Na piráty bez obušku

Olomoucký vrchní soud dospěl k závěru, že v případě podezření z nelegálního užívání softwaru je možné v rá...


Olomoucký vrchní soud dospěl k závěru, že v případě podezření z nelegálního
užívání softwaru je možné v rámci civilního řízení iniciovaného nositelem
autorských práv vstoupit do prostor uživatele a provést ohledání užívaných
počítačů za účelem zajištění nezbytných důkazů.
Důležité přitom je, že tento krok je možné provést bez předchozího vyrozumění
uživatele softwaru, čistě na základě odůvodněné žádosti nositele autorských
práv. Možnost iniciovat trestní řízení, která byla doposud nositeli autorských
práv využívána, se tak rozšiřuje o další instrument, tedy o možnost iniciovat
řízení civilní. To se obejde bez účasti policie a na rozdíl od trestního
řízení, které směřuje zejména k potrestání zodpovědné osoby, spočívá jeho
podstata v náhradě způsobené škody v případě porušování autorských práv k
softwaru až do výše dvojnásobku licenčních poplatků.
Podle informací poskytnutých BSA již byla na základě rozhodnutí Vrchního soudu
v Olomouci ze dne 27. 2. 2002 provedena Krajským soudem v Ostravě prohlídka v
sídle jedné ostravské společnosti působící v oblasti strojírenství. Prohlídka
se uskutečnila za účasti soudního znalce a bez předchozího vyrozumění dotčené
firmy. Na základě ohledání všech počítačů bude vyhotoven znalecký posudek,
který by měl poskytnout důkazy o případném nelegálním užívání softwaru
společností Autodesk a Microsoft.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.