zavěšení a průchod dat při jejich stahování a
odesílání. Modem je vybaven čipovou sadou SGS Thomson, díky rozhraní USB nabízí
maximální průchod dat až 460 Kb/s, podporuje protokoly V.90, V.34+, V.34, V.FC,
V.32bis i videokonferenční protokol V.80. Při provozu automaticky detekuje
příchozí data, fax nebo hlas. GVC USB aby
V přední části horní stěny druhého modemu jsou opět umístěny kontrolní diody.
Zadní strana obsahovala kromě USB konektoru také dvojici zásuvek RJ 11 současné
propojení modemu a telefonu tedy bylo možné. Na pravé straně modemu byly navíc
vyvedeny audiokonektory pro připojení sluchátek a mikrofonu. Zařízení je
vybaveno čipovou sadou Conextant HCF V.90/56K a podporuje protokoly V.90, V.34,
V.32bis, V.32, V.22bis a V.22, společně s protokolem V.80. V seznamu zemí ve
vlastním nastavení ovladačů chyběla ČR, test tedy probíhal při volbě UK a je
možné, že výsledky tímto faktem byly ovlivněny. Nová verze ovladače pro ČR by
měla být k dispozici na firemních stránkách GVC nebo u prodejce (Actebis).
Provozní testy
Oba modemy jsme postupně připojili do JTS prostřednictvím analogové a digitální
linky. Postupně jsme zkoušeli navázat spojení s ISP Video OnLine, WorldOnline a
Contactel. Při testu jsme si bohužel opět ověřili, že softmodemy a winmodemy
při provozu na analogové lince nedokáží poskytnou maximální rychlost připojení.
Výsledky obou zařízení byly velmi podobné. Navazované spojení nepřekročilo
hranici 33,6 Kb, rychlost stahování komprimovaných souborů se pohybovala kolem
1,8 Kb/s. Na digitální lince se podařilo opakovaně navázat spojení rychlostí
42-46 Kb/s. Download přitom probíhal v průměrných hodnotách 3,3-3,6 Kb/s. Z
hlediska samotného sestavení spojení byl kvalitnější modem GVC, který
bezproblémově navázal kontakt v 90 % případů. Modem Well FM-56USB měl úspěšnost
jen 73 %, ve zbytku se nepodařilo přihlášení dokončit. Naopak po přihlášení
modem Well lépe udržel spojení a během provozu došlo jen ke 2 ztrátám nosné (u
modemu GVC to bylo 5 ztrát ze 60 navázaných spojení). Oba produkty stejnou
měrou zatěžují procesor počítače, při testu jsme opakovaně naměřili zátěž mezi
12-18 %. V konečném výsledku jsou oba modemy v podstatě srovnatelné. Žádný z
nich nemohu doporučit pro on-line hry, neboť ping na místních herních serverech
se pohybuje v řádu 350-730 ms. Výrobek Well je již plně připraven pro provoz na
české síti, GVC modem je naopak hardwarově lépe vybaven, ovšem chyběly u něj
zatím správné ovladače.

Shrnutí
Well FM-56USB
Plus: cena, dodávaný software
Minus: pouze jedna zásuvka RJ 11, horší připojení na analogové lince
Cena (vč. DPH): 2 678 Kč
Záruka: 1 rok
Zapůjčil: Joyce ČR
Matzenauerova 8, Brno
GVC USB aby
Plus: podpora externího mikrofonu a sluchátek
Minus: horší připojení na analogové lince 11
Cena (vč. DPH): 3 220 Kč
Záruka: 1 rok
Zapůjčil: Actebis Computer
Na Radosti 399, Praha 5
0 3045 / wep

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.