Na Internetu prodává obsah

Významnou událostí uplynulého týdne byl nepochybně již třetí ročník výstavy a konference Prague Internet World. Sa...


Významnou událostí uplynulého týdne byl nepochybně již třetí ročník výstavy a
konference Prague Internet World. Samozřejmě, že velký díl pozornosti byl i na
této akci věnován evergreenu dnešní doby elektronickému businessu.
Jak zaznělo nedávno na vídeňské konferenci Soul of e-business, mizí statické
webové stránky v propadlišti dějin a na Webu vítězí ti, kdo nabídnou nějakou
přidanou hodnotu. Internet se stal hnacím motorem současné ekonomiky, zdá se
však, že končí jakési primární, naivní okouzlení vším, co je "internetové" a i
na Webu začíná pomalu, opravdu ještě velmi pomalu vítězit kvalita podpořená
starými dobrými prověřenými hodnotami, jakými jsou důkladnost, úplnost,
erudice, kvalifikovanost.
Nedávný prudký pokles akcií internetových firem byl v podstatě výrazem konce
nesmyslných očekávání a znamenal návrat na pevnou zem. Teprve teď bude podle
mého názoru možno hovořit o skutečném obchodním i kulturním využití Internetu.
Základním termínem, který na konferenci Prague Internet World zazníval z úst
mnoha řečníků, byl výraz "obsah Internetu". Po počátečním okouzlení
"formálními" možnostmi Internetu si mnozí začínají uvědomovat, že je docela
škoda tento fantastický prostředek používat leckdy tak hloupým způsobem. Asi
většina z nás, kteří někdy surfovali Internetem, zná ten pocit otrávenosti, kdy
stránka inzerující slibný a zajímavý obsah je zpracovaná totálně fušerským
způsobem. Potká-li to někoho párkrát za sebou, může vůči Webu poněkud
zatrpknout.
Pro ty, kdo budou chtít na Internetu přežít i v budoucnu, je nezbytné nabídnout
uživatelům onu zmíněnou přidanou hodnotu. Zatímco např. donedávna, a možná
ještě dnes, inzertně vítězí univerzální internetové portály, budoucnost
pravděpodobně kráčí jiným směrem směrem ke stránkám zaměřeným na specifickou
skupinu uživatelů, stránkám s vysokou informační hodnotou, které budou vytvářet
odborníci v daném oboru, stránkám, které uživatelům nabídnou individualizované
a kvalifikované služby. Pokud se Internet bude ubírat tímto směrem, všichni na
tom jen vyděláme.
Totéž, a v ještě mnohem větší míře, platí pro elektronické podnikání.
Obsahuje-li internetový obchod pouhopouhý katalog nabízeného zboží, je už nyní
odsouzen k zániku. Současné technologie dnes umožňují obrovskou škálu
marketingových aktivit. Pravda, někdy můžeme diskutovat, jsou-li tyto nástroje
k získání a udržení zákazníka ještě v přijatelných etických hranicích, nebo už
znamenají nepřípustnou manipulaci a zasahování do soukromí lidí. To vše jsou
otázky, o kterých by se mělo mluvit už dnes, abychom šanci, kterou nám Internet
nabízí, využili co nejoptimálnějším způsobem.
0 1176 / jafn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.