Na pulzary se asi musí jinak

Astronomové nalezli pulzar jehož stáří je významně menší, než by mělo být podle současných teorií. Společně s...


Astronomové nalezli pulzar jehož stáří je významně menší, než by mělo být podle
současných teorií. Společně s dalším pulzarem, který je naopak starší, než bylo
původně usuzováno, nutí vědce změnit pohled na určování stáří těchto pozůstatků
hvězd.
Pulzary představují zbytky po velmi hmotných hvězdách, které zaniknou výbuchem
supernovy. Předpokládá se, že během kolapsu trvajícího jen několik sekund
dostane neutronová hvězda řadu impulzů, které ji roztočí na velmi vysoké
otáčky. Pulzar vyzařuje intenzivní elektromagnetické záření, čímž ztrácí
energii a postupně se zpomaluje.
Dosud se předpokládalo, že stanovit stáří pulzaru, tedy dobu od výbuchu
supernovy, je možné na základě tří předpokladů. Za prvé, pulzar v době svého
vzniku rotoval mnohem rychleji než dnes. Za druhé, jeho hmotnost a magnetické
pole se nemění s časem. Třetí podmínka říká, že tempo zpomalování může být
odhadnuto aplikací fyziky popisující rotující magnet ve vakuu.
Jak se ale zdá, zřejmě tyto předpoklady nejsou správné. Za pomoci
radioteleskopu VLA (Very Large Array) studovali astronomové pulzar s označením
B1951+32 a pozůstatek výbuchu supernovy CTB 80. Oba objekty leží ve vzdálenosti
8 000 světelných roků. Přitom se ukázalo, že pulzar se pohybuje vůči plynové
obálce vzniklé při explozi rychlostí 800 000 km/hod. Z logického předpokladu,
že jeho pohyb začal v minulosti právě ve středu této obálky, vychází jeho stáří
na 64 tisíc let. Na základě dosavadní metody vycházející ze zpomalování rotace
ovšem dostávají vědci stáří 107 000 let. Tento výrazný rozdíl, společně s jiným
pulzarem objeveným v roce 2000, u kterého je situace opačná, znamená významný
argument proti používání dosavadní metody. Pulzary zřejmě není možné rozřadit
do přesných přihrádek, ale je nutno je zkoumat každý samostatně. A hlavně je
nutno znovu důkladně zvážit všechny tři předpoklady, ze kterých vychází
současné určování stáří pulzarů.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.