Na internetu zadarmo

Není žádným tajemstvím, že svět vědeckých informací ovládá hrstka prestižních časopisů. Články publikované ...


Není žádným tajemstvím, že svět vědeckých informací ovládá hrstka prestižních
časopisů. Články publikované v Nature, Science nebo Cell jsou nejen zárukou
kvality, ale v očích převážné většiny vědců i nezpochybnitelnou autoritou.
Listovat v těchto časopisech, a mít tedy přístup k těm nejseriózněji
zpracovaným výsledkům výzkumu si však může dovolit jen ten, kdo je schopen
platit vydavatelům těchto časopisů nemalé předplatné.
Vědecké časopisy samozřejmě mají výtečně zpracované webové stránky, ale
plnohodnotný přístup k aktuálním článkům je rovněž nutné si předplatit. Tento
model distribuce vědeckých informací začal v době, kdy jedinou efektivní cestou
byly tištěné časopisy. Jen vědci, kteří měli přístup k dobře zásobeným
knihovnám nebo si mohli dovolit předplatné, mohli pracovat s nejnovější
vědeckou literaturou. Popsaná situace by se však v budoucnu mohla změnit.
Vzniká totiž několik časopisů, které nabídnou zájemcům o vědu kvalitně
zpracované výsledky vědeckého bádání zcela zdarma.

První vlaštovka
Jedním v současnosti z nejprogresivnějších vědeckých oborů je bezesporu
biologie a genetika. Z tohoto důvodu se společnost BioMed Central rozhodla
zpřístupnit širokému publiku webové stránky svého časopisu Journal of Biology,
který je příkladem nového způsobu distribuce vědeckých informací. "Věřím, že
toto periodikum bude přijatelnou alternativou k časopisům, jako je Nature nebo
Science," řekl Michael Eisen, jeden z iniciátorů tohoto projektu. "Naším úkolem
však není jen informace zpřístupnit, ale i zpracovat do srozumitelné formy, aby
se v nich dokázali orientovat nejen úzce zaměření specialisté."

Velké ambice
První výtisk časopisu Journal of Biology vychází v rekordním nákladu takřka 100
tisíc výtisků. Bezplatně bude zaslán řadě vědců a vědeckým pracovištím v oboru
biologie, biochemie a genetiky. Současně bude každý článek publikovaný on-line,
nejprve ve zkráceném znění. Do čtrnácti dnů má však být všem zájemcům na
internetu dostupná zdarma i plná verze. Více než 30 tisíc vědců z 177 zemí
současně přislíbilo, že tomuto časopisu budou nejen věnovat pozornost, ale že
se na něm budou i aktivně podílet. Více informací najdete na adresách
http://www.jbiol.com a http://www.biomedcentral.com.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.