Na širokopásmové vlně ADSL

V souladu s postupnou "liberalizací" tuzemského poskytování služeb ADSL se otevřel dodavatelům příslušných zaříze...


V souladu s postupnou "liberalizací" tuzemského poskytování služeb ADSL se
otevřel dodavatelům příslušných zařízení určitý prostor i na našem trhu. Vedle
řady jiných zareagoval i tradiční dodavatel modemů Microcom a uživatelům ADSL
nabízí základní výbavu, z níž jsme pro seznámení vybrali momentálně
"nejsilnější" dostupný model.
DeskPorte Router 400 je určen zájemcům z řad domácích uživatelů, kanceláří či
malých firmiček. Číselné označení indikuje význačnou vlastnost v podobě
integrovaného 4portového přepínače, jenž bezpečně pokryje nároky na jednoduché
a rychlé propojení lokálních počítačů pomocí 100Mb Ethernetu. Pátý port je
určen k připojení linky ADSL linky (konektor RJ-11). Funkcionalitu a ovládání
celého zařízení zajišťují čipová sada a softwarové prostředí Conexant, s nimiž
se můžete setkat i u řady konkurenčních produktů. Správu uživatel provádí
prostřednictvím poměrně jednoduchého webového rozhraní, se kterým si poradí
každý prohlížeč.

Microcom naostro
Z hlediska nabízených možností patří tento model do středu peletonu. Připojení
linky WAN pomocí ADSL dovoluje realizovat několik variant konfigurace, včetně
dvou typických pro ČR: jednou z nich je možnost navázat spojení pomocí PPTP
tunelu rovnou z modemu, druhou pak započetí komunikace na počítači a následné
postoupení modemem poskytovateli. Průběh činnosti ADSL přípojky je možné
poměrně detailně sledovat pomocí řady statistik, na druhou stranu si tyto údaje
povětšinou nijak rozumně nemůžete uložit pro další zpracování.
Služby pro lokální síť jsou v zásadě realizovány základním DHCP serverem, jenž
dovoluje definovat počáteční a koncovou IP adresu rozsahu, adresu výchozí brány
a dobu pronájmu konfigurace. Dále router dokáže zastat funkci předávání DNS
dotazů, a to buďto na automaticky přidělenou adresu zvenčí, nebo na předem
ručně zadaný cíl.
Na úrovni slušného standardu jsou možnosti směrování do WAN sítí routovací
tabulku lze definovat ručně či pomocí protokolu RIP a rovněž výchozí bránu lze
nastavit automaticky nebo pevně na definované rozhraní. Na druhou stranu mírným
zklamáním je bezpečnostní výbava: zařízení nedisponuje žádným konfigurovatelným
firewallem na úrovni IP či TCP/UDP a překlad adres a portů za prostředek
ochrany považovat nelze, ačkoliv jej lze detailně nastavit. Také proklamovaná
podpora privátních sítí se omezuje na průchod VPN skrz router mezi sítěmi.
Směrovač Microcom DeskPorte Router 400 představuje základní výbavu pro
připojení nenáročného zákazníka ke službě ADSL. Neočekávejte mimořádné
možnosti, ale slušný a dostupný standard s nekomplikovaným ovládáním.

Microcom ADSL DeskPorte
Router 400
+přehledy a statistiky, jednoduchá obsluha, možnosti routování
-slabší zabezpečení, nutnost restartu při některých nastaveních
Poskytl: Fincom, www.microcom.cz
Cena (bez DPH): 3 252 Kč
Záruka: 2 roky

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.