Na kolik vás vyjde volání z mobilního telefonu

Jak již zájemci o mobilní komunikace asi zaznamenali, firma RadioMobil, provozovatel GSM sítě s názvem Paegas, přišel ...


Jak již zájemci o mobilní komunikace asi zaznamenali, firma RadioMobil,
provozovatel GSM sítě s názvem Paegas, přišel k 1. září s novými tarifními
programy a s novými cenami. Proto vám nyní nabízíme srovnání, na kolik vás
vyjde používání mobilního telefonu v obou našich GSM sítích.
První z grafů, které vidíte na této stránce, zobrazuje případ, kdy zákazník
volá do všech sítí (pevná síť, EuroTel a Paegas) stejně dlouhou dobu, na
záznamovou službu provolá třetinu z tohoto času a telefonuje převážně ve špičce
tj. ve špičce provolá dvojnásobek minut, než ve všech "mimošpičkových" (tj. i
víkendových) časových pásmech. Cena je vypočítána včetně DPH, v případě
EuroTelu je počítáno, že poplatky jsou placeny inkasem běžný způsob plateb je o
cca 60 Kč dražší. Druhý graf zobrazuje situaci, kdy jsou zohledněny pouze
tarifní programy se smlouvou. Tento graf zobrazuje podrobněji pásmo 0 až 100
provolaných minut.
Je také potřeba doplnit, co daný model nezahrnuje. V tomto modelu nelze
zohlednit další služby, které jsou v ceně paušálu. Dále také nepředpokládáme
mezinárodní nebo roamingové hovory, které jsou také obecně levnější v síti
Paegas. Taktéž není zohledněno, že při čerpání volných minut může být jiná
struktura cílových sítí než v okamžiku, kdy jsou volné minuty již vyčerpány.
Hlavním překvapením mé analýzy bylo, že tvar těchto křivek se zásadním způsobem
nemění ani při výrazných změnách poměru mezi provolanými minutami do
jednotlivých destinací, ani při změnách mezi jednotlivými časovými pásmy.
Obecně lze říci, že pokud získávají větší váhu minuty do pevné sítě, obě křivky
se přimykají k sobě (a rozdíly mezi operátory se smývají). Pokud získávají
větší váhu minuty do sítě EuroTelu nebo Paegasu, stávají se více a více
atraktivní tarify příslušné sítě. Kuriózní případ je extrémní uživatel, který
volá pouze do sítě EuroTelu a nechce používat předplacené karty. Tento uživatel
je znázorněn na posledním grafu. Je překvapující, že pokud by takový uživatel
provolal něco mezi 4 a cca 83 minutami, vyplatí se mu síť Paegas (ačkoliv volá
pouze do konkurenční sítě). Nad tímto výsledkem by se firma EuroTel měla
zamyslet. Pokud budou ve struktuře provolaných minut významně zastoupeny hovory
o víkendu, bude to zvýhodňovat síť EuroTelu.
Zajímavé také je, že předplacené karty jsou výhodné až do poměrně velkého počtu
minut. Při symetrickém volání do všech národních sítí se předplacené karty
vyplácí do cca 150 minut měsíčně což není málo. Myslím, že naši operátoři by
měli zauvažovat, jestli by neměli nabídnout nějaký tarifní program "se
smlouvou", který by byl pro uživatele výhodný při nižším množství
protelefonovaných minut. Pokud to neudělají oni, udělá to nepochybně třetí
operátor. Je také zajímavé, že pro naprostou většinu testovaných struktur
provolaných minut vycházejí v síti Paegas výhodněji tarify s Nonstopem.
Mnohem obtížnější otázka je, jaký tarifní program si v jedné nebo druhé síti
vybrat. Definovat závislost mezi optimálním tarifním programem a množstvím a
strukturou provolaných minut je natolik obtížné, že to není možné zpracovat do
několika grafů či tabulek. Stává se totiž, že se změnou několika minut se
vyplatí přejít z GO karty až na program Global+Týden. Obvykle také platilo, že
pro zvolenou strukturu provolaných minut některý tarifní program nebyl vhodný
pro žádné množství provolaných minut (to se obvykle týkalo programu Start).
Tento problém si musí tedy každý zákazník vyřešit samostatně.
Závěrem lze říci, že síť Paegas vás vyjde levněji, pokud budete většinu hovorů
směrovat do pevné sítě anebo do sítě Paegas. Síť EuroTelu vyjde výhodněji v
případě, že většinu hovorů budete směrovat právě tam. Pokud provoláte měsíčně
jen několik desítek minut, vyjde vás pravděpodobně nejlevněji přeplacená karta,
kde jsou rozdíly mezi oběma operátory minimální. Proslýchá se ale, že EuroTel v
blízké době na nové tarify RadioMobilu odpoví, a situace se proto může ještě
výrazně změnit.
9 2499 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.